افتتاح کانال تلگرام نیازمندیها و دانستنیهای آزمایشگاه تشخیص طبی

کانال تلگرام آزمایشگاه تشخیص طبی،کانال تلگرام خون شناسی،تلگرام انگل شناسی،تلگرام هورمون شناسی،کانال تلگرام ایمونولوژی و سرولوژی،کانال آموزشی علمی پزشکی کانال تلگرام نیازمندیها و دانستنیهای آزمایشگاه تشخیص طبی پارسیان لب شروع به کار کرد.در این کانال منحصرا مطالب و موضعات و تصاویر مربوط به رشته های علوم آزمایشگاه و مربوطه از جمله میکر.ب شناسی و … …

افتتاح کانال تلگرام نیازمندیها و دانستنیهای آزمایشگاه تشخیص طبی ادامه »