آزمایش OB

تفسیر آزمایش خون مخفی در مدفوع,آزمایش op,آزمایش مدفوع occult blood,تست ob چیست؟Uروش انجام تست گایاک,تست گایاک چیست,آزمایش op چیست؟,روش انجام تست ob

تست خون مخفی مدفوع که تحت عنوان FOBT نیز شناخته می شود یک تست آزمایشگاهی است که مدفوع را از لحاظ حاوی بودن خون غیر قابل تشخیص (مخفی شده) چک می کند.

خون مخفی در مدفوع ممکن است نشانه ی سرطان روده بزرگ یا پلیپ در روده بزرگ یا مقعد باشد.
این درحالیست که همه سرطان ها یا پلیپ ها خونریزی ندارند. بطور معمول، خون مخفی در مقادیر خیلی کمی در مدفوع ظاهر می شود که تنها با مواد شیمیایی مورد استفاده در تست قابل شناسایی است.
اگر خون در تست تشخیص داده شد، ممکن است تست های اضافی برای تشخیص منبع خونریزی مورد نیاز باشد. تست تشخیص خون مخفی در مدفوع تنها می تواند حضور یا عدم حضور خون را معین کند.این تست قادر به تشخیص منابع خونریزی نمی باشد.

علت انجام

پزشک ممکن است به دلایل زیر این تست را پیشنهاد کند:

غربالگری برای سرطان روده بزرگ
اگر سن  ۵۰ سال یا بیشتر است و در معرض خطر سرطان روده بزرگ هستید، پزشک ممکن است این تست را سالی یک بار برای غربالگری سرطان توصیه کند. به علاوه، اگرچه ممکن است به تست های دیگری که به پزشک اجازه بررسی مستقیم روده بزرگتان را بدهد،  نیز نیاز داشته باشید.

ارزیابی دلایل محتمل آنمی غیر قابل توضیح
آنمی شرایطی است که گلبول های قرمز سالم به اندازه کافی برای حمل مطلوب اکسیژن به بافت ها، وجود ندارند. بعضی وقت ها تست تشخیص خون مخفی در مدفوع برای مشخص کردن خونریزی دستگاه گوارش  مثل زخم خونریزی دهنده که به وخامت آنمی کمک میکند، استفاده می شود.

 

آزمایش خون مخفی همچنین جهت کشف هموگلوبین در مدفوع بکار می رود. خون مخفی سرنخ مهمی از وجود اولسر های خونریزی دهنده و یا بیماری های بدخیم دستگاه گوارش می باشد و در تعیین علت آنمی هیپوکروم ناشی از خونریزی مزمن کمک می کند.

در افراد طبیعی روزانه کمتر از ۲mg هموگلوبین در هر گرم مدفوع دفع می شود ولی تقریبا در تمام بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال میزان دفع هموگلوبین از این مقدار بیشتر است.

اکثر استراتژیهای کشف سرطان کولورکتال در مراحل اولیه علاج، بر اساس کشف خونریزی از تومور استوارند.

سرنوشت هموگلوبین در لومن دستگاه گوارشی به محل خونریزی بستگی دارد. در صورت خونریزی در قسمت های فوقانی دستگاه گوارش و ابتدای کولون، هموگلوبین کاملا هضم و هم (Heme)نیز در اثر عمل باکتری های کولون به پورفیرین تبدیل می گردد.

اما خونریزی در ناحیه رکتوسیگموئید با تغییر ناچیزهم همراه است. از این رو تست های مورد استفاده در کشف OB باید بتوانند هم یا پورفیرین های حاصل از آنرا کشف نمایند.

در روش های شیمیایی رایج کشف OB از خاصیت شبه پراکسیدازی هم و موارد و موارد رنگزای گوناگونی مانند صمغ گایاک، بنزیدین، ارتوتولیدین و … استفاده می شود. حساسیت این روش ها با یکدیگر متفاوت است ولی عموما قادر به کشف حداقل ۵ – ۱۰ ml دفع روزانه خون از مدفوع می باشد.

مراحل عملی تست بررسی خون مخفی در مدفوع  یا Occult Blood

اصول انجام آزمایش
مولکول هم(Heme) به صورت پر اکسیداز عمل می کند و در محیط اسیدی موجب احیای آب اکسیژنه و تولید آب و اکسیژن از آن می گردد.
آنگاه از ترکیب اکسیژن با کروموژن محصول آبی متمایل به سبز رنگی بدست می آید.
شدت رنگ حاصل به غلظت هموگلوبین بستگی دارد.

شرایط نمونه
حداقل مقدار نمونه

۱ تا ۲ گرم ، حداقل به اندازه یک عدس نمونه لازم است.

نوع نمونه :مدفوع

شرایط نمونه برداری
نمونه توسط خود بیمار در داخل ظرف دهان گشاد و مخصوص قرار داده می شود.

شرایط نگهداری و پایداری
به منظور حفظ پایداری مواد موجود در کیت اسلاید را در جای خشک، دور از نور و در دمای آزمایشگاه نگهداری نمایید، معرف واکنش دهنده را در دمای ۸-۲ درجه نگهداری کنید.

نمونه مدفوع نیز باید بعد از رسیدن به آزمایشگاه هرچه سریعتر آزمایش روی آن انجام شود. زیرا میزان کسب نتایج مثبت با گذشت زمان رو به کاهش می رود. لذا تاخیر در انجام آزمایش می تواند موجب حصول نتایج منفی کاذب گردد.

شرایط رد یا قبول نمونه
نمونه ای که بیش از حد مانده باشد در فضای اتاق و یا بیمار شرایط قبل از آزمایش را رعایت نکرده باشد، در آن صورت باعث نتایج کاذب شد که سبب رد نمونه می شود.

روش انجام آزمایش

روش کیت
قبل از انجام آزمایش معرف واکنش دهنده را از یخچال بیرون آورید تا به دمای آزمایشگاه برسد.✔️ یک قطره کوچک ۲۰ لاندا از معرف واکنش دهنده را وسط کاغذ صافی بچکانید.
با استفاه از یک اپلیکاتور چوبی یا پلاستیکی نمونه ای از مدفوع را وسط کاغذ صافی روی ناحیه آغشته به معرف واکنش دهنده بمالید.

واکنش مثبت به صورت ظهور رنگ آبی مایل به سبز در عرض یک دقیقه خواهد بود .
ظهور رنگ پس از یک دقیقه فاقد ارزش است با توجه به شدت رنگ می توان نتیجه را بصورت Trace تا ۳+ گزارش کرد…