گیاه آپارتمانی زبرينا

زبرينا  –  WANDERING JEW TRADESCANTIA ZEBRINA : نام علمی   COMMELINACEAE  – كملیناسه : خانواده مکزیک : بومی منطقه گورفيل , برگ گورخر , Wandering Jew,Zebrina pendula,Inch Plant, Variegated Wandering Jew : نام های دیگر               زبرينا: zebrina برگ بیدی ، که قبلا به عنوان pendula Zebrina شناخته می …

گیاه آپارتمانی زبرينا ادامه »