درمان عفونت های باکتریایی با نانو ذرات

به گزارش ایرنا کاهش مدت زمان بستری شدن، کاهش مقاومت آنتی بیوتیکی و هزینه های درمانی از فواید کاربرد این دستاورد علمی خواهد بود. بیوفیلم(فیلم زیستی) گروهی از ساختارهای باکتریایی است که در یک ماده پلیمری خارج سلولی همچون پروتئین های چسبنده به سطوح غیرجاندار ایجاد می شود، سلول های باکتری موجود در بیوفیلم در …

درمان عفونت های باکتریایی با نانو ذرات ادامه »