تنوفوویر (اثرات و عوارض،دوز دارویی)

قیمت قرص تنوفوویر,قرص تنوبایوویر 300,درمان قطعی هپاتیت b,موارد مصرف قرص تنوبایوویر,قرص تنوبایوویر چیست,تنوفوویر دیسوپروکسیل فومارات,عوارض قرص تنوبایوویر300
نام علمی دارو (ژنریک): Tenofovir
گروه دارویی: Antivirals
ضد ویروسها

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
CIPLA GILEAD داروسازی باختر بیوشیمی

موارد مصرف
ضد رترو ویروس (مهارکننده نوکلئوتیدی ترانس کریپتاز معکوس).
درمان عفونت HIV-1 همراه با سایر داروهای ضد رترو ویروس.

مکانیسم اثر تنوفوویر

این دارو آنتاگونیست رقابتی آنزیم ترانس کریپتاز معکوس HIV است و در نتیجه سبب مهار رپلیکاسیون می شود.

فارماکوکينتيک
مصرف دارو با وعده غذایی پر چرب سبب افزایش میزان فراهم زیستی دارو تا 40% می شود. متابولیسم دارو توسط سییتم P450 کبدی صورت می گیرد. نیمه عمر دارو 12-18 ساعت می باشد.

عوارض جانبي
سردرد، دردشکمی، بی اشتهایی، تهوع، استفراغ، گلیکوزوری، نوتروپنی، هایپرگلیسمی، افزایش سطح آنزیم های کبدی.

تداخل دارویی
a) مصرف همزمان این دارو با آتازاناویر ممکن است سبب کاهش سطح پلاسمایی آتازاناویر شود.
b) مصرف همزمان این دارو با دیدانوزین ممکن است سبب افزایش فراهم زیسی دیدانوزین شود.

مقدار مصرف
بزرگسالان: 300mg از راه خوراکی 1بار در روز . در صورت مصرف همزمان با دیدانوزین، این دارو باید 2ساعت قبل یا 1ساعت بعد از دیدانوزین تجویز شود.