گیاه آپارتمانی اسپاراگوس ستاسیوس

اسپاراگوس ستاسیوس  –  SPRENGERI FERN ASPARAGUS SETACEUS : نام علمی   ASPARAGACEAE  – مارچوبگان : خانواده آفریقای جنوبی : بومی منطقه شویدی , گردی , چتری ,مارچوبه زینتی,Common Asparagus Fern, Lace Fern, Climbing Asparagus, Ferny Asparagus : نام های دیگر             اسپاراگوس ستاسیوس: اسم علمی مارچوبه Asparagus Setaceus واز خانواده …

گیاه آپارتمانی اسپاراگوس ستاسیوس ادامه »