واریس

واریس (علائم،درمان،جوراب واریس،داروی گیاهی برای واریس)

اسم واریس که می آید، ناخودآگاه یاد ناله مادربزرگ ها می افتیم.این ذهنیت از گذشته با ما همراه بوده، اما قطعا حالا دیگرمی دانیم که جوان ترها نیز به این عارضه مبتلا می‌شوند. واریس،موقعی ایجاد می شود که سیاهرگ‌های بدن کار خود را به درستی انجام ند‌هند؛اگر دریچه‌های یک طرفه در سیاهرگ‌ها به خوبی بسته …

واریس (علائم،درمان،جوراب واریس،داروی گیاهی برای واریس) ادامه »