گیاه آپارتمانی پاندانوس

پاندانوس  –  SCREW PINE PANDANUS UTILIS : نام علمی   PANDANACEAE  – کادی‌ها : خانواده ماداگاسکار و موریس و پلی‌نزی : بومی منطقه کادی , کدر , پاندانوس,برگ خنجری : نام های دیگر               پاندانوس: درخت مناطق گرمسیری است ، بومی ماداگاسکار و موریس و در پورتو ریکو ، …

گیاه آپارتمانی پاندانوس ادامه »