گیاه آپارتمانی انجیر چسب

انجیر چسب  –  CREEPING FIG FICUS PUMILA : نام علمی   MORACEAE  – موراسه : خانواده شرق آسیا : بومی منطقه climbing fig,فیکوس چسبنده,فیکوس بالا رونده : نام های دیگر       انجیر چسب: فیکوس پامیلا گیاهی همیشه سبز است که به انجیر چسب یا انجیر بالا رونده نیز شناخته میشود و بومی شرق …

گیاه آپارتمانی انجیر چسب ادامه »