گزارش کار تولید استانیلید آمین

گزارش کار تهیه استانیلید,مکانیسم تهیه استانیلید,مکانیسم واکنش تهیه ی استانیلید,کاربرد استانیلید,واکنش سنتز استانیلید,استانیلید چیست  آمین های استیل دار شده آروماتیک به عنوان مسکن درد اهمیت ویژه ای دارند و در زمره داروهایی که بدون نسخه پزشک خریداری و مورد استفاده قرار می گیرند. استانیلید ، فناستین و استامینوفن مسکن های ملایم و کاهش دهنده تب …

گزارش کار تولید استانیلید آمین ادامه »