گیاه آپارتمانی دایکوندرا رپنس

دایکوندرا رپنس  –  KIDNEY WEED DICHONDRA REPENS : نام علمی   CONVOLVULACEAE  – کانولوولاسه : خانواده استرالیا : بومی منطقه شبدر آمریکایی,چمن هلندی,شبدر زينتي,kidney grass,Lawn substitute : نام های دیگر             دایکوندرا رپنس: Dichondra repens گیاهی پوششی است که عموما به عنوان شبدر زینتی شناخته شده و گاهی نیز علف …

گیاه آپارتمانی دایکوندرا رپنس ادامه »