گیاه آپارتمانی پپرومیا کاپراتا

پپرومیا کاپراتا  –  EMERALD RIPPLE PEPEROMIA PEPEROMIA CAPERATA : نام علمی   PIPERACEAE  – فلفلی ها : خانواده برزیل : بومی منطقه قاشقی ,emerald ripple peperomia, Green_ripple Plant,Baby Rubber Plant, Pepper Face, American Rubber Plant, Desert Privet : نام های دیگر           پپرومیا کاپراتا: اسم علمی این گیاه Peperomia coperata ، …

گیاه آپارتمانی پپرومیا کاپراتا ادامه »