بهترین برخورد با حسادت کودکان

حسادت یکی از شایع‌ترین واکنش‌هایی است که در اغلب کودکان و نوجوانان دیده می‌شود و زمانی بروز می‌کند که عامل رقابت منفی، مقایسه، چشم و هم‌چشمی و تبعیض مطرح باشد. والدین باید با شناخت بیشتر حس حسادت کمک کنند بچه‌ها این خصلت را بشناسند و بتوانند همانند احساس خشم، آن را مدیریت کنند. حسادت علاوه …

بهترین برخورد با حسادت کودکان ادامه »