آلزایمر

زبان یاد بگیریم تا آلزایمر نگیریم

بر اساس نتایج تحقیق جدید محققان ایتالیایی افرادی که به دو زبان یا زبان‌های بیشتری صحبت می‌کنند، در مقایسه با افرادی که تنها در یک‌زبان مهارت دارند، ظاهرا قابلیت بهتری در جان سالم به دربردن از لطمه‌های ناشی از بیماری آلزایمر دارند. این محققان می‌گویند که در مقایسه با افراد یک‌زبانه مبتلابه بیماری آلزایمر افراد …

زبان یاد بگیریم تا آلزایمر نگیریم ادامه »