گیاه آپارتمانی خوشه اویز

خوشه اویز  –  MALAYSIAN ORCHID MEDINILLA MAGNIFICA : نام علمی   MELASTOMATACEAE  – ملاستوماسه : خانواده فیلیپین : بومی منطقه خوش آويز : نام های دیگر                 خوشه اویز: اين گياه درختچه اي از تيره ملا ستوماسه ها با برگ هاي پهن بيضي شكل و متقابل است،گل ان …

گیاه آپارتمانی خوشه اویز ادامه »