گیاه آپارتمانی پیچک سوئدی

پیچک سوئدی  –  SWEDISH IVY PLECTRANTHUS VERTICILLATUS : نام علمی   LAMIACEAE  – نعناعیان : خانواده بومی جنوب شرق آفریقا : بومی منطقه Mona Lavender,Lavender Spur Flower,Prostrate Coleus, Spur Flower,Purple Swedish ivy, Vick’s plant,پلکترانتوس ورتیسیلاتوس : نام های دیگر           پیچک سوئدی: پلکترانتوس ورتیسیلاتوس یا پیچک سوئدی بوته ای در خانواده …

گیاه آپارتمانی پیچک سوئدی ادامه »