گل گندمی موسلی

گندمی موسلی  –  MUSLI CHLOROPHYTUM TUBEROSUM : نام علمی   AGAVACEAE  – خنجریان : خانواده بخش هایی از آفریقا و هند : بومی منطقه کلروفیتوم , برگ گندمی : نام های دیگر         گندمی موسلی: tuberosum Chlorophytum یک گونه از گیاه گلدار در زیر خانواده agave است و یکی از چند گونه …

گل گندمی موسلی ادامه »