لیست داروهای گیاهی برای انواع بیماریها و خواص آنها

اكي‌هرب ‌Echiherb

شكل‌ دارويي‌: قرص‌
حاوي‌: هر قرص‌ محتوي‌ شيرابه‌ خشك‌ شده‌ اندام‌ هوايي‌ گياه‌ Echinaceapurpurea به‌ ميزان‌ mg114 كه‌ معادل‌ mg5/0-41/0 فلاونوئيد برحسب ‌كورستين‌ است‌، مي‌باشد كه‌ داراي‌ مواد موثره‌ الكاميدها، پولي‌الكن‌ها، مشتقات‌ اسيد كافئيك‌ و پلي‌ساكاريدها مي‌باشد.

انديكاسيون‌ها:
1- تقويت‌كننده‌ قدرت‌ دفاعي‌ بدن‌ در برابر عفونتهاي‌ ميكروبي‌ و ويروسي ‌بويژه‌ عفونتهاي‌ مجاري‌ تنفسي‌، ادراري‌ و سرماخوردگي‌.
2- تقويت‌ سيستم‌ ايمني‌ در موقع‌ انجام‌ ورزشهاي‌ سنگين‌ و خستگي‌هاي ‌مفرط‌.
3- زخمهاي‌ سطحي‌ با سطح‌ كوچك‌

مكانيسم‌ اثر:
اثر محرك‌ ايمني‌ اين‌ دارو داراي‌ سه‌ مكانيسم‌ شناخته‌ شده‌ است‌:
1- فعال‌ كردن‌ عمل‌ فاگوسيتوز و تحريك‌ فيبروبلاستها و بالا بردن‌ فعاليت‌ تنفسي‌.
2- افزايش‌ فعاليت‌ و فعل‌ و انفعالات‌ لوكوسيتها.
3- افزايش‌ فعاليت‌ فاگوسيتي‌ آنها توسط‌ عصاره‌ استاندارد اندام‌ هوايي‌ گياه ‌مذكور.

راه‌ مصرف‌ و دوزاژ:
1- بزرگسالان‌: روزي‌ سه‌ مرتبه‌ هر بار يك‌ قرص‌ با آب‌ ميل‌ شود.
2- كودكان‌: 12 – 13 قرص‌ سه‌ نوبت‌ در روز.
كنتراانديكاسيون‌ها: بيماريهاي‌ حاد مانند 1- سل‌، 2- كلاژنوزيس‌، 3-لكوزيس‌، 4- مولتي ‌پل‌ اسكلروز، 5- ايدز، 6- عفونتهاي‌ HIV، 7- اختلالات ‌اتوايميون‌، 8- افراد حساس‌ به‌ گياه‌، 9- حاملگي‌.
عوارض‌ جانبي‌: گاهي‌ عوارض‌ آلرژيك‌ در افراد حساس‌ به‌ گياهان‌ تيره‌ كاسني ‌(Asteraceae)

مورد احتياط‌:
1- مصرف‌ خوراكي‌ يا موضعي‌ پيش‌ از هشت‌ هفته‌ ممتد توصيه‌ نمي‌شود.
2- مادران‌ شيرده‌ با مشورت‌ پزشك‌ مصرف‌ نمايند.

 

انوكسولون ‌Enoxolone

شكل‌ دارويي‌: پماد جلدي‌ gr15
حاوي‌: 2% اسيد گليسيرتينيك‌ (انوكسولون‌) كه‌ از گياه‌ شيرين‌بيان ‌Glycyrrihza glabra گرفته‌ شده‌.

انديكاسيون‌ها:
1- درمان‌ التهابات‌ پوستي‌
2- قرمزي‌ پوست‌ نوزادان‌ ناشي‌ از ادرار سوختگي‌
3- آفتاب‌ سوختگي‌
4- اگزماهاي‌ ملايم‌ سطح‌ صورت‌، پلكها و اطراف‌ دهان‌
5- نيش‌ حشرات‌ خارشهاي‌ انگلي‌ يا خارش‌ تناسلي‌ زنان‌.

مكانيسم‌ اثر: گليسيريتينيك‌ اسيد تمايل‌ نسبي‌ به‌ اتصال‌ با گيرنده‌هاي‌ گلوكوكورتيكوييدي‌ و مينرالوكورتيكوئيدي‌ را دارد و احتمالاً با تأثير بر اين‌ گيرنده‌ها روي‌ فعاليت‌ استروئيدهاي‌ آندروژن‌ تأثير مي‌نمايد. همچنين‌ اين‌ تركيبات‌ با وقفه‌ عمل‌ آنزيم11(B-OHSD) ‌ 11-Betahydroxy steroid dehydrogenase در كبد و كليه‌ از تبديل‌ كورتيزون‌ به‌ كورتيزون‌ غيرفعال‌ جلوگيري‌ مي‌كنند. همچنين‌ تركيبات‌ موجود در عصاره‌ شيرين‌بيان‌ موجب‌ وقفه‌ ليپواكسيژناز و سيكلواكسيژناز و كاهش‌ فعاليت ‌اسيد آراشيدونيك‌ مي‌گردند.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: پس‌ از تميز كردن‌ پوست‌ روزي‌ 2 تا 4 بار، لايه‌ نازكي‌ از پماد روي‌ موضع‌ ماليده‌ شود.
كنتراانديكاسيون‌ها: 1- بريدگيها، 2- سوختگيها، 3- زخمهاي‌ عفوني‌، 4-عفونتهاي‌ پوستي‌ باكتريايي‌، قارچي‌ و ويروسي‌.
عوارض‌ جانبي‌: در صورت‌ مصرف‌ دارو به‌ مدت‌ طولاني‌ و در سطح‌ وسيع‌ و آسيب‌ديده‌ پوست‌، احتمال‌ بروز علائم‌ مينرالوكورتيكوئيدي‌ وجود دارد.

موارد احتياط‌:
1- به‌ علت‌ امكان‌ ايجاد حساسيت‌ در اثر تماس‌ با اين‌ دارو، به‌ مدت‌ طولاني‌ و روي‌ سطح‌ وسيعي‌ از پوست‌ استفاده‌ نشود.
2- در مورد پوست‌ نوزادان‌، روي‌ مخاط‌ و پوستي‌ كه‌ هنوز لايه‌ خارجي‌ آن‌ تشكيل‌ نشده‌ استفاده‌ نشود.
3- از استعمال‌ پماد در چشم‌ و اطراف‌ آن‌ خودداري‌ شود.

 

بخور اكاليپتوس ‌Eucalyptus Inhaler

شكل‌ دارويي‌: Inhaler
انديكاسيون‌ها:
1- درمان‌ آنفلوآنزا.
2- بازكننده‌ و ضدعفوني‌ كننده‌ مجاري‌ تنفسي‌.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: 5-2 قطره‌ 4 بار در روز هر 6 ساعت‌ يكبار بخور داده‌ شود.

بخور اكاليپتوس‌ دينه ‌Dineh Eucalyptus Inhaler
شكل‌ دارويي‌: محلول‌ در شيشه‌هاي‌ ml60

حاوي‌:
1- اسانس‌ اكاليپتوس‌ 1/0%Eucalyptus Sp .
2- اسانس‌ آويشن‌ 1/0%Thymus Sp .
3- اسانس‌ رازيانه‌ 1/0% Foeniculum vulgare
4- اسانس‌ نعناع‌ 4/0%Mentha Piperita
5- تنتور اكاليپتوس‌ تا 100%Eucalyptus Sp .
كه‌ حاوي‌ مواد موثره‌ و روغن‌هاي‌ فرار نظير سينئول‌ (اكاليپتول‌)، منتول‌، تيمول‌ و فلاونوئيد كورستين‌.

انديكاسيون‌ها: برطرف‌ نمودن‌ نشانه‌هاي‌ سرماخوردگي‌ سرفه‌ و احتقان‌ بيني‌.

مكانيسم‌ اثر: به‌ نظر مي‌رسد اثرات‌ ضدميكروبي‌ اوكاليپتول‌ روي‌ باكتريهاي ‌گرم‌ مثبت‌ بيشتر بوده‌ بخصوص‌ باسيلوس‌ ساب‌تيليس‌ و ميكروكوكوس‌ گلوتاميس‌ به‌ آن‌ حساس‌تر مي‌باشند.
آزمايشات‌ Invitro نشان‌ داده‌ است‌ كه‌ كورستين‌ و هايپروزيد موجود در اكاليپتوس‌ اثرات‌ ضدويروس‌ آنفلوانزا تيپ‌ A دارند.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: روزي‌ چند بار هر بار يك‌ قاشق‌ سوپخوري‌ از محلول‌ را در يك‌ ظرف‌ مناسب‌ آب‌ داغ‌ (در حال‌ جوشيدن‌ نباشد) ريخته‌ 10-5 دقيقه‌ درحاليكه‌ چشمها بسته‌ است‌ بخور داده‌ شود.
كنتراانديكاسيون‌ها: 1- تب‌ بالا، 2- سرفه‌هاي‌ مداوم‌، 3- خونريزي‌هاي ‌دستگاه‌ تنفس‌.

عوارض‌ جانبي‌: تيمول‌ مي‌تواند موجب‌ تحريك‌ غشاء مخاطي‌ شود.

نكات‌ قابل‌ توجه‌:
1- اين‌ دارو بايد به‌ صورت‌ بخور مصرف‌ شود و از خوردن‌ آن‌ اكيداً خودداري ‌شود.
2- در خلال‌ بخور دادن‌ چشمها بايد بسته‌ باشد.
3- سرفه‌هاي‌ مداوم‌ مي‌تواند نشانگر يك‌ بيماري‌ جدي‌ باشد. در صورت ‌تداوم‌ نشانه‌هاي‌ بيماري‌ مصرف‌ دارو را قطع‌ و به‌ پزشك‌ مراجعه‌ نمائيد.

بخور اكاليپتوس‌ گل‌ دارو

شكل‌ دارويي‌: محلول‌ در شيشه‌هاي‌ ml60
حاوي‌:
1- تنتور اكاليپتوس ‌ gr20Eucalyputs globulus
2- تنتور بنزوئن‌ gr20Styrax benzoin tincture
3- پودر منتول‌ gr 1Menthol
و حاوي‌ مواد موثره‌ روغن‌هاي‌ فرار نظير سينئول‌ (اكاليپتوس‌) منتول‌ و كورستين‌ مي‌باشد.
انديكاسيون‌ها: برطرف‌ كردن‌ نشانه‌هاي‌ سرماخوردگي‌ سرفه‌ و احتقان‌ بيني‌.

مكانيسم‌ اثر: اثرات‌ ضدميكروبي‌ اكاليپتوس‌ روي‌ باكتريهاي‌ گرم‌ مثبت‌ بيشتر بوده‌ و بخصوص‌ باسيلوس‌ سابتيليس‌ و ميكروكوكوس‌ گلوتاميوس‌ به‌ آن‌حساس‌تر مي‌باشند. آزمايشات‌ Invitro نشان‌ داده‌ است‌ كه‌ كورستين‌ و هايپروزيد موجود در اكاليپتوس‌ اثرات‌ ضدويروس‌ آنفلوانزا تيپ‌ A دارند.

راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: روزي‌ چند بار، هر بار يك‌ قاشق‌ سوپخوري‌ از محلول‌ را در يك‌ ظرف‌ مناسب‌ آب‌ داغ‌ (در حال‌ جوشيدن‌ نباشد) ريخته‌ و به‌ مدت‌10-5 دقيقه‌ در حالي‌ كه‌ چشمها بسته‌ است‌ بخور داده‌ شود.
كنتراانديكاسيون‌ها: 1- تب‌ بالا، 2- سرفه‌هاي‌ مداوم‌، 3- خونريزي‌ دستگاه‌ تنفس‌.

نكات‌ قابل‌ توجه‌:
1- اين‌ دارو بايد به‌ صورت‌ بخور مصرف‌ شود و از خوردن‌ آن‌ جداً خودداري ‌شود.
2- در خلال‌ بخور دادن‌ بايستي‌ چشمها بسته‌ باشند.
3- در سرفه‌هاي‌ مداوم‌ دارو قطع‌ و به‌ پزشك‌ مراجعه‌ شود.

بخور اكاليپتوس‌ ايران‌ داروك‌ (محلول‌ غيرخوراكي‌) Iran Daruk Liquid Eucalyptus Inhaler
شكل‌ دارويي‌: محلول‌ غيرخوراكي‌ در شيشه‌هاي‌ ml60

حاوي‌:
1- تنتور اكاليپتوس ‌ 49%Eucalyptus globulus
2- تنتور مورد 25%Myrtus communis
3- تنتور پوتار 25%Cymbopogon Sp .
4- منتول ‌ 1%Menthol
كه‌ داراي‌ مواد موثره‌ روغن‌هاي‌ فرار نظير سينئول‌ (اكالپتول‌) سيترونلول‌، منتول‌ و فلاونوييد كورستين‌ مي‌باشد.

انديكاسيون‌ها: برطرف‌ نمودن‌ نشانه‌هاي‌ سرماخوردگي‌، سرفه‌ و احتقان ‌بيني‌.

مكانيسم‌ اثر: به‌ نظر مي‌رسد اثرات‌ ضدميكروبي‌ اوكاليپتول ‌روي‌ باكتريهاي‌ گرم‌ مثبت‌ بيشتر بوده‌ و بخصوص‌ باسيلوس‌ ساب‌تيليس‌ و ميكروكوكوس‌ گلوتاميوس‌ به‌ آن‌ حساستر مي‌باشند. كورستين‌ و هايپروزيد موجود در اكاليپتوس‌ ممكن‌ است‌ اثرات‌ ضدويروس‌ آنفلوانزا تيپ‌ A داشته ‌باشد.

راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: روزي‌ چند مرتبه‌ هر بار يك‌ قاشق‌ سوپخوري‌ از محلول ‌در يك‌ ظرف‌ مناسب‌ آب‌ داغ‌ (در حال‌ جوشيدن‌ نباشد) ريخته‌ و 10-5 دقيقه‌ در حاليكه‌ چشمها بسته‌ است‌ بخور داده‌ شود.

كنتراانديكاسيون‌ها: 1- تب‌ بالا، 2- سرفه‌ مداوم‌، 3- خونريزي‌ دستگاه ‌تنفس‌.

نكات‌ قابل‌ توجه‌:
1- اين‌ دارو بايد به‌ صورت‌ بخور مصرف‌ شود و از خوردن‌ آن‌ اكيداً خودداري ‌شود.
2- در طي‌ بخور دادن‌ چشمها بايد بسته‌ باشد.
3- سرفه‌هاي‌ مداوم‌ ممكن‌ است‌ نشانگر يك‌ بيماري‌ جدي‌ باشد، در صورت ‌تداوم‌ بيماري‌، مصرف‌ دارو قطع‌ و به‌ پزشك‌ مراجعه‌ شود.

بخور اكاليپتوس‌ ايران‌ داروك‌ (پودر)

شكل‌ دارويي‌: پودر در بسته‌هاي‌ 70 گرمي‌.
حاوي‌:
1- برگ‌ اكاليپتوس‌ 55%Eucalyptus globulus
2- برگ‌ مورد 7/10% Myrtus communis
3- برگ‌ پوتار 3/8%Cymbopogon Sp .
4- برگ‌ آويشن‌ باريك‌ 13%Ziziphora regia
5- برگ‌ آويشن‌ صغير 13% Thymus kotshyanus
كه‌ حاوي‌ مواد موثره‌ روغنهاي‌ فرار نظير سينئول‌ (اكاليپتول‌) سيتروملول‌، تيمول‌ و فلاونوييد كورستين‌.

انديكاسيون‌ها: برطرف‌ نمودن‌ نشانه‌هاي‌ سرماخوردگي‌ سرفه‌ و احتقان ‌بيني‌.

مكانيسم‌ اثر: به‌ نظر مي‌رسد اثرات‌ ضدميكروبي‌ اكاليپتول ‌روي‌ باكتريهاي‌ گرم‌ مثبت‌ بيشتر بوده‌ بخصوص‌ باسيلوس‌ ساب‌ تيليس‌ و ميكروكوكوس‌ گلوتاميوس‌ به‌ آن‌ حساستر مي‌باشند. آزمايشات‌ Invitro نشان‌ داده‌ كه‌ كورستين‌ و هايپروزيد موجود در اكاليپتوس‌ اثرات ‌ضدميكروبي‌ آنفلوانزا تيپ‌ A دارند.

راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: روزانه‌ چند بار، هر بار يك‌ قاشق‌ سوپخوري‌ از پودر را در ظرف‌ مناسب‌ آب‌ داغ‌ (در حال‌ جوشيدن‌ نباشد) ريخته‌ و به‌ مدت‌ 10-5 دقيقه‌ در حالي‌ كه‌ چشمه‌ بسته‌ است‌، بخور داده‌ شود.

كنتراانديكاسيون‌: 1- تب‌ بالا، 2- سرفه‌ مداوم‌، 3- خونريزي‌ دستگاه‌ تنفسي‌

عوارض‌ جانبي‌: تيمول‌ ممكن‌ است‌ باعث‌ تحريك‌ غشا مخاطي‌ گردد.

نكات‌ قابل‌ توجه‌:
1- اين‌ دارو بايد به‌ صورت‌ بخور مصرف‌ شود و از خوردن‌ آن‌ اكيداً خودداري ‌شود.
2- در خلال‌ بخور دادن‌ چشمها بايد بسته‌ باشد.
3- سرفه‌هاي‌ مداوم‌ ممكن‌ است‌ نشانگر يك‌ بيماري‌ جدي‌ باشد. در صورت ‌تداوم‌ نشانه‌هاي‌ بيماري‌ مصرف‌ دارو را قطع‌ و به‌ پرشك‌ مراجعه‌ نمائيد.

ماسك‌ صورت

شكل‌ دارويي‌: Powder 50gr
حاوي‌: Oryza Sativa، Foeniculum vulgare (رازيانه‌)، Kaolin، Ziziphus spina christil.
انديكاسيون‌ها:
1- ضدعفوني‌ كننده‌ پوست‌.
2- نرم‌ كننده‌ پوست‌.
3- تقويت ‌كنندة‌ پوست‌.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: يك‌ قاشق‌ چايخوري‌ پودر با آب‌ ميوه‌ يا آب‌ جوشيده ‌مخلوط‌ شده‌ به‌ صورت‌ يك‌ لايه‌ نازك‌ روي‌ تمام‌ پوست‌ صورت‌ به‌ جز اطراف‌ چشمها قرار گيرد. پس‌ از 10 دقيقه‌ با آب‌ گرم‌ شستشو گردد. 2-1 بار در هفته‌ قابل‌ تكرار است‌.
كنتراانديكاسيون‌ها: زخم‌ يا جراحات‌ عميق‌ در محل‌ مورد نظر.

ماسك‌ صورت

شكل‌ دارويي‌: پودر gr50

انديكاسيون‌: تقويت ‌كننده‌ و ضدعفوني‌ كننده‌ و نرم ‌كننده‌ پوست‌ صورت‌.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: هفته‌اي‌ يك‌ يا دو نوبت‌، يك‌ قاشق‌ چايخوري‌ از اين‌ محلول‌ را با آب‌ ميوه‌ يا آب‌ جوشيده‌ مخلوط‌ نماييد و تمام‌ قسمتهاي‌ صورت ‌را به‌ جز اطراف‌ چشم‌ها را با قشر نازكي‌ از آن‌ بپوشانيد و پس‌ از ده‌ دقيقه‌ با آب‌ گرم‌ شستشو دهيد.

كنتراانديكاسيون‌: زخم‌ يا جراحات‌ عميق‌.
نكات‌ قابل‌ توجه‌: در بعضي‌ موارد استفاده‌ از اين‌ ماسك‌ ممكن‌ است‌ موجب ‌ظهور جوشهاي‌ زير جلدي‌ شود كه‌ با استفاده‌ مجدد نه‌ تنها جوشهاي‌ مذكور از بين‌ مي‌رود، بلكه‌ شادابي‌ خود را باز خواهد يافت‌.

افشره‌ رازيانه ‌Fennel Drop

شكل‌ دارويي‌: Oral Drop
انديكاسيون‌ها:
1- افزايش‌ شيردهي‌.
2- تنظيم‌ عادت‌ ماهيانه‌.
3- ضد نفخ‌.
4- ديورتيك‌.
5- افزايش ‌دهنده‌ اشتها.

راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: 5-2 قطره‌ 3 بار در روز همراه‌ با غذا ميل‌ شود.
كنتراانديكاسيون‌ها: اين‌ دارو در حاملگي‌ كنتراانديكه‌ است‌.

 

فنلين ‌Fennelin

شكل‌ دارويي‌: Oral Drop 15ml
حاوي‌: Foeniculum Vulgare (رازيانه‌) به‌ نحوي‌ كه‌ هر ml2 حاوي ‌حداقل‌ mg4/11 آنتول‌ است‌.

انديكاسيون‌ها:
1- ضد دردهاي‌ ناشي‌ از دسمينوره‌ اوليه‌ (دردهاي‌ دوره‌ قاعدگي‌).
2- افزايش‌ شير مادران‌ در دوران‌ شيردهي‌.

مكانيسم‌ اثر: مهار پروستاگلندين‌ها و مهار انقباضات‌ ناشي ‌از اكسي‌توسين‌ و در نتيجه‌ اثرات‌ ضد دردي‌ در رحم‌.

راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: 30-20 قطره‌ همراه‌ با كمي‌ آب‌ در شروع‌ درد و تكرار آن ‌در صورت‌ نياز هر 6-4 ساعت‌.
نكات‌ مهم‌:
1- دارو حداكثر 4 بار در شبانه ‌روز تجويز شود.
2- دارو در دردهاي‌ دسمينوره‌ اوليه‌ (بدون‌ علت‌ خاص‌) تجويز شود.
3- افزودن‌ مقدار كمي‌ شكر به‌ ليوان‌ آب‌ محتوي‌ دارو بلامانع‌ است‌.
4- در افراد مبتلا به‌ آسم‌ آلرژيك‌ با احتياط‌ مصرف‌ شود.

عوارض‌ جانبي‌:
1- احتمال‌ ايجاد فتودرماتيت‌ (واكنشهاي‌ حساسيت‌ پوستي‌ به‌ نور).
2- احتمال‌ افزايش‌ ناچيز در خونريزي‌ دوره‌ قاعدگي‌ در هنگام‌ مصرف‌ دارو. در صورتي‌ كه‌ اين‌ افزايش‌ بيش‌ از حد معمول‌ بود بايد مصرف‌ دارو قطع‌ شود.

چاي‌ رازيانه

شكل‌ دارويي‌: Tea bag
حاوي‌: برگ‌ و ميوه‌ گياه‌ Foeniculum كه‌ محتوي‌ 12-10% ماده‌ روغني‌، كمي‌ مواد قندي‌، موسيلاژ و اسانس‌ 6-4% كه‌ حاوي‌ دكستروژير مي‌باشد.
انديكاسيون‌ها:
1- شيرافزا.
2- نيرو دهنده‌.
3- قاعدگي‌آور.
4- مقوي‌ معده‌.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: يك‌ قاشق‌ چايخوري‌ يا يك‌ تي‌بگ‌ به‌ ازاي‌ يك‌ فنجان‌ دم‌گردد. روزانه‌ 4-3 فنجان‌ بعد از غذا ميل‌ شود.
نكته‌ قابل‌ توجه‌: در استعمال‌ خارجي‌، جوشانده‌ آن‌ به‌ صورت‌ غرغره‌، اثر مفيدي‌ در دفع‌ درد گلو و گرفتگي‌ صدا دارد.

 

چهار تخمه

شكل‌ دارويي‌: Powder 40mg
حاوي‌: Cordia myxa، Alyssum campestre، Cydonia oblonga، Plantago major.
انديكاسيون‌ها:
1- خلط‌آور.
2- ضد سرفه‌.
3- ضد گرفتگي‌ صدا.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: 2-1 قاشق‌ چايخوري‌ در يك‌ فنجان‌ آب‌ به‌ مدت‌ 5 دقيقه ‌جوشانده‌ پس‌ از سرد شدن‌ ميل‌ شود. براي‌ طعم‌ بهتر مي‌توان‌ كمي‌ شكر هم‌ اضافه‌ كرد.

ضد جوش‌ باريجه

شكل‌ دارويي‌: Local Drop (قطره‌ موضعي‌)
انديكاسيون‌ها:
1- درمان‌ آكنه‌ و جوشهاي‌ چركي‌.
2- كنترل‌ كننده‌ فعاليت‌ زياد غدد پوستي‌.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: 5-2 قطره‌ 2 بار در روز هر 12 ساعت‌ يكبار روي‌ جوشها ماليده‌ شود.
كنتراانديكاسيون‌ها: مورد خاصي‌ ذكر نشده‌ است‌.

محلول‌ ضدجوش‌ باريجه

شكل‌ دارويي‌: لوسيون‌
حاوي‌: Galbanic Acid، Penin، Cadenin، Limonen، Myrcon و . . . .
انديكاسيون‌ها: درمان‌ آكنه‌ و جوش‌هاي‌ چركي‌.

مكانيسم‌ اثر:
1- خاصيت‌ ميكروب‌كشي‌.
2- كاهش‌ ترشح‌ سبوم‌.
3- تقويت‌ سلولهاي‌ تازه‌ توليد شده‌.
4- جلوگيري‌ از چروك‌ شدن‌ پوست‌.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: 5-2 قطره‌ دو بار در روز، صبح‌ و شب‌ (پس‌ از شستشوي ‌محل‌ با آب‌ نيم‌ گرم‌ صابون‌).
كنتراانديكاسيون‌ها: در صورت‌ بروز علائم‌ آلرژيك‌ مثل‌ آريتم‌، گرما و سوزش ‌زياد مصرف‌ دارو بايد قطع‌ شود.

گارسين

شكل‌ دارويي‌: Coated Tablet 300mg
حاوي‌: پودر سير به‌ ميزان‌ mg300 كه‌ داراي‌ mg5/11-5/8 آلي‌ئين‌ بعلاوه ‌ساير تركيبات‌ سولفوره‌ مثل‌ آلي‌سين‌ و ترينها شامل‌ سيترال‌، ژرانيول‌، لينالول‌ است‌.
انديكاسيون‌ها:
1- كاهش‌ هيپرليپيدمي‌.
2- كاهش‌ B.P.
3- فيبرينوليتيك‌.
4- كاهش‌ قند خون‌.
مكانيسم‌ اثر:
1- كاهش‌ تري‌گليسريدها و كلسترول‌ و كاهش‌ LDL و افزايش‌ HDL به‌سبب‌ داشتن‌ آليئين‌ و آليسين‌ كه‌ به‌ دي‌اليل‌ دي‌سولفيد تجزيه‌ شده‌ و باعث ‌وقفه‌ در سنتز ليپيدها و افزايش‌ دفع‌ استرولهاي‌ اسيدي‌ و بازي‌ مي‌شود.
2- افزايش‌ فعاليت‌ ليپازها و افزايش‌ هيدروليز تري‌اسيل‌گلسيرول‌.
3- كاهش‌ فشارخون‌ سيستوليك‌ و دياستوليك‌ و در نتيجه‌ پيشگيري‌ و درمان‌ بيماريهاي‌ قلبي‌ و آترواسكلروز.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: در بزرگسالان‌ روزي‌ 3 بار هر بار 1 قرص‌ با كمي‌ آب‌ ميل ‌شود.
كنتراانديكاسيون‌ها:
1- در مبتلايان‌ به‌ هيپوگليسمي‌.
2- در افرادي‌ كه‌ درمانهاي‌ ضد انعقادي‌ دريافت‌ مي‌كنند ممكن‌ است‌ آثار دارو را افزايش‌ دهد.
3- در دوران‌ حاملگي‌ و شيردهي‌.
4- در افرادي‌ كه‌ زخمهاي‌ حاد دستگاه‌ گوارشي‌ دارند.

گارلت

شكل‌ دارويي‌: Coated Tablet 570mg
حاوي‌: پودر سير به‌ ميزان‌ mg300 كه‌ داراي‌ mg5/11-5/8 آلي‌ئين‌ بعلاوه ‌ساير تركيبات‌ سولفوره‌ مثل‌ آلي‌سين‌ و ترينها شامل‌ سيترال‌، ژرانيول‌، لينالول‌ است‌.
انديكاسيون‌ها:
1- كاهش‌ هيپرليپيدمي‌.
2- كاهش‌ B.P.
3- فيبرينوليتيك‌.
4- كاهش‌ قند خون‌.

مكانيسم‌ اثر:
1- كاهش‌ تري‌گليسريدها و كلسترول‌ و كاهش‌ LDL و افزايش‌ HDL به‌سبب‌ داشتن‌ آليئين‌ و آليسين‌ كه‌ به‌ دي‌اليل‌ دي‌سولفيد تجزيه‌ شده‌ و باعث ‌وقفه‌ در سنتز ليپيدها و افزايش‌ دفع‌ استرولهاي‌ اسيدي‌ و بازي‌ مي‌شود.
2- افزايش‌ فعاليت‌ ليپازها و افزايش‌ هيدروليز تري‌اسيل‌گلسيرول‌.
3- كاهش‌ فشارخون‌ سيستوليك‌ و دياستوليك‌ و در نتيجه‌ پيشگيري‌ و درمان‌ بيماريهاي‌ قلبي‌ و آترواسكلروز.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: در بزرگسالان‌ روزي‌ 3 بار هر بار 1 قرص‌ با كمي‌ آب‌ ميل ‌شود.

كنتراانديكاسيون‌ها:
1- در مبتلايان‌ به‌ هيپوگليسمي‌.
2- در افرادي‌ كه‌ درمانهاي‌ ضد انعقادي‌ دريافت‌ مي‌كنند ممكن‌ است‌ آثار دارو را افزايش‌ دهد.
3- در دوران‌ حاملگي‌ و شيردهي‌.
4- در افرادي‌ كه‌ زخمهاي‌ حاد دستگاه‌ گوارشي‌ دارند.

گارليك

شكل‌ دارويي‌: Drop 15ml
حاوي‌: gr25/0 پودر سير Allium sativum به‌ ازاي‌ هر 10 قطره‌ و مواد مؤثره‌ آلينين‌، آليسين‌ و دي‌آليل‌سولفايدها.
انديكاسيون‌ها:
1- كاهش‌ هيپرليپيدمي‌.
2- كاهش‌ B.P.
3- فيبرينوليتيك‌.
4- كاهش‌ قند خون‌.

مكانيسم‌ اثر:
1- كاهش‌ تري‌گليسريدها و كلسترول‌ و كاهش‌ LDL و افزايش‌ HDL به‌سبب‌ داشتن‌ آليئين‌ و آليسين‌ كه‌ به‌ دي‌اليل‌ دي‌سولفيد تجزيه‌ شده‌ و باعث‌ وقفه‌ در سنتز ليپيدها و افزايش‌ دفع‌ استرولهاي‌ اسيدي‌ و بازي‌ مي‌شود.
2- افزايش‌ فعاليت‌ ليپازها و افزايش‌ هيدروليز تري‌اسيل‌گلسيرول‌.
3- كاهش‌ فشارخون‌ سيستوليك‌ و دياستوليك‌ و در نتيجه‌ پيشگيري‌ و درمان‌ بيماريهاي‌ قلبي‌ و آترواسكلروز.

راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: 3-1 بار هر بار 10 قطره‌ همراه‌ با غذا يا آب‌ ميوه‌ ميل ‌شود.

كنتراانديكاسيون‌ها:
1- در مبتلايان‌ به‌ هيپوگليسمي‌.
2- در افرادي‌ كه‌ درمانهاي‌ ضد انعقادي‌ دريافت‌ مي‌كنند ممكن‌ است‌ آثار دارو را افزايش‌ دهد.
3- در دوران‌ حاملگي‌ و شيردهي‌.
4- در افرادي‌ كه‌ زخمهاي‌ حاد دستگاه‌ گوارشي‌ دارند.

گارلي‌كپ

شكل‌ دارويي‌: Capsule 330mg
حاوي‌: mg330 پودر سير Allium sativum و مواد مؤثره‌ آليئين‌، آليسين ‌و دي‌آليل‌ سولفايدها.
انديكاسيون‌ها:
1- كاهش‌ هيپرليپيدمي‌.
2- كاهش‌ B.P.
3- فيبرينوليتيك‌.
4- كاهش‌ قند خون‌.

مكانيسم‌ اثر:
1- كاهش‌ تري‌گليسريدها و كلسترول‌ و كاهش‌ LDL و افزايش‌ HDL به‌سبب‌ داشتن‌ آليئين‌ و آليسين‌ كه‌ به‌ دي‌اليل‌ دي‌سولفيد تجزيه‌ شده‌ و باعث ‌وقفه‌ در سنتز ليپيدها و افزايش‌ دفع‌ استرولهاي‌ اسيدي‌ و بازي‌ مي‌شود.
2- افزايش‌ فعاليت‌ ليپازها و افزايش‌ هيدروليز تري‌اسيل‌گلسيرول‌.
3- كاهش‌ فشارخون‌ سيستوليك‌ و دياستوليك‌ و در نتيجه‌ پيشگيري‌ و درمان‌ بيماريهاي‌ قلبي‌ و آترواسكلروز.

راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: روزي‌ 3 بار هر بار 2-1 كپسول‌ با يك‌ ليوان‌ آب‌ بعد از غذا ميل‌ شود.

كنتراانديكاسيون‌ها:
1- در مبتلايان‌ به‌ هيپوگليسمي‌.
2- در افرادي‌ كه‌ درمانهاي‌ ضد انعقادي‌ دريافت‌ مي‌كنند ممكن‌ است‌ آثار دارو را افزايش‌ دهد.
3- در دوران‌ حاملگي‌ و شيردهي‌.
4- در افرادي‌ كه‌ زخمهاي‌ حاد دستگاه‌ گوارشي‌ دارند.

گارسين

شكل‌ دارويي‌: Coated Tablet 600mg
حاوي‌: پودر سير به‌ ميزان‌ mg300 كه‌ داراي‌ mg5/11-5/8 آلي‌ئين‌ بعلاوه‌ ساير تركيبات‌ سولفوره‌ مثل‌ آلي‌سين‌ و ترينها شامل‌ سيترال‌، ژرانيول‌، لينالول‌ است‌.
انديكاسيون‌ها:
1- كاهش‌ هيپرليپيدمي‌.
2- كاهش‌ B.P.
3- فيبرينوليتيك‌.
4- كاهش‌ قند خون‌.

مكانيسم‌ اثر:
1- كاهش‌ تري‌گليسريدها و كلسترول‌ و كاهش‌ LDL و افزايش‌ HDL به‌سبب‌ داشتن‌ آليئين‌ و آليسين‌ كه‌ به‌ دي‌اليل‌ دي‌سولفيد تجزيه‌ شده‌ و باعث ‌وقفه‌ در سنتز ليپيدها و افزايش‌ دفع‌ استرولهاي‌ اسيدي‌ و بازي‌ مي‌شود.
2- افزايش‌ فعاليت‌ ليپازها و افزايش‌ هيدروليز تري‌اسيل‌گلسيرول‌.
3- كاهش‌ فشارخون‌ سيستوليك‌ و دياستوليك‌ و در نتيجه‌ پيشگيري‌ و درمان‌ بيماريهاي‌ قلبي‌ و آترواسكلروز.

راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: در بزرگسالان‌ روزي‌ 3 بار هر بار 1 قرص‌ با كمي‌ آب‌ ميل‌ شود.

كنتراانديكاسيون‌ها:
1- در مبتلايان‌ به‌ هيپوگليسمي‌.
2- در افرادي‌ كه‌ درمانهاي‌ ضد انعقادي‌ دريافت‌ مي‌كنند ممكن‌ است‌ آثار دارو را افزايش‌ دهد.
3- در دوران‌ حاملگي‌ و شيردهي‌.
4- در افرادي‌ كه‌ زخمهاي‌ حاد دستگاه‌ گوارشي‌ دارند.

گاستروليت

شكل‌ دارويي‌: Drop

حاوي‌: اسانس‌ Zataria Multiflora (آويشن‌) و حداقل‌ mg1/4 تيمول‌ به ‌ازاي‌ هر ml1 از دارو.
انديكاسيون‌ها: درمان‌ علامتي‌ سندرم‌ (Irritable Bowel Syndrom)IBS مانند درد شكم‌، نفخ‌، سوزش‌، Heart burn، تغيير حالت‌ اجابت‌ مزاج‌.

مكانيسم‌ اثر:
1- اثرات‌ آنتي‌اسپاسموديك‌ به‌ سبب‌ داشتن‌ اسانس‌ آويشن‌.
2- ضد نفخ‌ و تنظيم ‌كننده‌ حركات‌ دستگاه‌ گوارش‌ و رفع‌ علائم‌ IBS.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: روزي‌ 3 بار هر بار 20 قطره‌ با يك‌ استكان‌ آب‌ براي ‌مطبوع‌ شدن‌ هم‌ مي‌توان‌ مقدار كمي‌ شكر به‌ اين‌ مخلوط‌ اضافه‌ كرد.
كنتراانديكاسيون‌ها:
1- اختلالات‌ غده‌ تيروئيد.
2- حاملگي‌.
3- شيردهي‌.

عوارض‌ جانبي‌: تنها در صورت‌ مصرف‌ دوزهاي‌ بالا؛
1- سرگيجه‌، سردرد، تهوع‌، استفراغ‌ و ضعف‌ عضلاني‌ به‌ سبب‌ وجود تيمول‌.
2- كاهش‌ فعاليت‌ قلب‌ و دستگاه‌ تنفس‌ و دماي‌ بدن‌.
نكات‌ مهم‌:
1- دارو بعد از غذا استفاده‌ شود.
2- در دسترس‌ اطفال‌ قرار نگيرد.
3- در بيماران‌ قلبي‌ و تنفسي‌ با احتياط‌ استفاده‌ شود.

 

جنطيانا

شكل‌ دارويي‌: Tablet 500mg
حاوي‌: گياهان‌ سنبل‌ الطيب‌، دارچين‌، جنطيانا (از تيره‌ ژانتيانه‌ و ماده‌ مؤثره ‌آن‌ فيزالين‌ مي‌باشد).
انديكاسيون‌ها:
1- ناتواني‌ جنسي‌.
2- اضطراب‌ و افسردگي‌ جنسي‌.
3- ضعف‌ عمومي‌ بدن‌.
مكانيسم‌ اثر:
1- مقوي‌ قواي‌ جنسي‌ زنان‌ و مردان‌ و تقويت‌كننده‌ اسپرم ‌سازي‌.
2- مقاومت‌ طبيعي‌ بدن‌ را زياد كرده‌ و در نتيجه‌ سستي‌ و افسرگي‌ را برطرف ‌مي‌سازد.
3- ضداسترس‌ و هيجانهاي‌ عصبي‌ است‌ و چون‌ داراي‌ ساپونين‌ است‌ به ‌انقباضات‌ قلب‌ كمك‌ مي‌كند و سبب‌ سهولت‌ جريان‌ خون‌ مي‌گردد.
4- به‌ طور كلي‌ تقويت ‌كننده‌ قوي‌ باء بوده‌، سستي‌ را برطرف‌ مي‌كند و ميل ‌جنسي‌ را شدت‌ مي‌بخشد.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: طبق‌ نظر پزشك‌ روزانه‌ 4-3 قرص‌ توصيه‌ مي‌شود و در مردان‌ و زنان‌ بالاي‌ 50 سال‌ برابر نظر پزشك‌، 2 قرص‌ صبح‌، 2 قرص‌ ظهر و يك‌ قرص‌ شب‌ ميل‌ شود.
كنتراانديكاسيون‌ها:
1- زنان‌ باردار.
2- افراديكه‌ داراي‌ حساسيت‌ به‌ اين‌ دارو هستند.
3- مبتلايان‌ به‌ زونا.
4- افراد ديابتي‌.

جن‌جي‌تون ‌Gingiton
شكل‌ دارويي‌: Capsule 365mg
حاوي‌: پودر ريشه‌ زنجبيل‌ Zingiber officinalis كه‌ داراي‌ روغن‌هاي‌ فرار مانند زينجيبرن‌ و بتابيزابولن‌ و اولئورزين‌هايي‌ مانند همولوگهاي‌ جينجرول‌ و شوگااُل‌ است‌.
انديكاسيون‌ها: پيشگيري‌ از بيماري‌ مسافرت‌.
مكانيسم‌ اثر: ممكن‌ است‌ از طريق‌ تأثير موضعي‌ بر مجاري‌گوارشي‌ اثر خود را اعمال‌ مي‌كند.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: در بزرگسالان‌ و كودكان‌ بالاي‌ 6 سال‌: 2 كپسول‌ نيم‌ساعت‌ قبل‌ از شروع‌ مسافرت‌ سپس‌ 4 ساعت‌ يكبار 2 كپسول‌ مصرف‌ شود.
تداخلات‌ دارويي‌: مصرف‌ اين‌ دارو ممكن‌ است‌ با درمانهاي‌ قلبي‌، پايين‌آورنده‌هاي‌ قند خون‌ و ضد انعقادها تداخل‌ نمايد.

جينكوتيدي‌Ginko T.D
شكل‌ دارويي‌: قرص‌ روكش‌دار (Coated tablet)
حاوي‌: عصاره‌ خشك‌ برگ‌ درخت‌ Ginkgo biloba.
انديكاسيون‌ها: 1- تقويت‌ حافظه‌، 2- افزايش‌ هوشياري‌، 3- درمان ‌افسردگي‌، 4- آلزايمر، 5- ضد سرگيجه‌، سردرد و وزوز گوش‌، 6- درمان ‌اختلالات‌ گردش‌ خون‌، 7- بهبود اختلالات‌ جنسي‌.

گيسوGissu
شكل‌ دارويي‌: Powder
حاوي‌: Lawsonia mermis L. ، Ziziphus spina christil L. ، Myrtus communis L. ، Althaea officinalis L. (ختمي‌) ،Camomila officinalis L. .
انديكاسيون‌ها:
1- سرشوي‌ گياهي‌.
2- تقويت‌ كنندة‌ مو.
3- جلوگيري‌ از ريزش‌ مو.
4- برطرف ‌كننده‌ عوارض‌ موخوره‌.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ:
1- آقايان‌ 2-1 قاشق‌ غذاخوري‌ و بانوان‌ 4-3 قاشق‌ غذاخوري‌ از پودر را درآب‌ كافي‌ نيم‌ گرم‌ ريخته‌ تا به‌ صورت‌ خمير رقيق‌ و يكنواخت‌ درآيد.
2- خمير به‌ تمام‌ سر مخصوصاً ريشه‌ و انتهاي‌ آن‌ ماليده‌ و سپس‌ 15 دقيقه ‌بماند و بعد با آب‌ نيم‌ گرم‌ شسته‌ شود.
3- براي‌ پاك‌ كردن‌ ذرات‌ گياهي‌ غيرمحلول‌ در آب‌ كه‌ موي‌ سر را چسبناك‌ مي‌كند موها با شامپو يا صابون‌ سر كف‌ زيتون‌ شسته‌ شود.
كنتراانديكاسيون‌ها و موارد احتياط‌: حتماً هنگام‌ رنگ‌ كردن‌ مو از دستكش ‌استفاده‌ شود.

گل‌ گريپ‌Gol-Gripe
شكل‌ دارويي‌: Oral Solution 120ml
حاوي‌: اسانس‌ شويد Anethum graveolens 046/0% و بي‌كربنات‌ سديم ‌05/1% مي‌باشد.
انديكاسيون‌ها:
1- برطرف‌ كردن‌ سوء هاضمه‌ در اطفال‌.
2- ضد نفخ‌ و درد ناشي‌ از آن‌ در اطفال‌.
مكانيسم‌ اثر: اثر آنتي‌اسپاسموديك‌ روي‌ عضلات‌ صاف ‌دستگاه‌ گوارش‌ به‌ دليل‌ وجود كاروون‌، ليمونن‌ و بي‌كربنات‌ سديم‌.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ:
1- كودكان‌ 6-1 ماه‌: يك‌ قاشق‌ مرباخوري‌ و در صورت‌ لزوم‌ تا 6 بار در روز.
2- كودكان‌ 12-6 ماه‌: دو قاشق‌ مرباخوري‌ و در صورت‌ لزوم‌ تا 6 بار در روز.
3- كودكان‌ بالاتر از 2 سال‌: سه‌ قاشق‌ مرباخوري‌ و در صورت‌ لزوم‌ تا 6 بار درروز.
كنتراانديكاسيون‌ها:
1- در افراد مبتلا به‌ CRF (نارسايي‌ مزمن‌ كليه‌).
2- در افراد حساس‌ به‌ متيل‌ و پروپيل‌ پارابن‌.
موارد احتياط‌: در نوزادان‌ كمتر از 1 ماه‌ توصيه‌ نمي‌شود.

چاي‌ سبزGreen Tea
شكل‌ دارويي‌: Tea bag
حاوي‌: آب‌، مواد ازته‌ و مواد چرب‌، تانن‌، كافئين‌، اسانس‌، رزين‌، پكتين‌، صمغ‌، سلولز، دكسترين‌، پورين‌ها (گزانتين‌، تئوفيلين‌، آرنين‌).
انديكاسيون‌ها:
1- مقوي‌ معده‌.
2- كاهندة‌ چربي‌ خون‌.
3- نيرو دهنده‌.
4- هضم ‌كننده‌.
5- درمان‌ سردرد و حالات‌ عصبي‌.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: يك‌ قاشق‌ مرباخوري‌ از برگ‌ گياه‌ درون‌ يك‌ ليوان‌ آب‌ جوش‌ دم‌ كرده‌ پس‌ از 10 دقيقه‌ ميل‌ شود. 3 بار در روز همراه‌ با غذا قابل ‌تكرار است‌.
كنتراانديكاسيون‌ها و موارد احتياط‌: در بيماران‌ نقرصي‌ با احتياط‌ مصرف‌ شود.

گرايپ‌ واترGripe water
شكل‌ دارويي‌: Oral Solution 60ml, 120ml
حاوي‌: اسانس‌ شويد (Anethium graveolens) 015/0%
اسانس‌ دانه‌ رازيانه‌ (Foeniculum vulgare) 015/0%
اسانس‌ برگ‌ نعناع‌ (Mentha piperita) 015/0%
و مواد مؤثره‌ كاروون‌، آنتول‌، فنكون‌، منتول‌، منتون‌.
انديكاسيون‌ها:
1- ضد نفخ‌ و درد ناشي‌ از آن‌.
2- برطرف‌ كردن‌ سوء هاضمه‌.
مكانيسم‌ اثر:
1- كاهش‌ اسپاسم‌ و تون‌ LES (اسفنكتر تحتاني‌ مري‌) و تسهيل‌ خروج‌ گازها از معده‌.
2- اثر آنتاگونيستي‌ كلسيم‌ و شل‌ شدن‌ عضلات‌ صاف‌ جدار كولون‌ به‌ دليل ‌وجود منتول‌.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ:
1- نوزادان‌: يك‌ قاشق‌ چايخوري‌، در صورت‌ لزوم‌ 6-4 بار در روز قابل‌ تكرار است‌.
2- كودكان‌: يك‌ قاشق‌ مرباخوري‌، در صورت‌ لزوم‌ 6-4 بار در روز قابل‌ تكرار است‌.
3- بزرگسالان‌: يك‌ قاشق‌ غذاخوري‌، در صورت‌ لزوم‌ 6-4 بار در روز قابل‌ تكرار است‌.
عوارض‌ جانبي‌: در افراد حساس‌ ممكن‌ است‌ ايجاد درماتيت‌ تماسي‌ نمايد.

حناي‌ بدون‌ رنگ ‌Henna
شكل‌ دارويي‌: Powder 50gr
حاوي‌: تانن‌ها، اسانس‌ها، مواد چرب‌، Lowsonia inermis،Riginus communis .
انديكاسيون‌ها:
1- آنتي‌سپتيك‌ براي‌ پوست‌ بدن‌ و موي‌ سر.
2- تقويت‌ كننده‌ پوست‌ و مو.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: مقدار كافي‌ از دارو در مقدار متناسب‌ آب‌ جوش‌ ريخته ‌پس‌ از 30 دقيقه‌ روي‌ پوست‌ و موها قرار گيرد، پس‌ از 60 دقيقه‌ آبكشي‌ گردد. 3-2 بار در هفته‌ قابل‌ تكرار است‌.

افشره‌ حنا Henna Extract
شكل‌ دارويي‌: لوسيون ‌ (Lotion) 30ml
حاوي‌:
)3O6H10Lowson (C، Musilage 1.5-3%، Manitol 1.5-3%، Tanin 1.3-3%، Essence and Resienes 1-2%.
انديكاسيون‌ها:
1- ضد شوره‌ سر (Anti-dandruff)
2- ضد قارچ‌ (Anti-fugal)
3- تقويت ‌كنندة‌ مو (Hair Tonic)
مكانيسم‌ اثر:
1- ضد قارچ‌، ضد باكتري‌، ضد شوره‌ به‌ دليل‌ داشتن‌ Lowsone.
2- تقويت‌ و ضخيم‌ شدن‌ ساقه‌ مو به‌ سبب‌ داشتن‌ پروتئين‌.
3- تحريك‌ رشد مو و حفاظت‌ پوست‌ به‌ سبب‌ داشتن‌ موسيلاژ و رزين‌ و اسانس‌ حنا.
4- كاهش‌ تعريق‌ به‌ سبب‌ داشتن‌ تانن‌ و اسيد تانيك‌ حنا.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ:
1- براي‌ درمان‌ شوره‌ سر؛ ml5-3 از لوسيون‌ داخل‌ يك‌ ليوان‌ آب‌ سرد ريخته‌ و موضع‌ را آغشته‌ و ماساژ داده‌ پس‌ از 15 دقيقه‌ استحمام‌ شود.
2- درمان‌ قارچ‌ پوستي‌؛ 20 قطره‌ در نصف‌ استكان‌ آب‌ ريخته‌ و روزي‌ 2 بار به‌ موضع‌ ماليده‌ شده‌ پس‌ از 2-1 هفته‌ مداوا قطع‌ شود.
3- تقويت‌ موي‌ سر، ml5-3 از لوسيون‌ با ml200-100 شامپو مخلوط‌ شده‌ و استفاده‌ شود.

هربي‌لاكس ‌Herbilax
شكل‌ دارويي‌: كپسول‌ mg290
حاوي‌: پودر برگ‌ و ميوه‌ Cassia senna (cassia angustifolia) (سنا) يا Cassia acutifolia. سنا يك‌ ملين‌ آنتراكينون‌دار مي‌باشد. هر كپسول‌ حاوي‌ mg290 پودر برگ‌ سنا است‌ كه‌ حاوي‌ 5/2% هيدروكسي‌ انتراكينون‌ است‌.
انديكاسيون‌ها: يبوست‌
مكانيسم‌ اثر: كپسول‌ هربي‌لاكس‌ يك‌ ملين‌ تحريكي‌ است‌. گليكوزيد فعال‌ و موثر در روده‌ كوچك‌ جذب‌ شده‌ و بعد از هيدروليز از طريق ‌سيستم‌ وريد باب‌ به‌ جريان‌ عمومي‌ خون‌ راه‌ مي‌يابد. سپس‌ از طريق‌ صفرا، ادرار، بزاق‌، مخاط‌ كولون‌ و بالاخره‌ شير مادر دفع‌ مي‌شود. اين‌ گليكوزيدها با تحريك‌ شبكه‌ عصبي‌ اوئرباخ‌ حركات‌ دودي‌ را تحريك‌ مي‌كنند. اين‌ دارو12-6 ساعت‌ بعد از مصرف‌ اثر مي‌كند. ملين‌هاي‌ تحريكي‌ از طريق‌ افزايش‌ ترشحات‌ مخاطي‌ روده‌ مدفوع‌ را آبكي‌ كرده‌ و به‌ دفع‌ آن‌ كمك‌ مي‌كند. شدت‌ اثر اين‌ دارو وابسته‌ به‌ دوز دارو مي‌باشد و اثر آن‌ در افراد مختلف ‌متفاوت‌ است‌.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: به‌ عنوان‌ ملين‌ در بالغين‌ 3-2 كپسول‌ قبل‌ از خواب‌ با يك ‌ليوان‌ آب‌ مصرف‌ شود. كودكان‌ بالاتر از 6 سال‌ يك‌ تا دو كپسول‌ در روز ـ به‌عنوان‌ مسهل‌ جهت‌ تخليه‌ كامل‌ شكم‌ و آماده‌ شدن‌ براي‌ بررسي‌هاي ‌آندوسكپيك‌ و راديولوژيك‌ دوازده‌ كپسول‌ يكجا توصيه‌ مي‌گردد كه‌ بهتراست‌ با دو ليوان‌ آب‌ مصرف‌ گرد.
كنتراانديكاسيون‌ها: 1- افراد مبتلا به‌ انسداد روده‌، 2- افراد با علائم‌ مبهم‌ شكمي‌
عوارض‌ جانبي‌:
1- گاهي‌ دردهاي‌ كوليكي‌ يا كرامپ‌ مانند مي‌دهد.
2- مصرف‌ بيش‌ از حد يا طولاني‌ مدت‌ ايجاد اسهال‌ شديد مي‌نمايد.
3- در موارد آتوني‌ روده‌
موارد احتياط‌: در بيماران‌ مبتلا به‌ بيماريهاي‌ التهاب‌ روده‌ IBD بايستي‌ بااحتياط‌ مصرف‌ شوند.
نكات‌ قابل‌ توجه‌:
1- اگرچه‌ تركيبات‌ آنتراكينون‌ مي‌توانند از شير مادر دفع‌ شوند لكن‌ دردوزهاي‌ معمولي‌ مشكلي‌ در تغذيه‌ كودك‌ بوجود نمي‌آورند.
2- تركيبات‌ آنتراكينون‌ در ادرار اسيدي‌، رنگ‌ قهوه‌اي‌ مايل‌ به‌ زرد و در ادرارقليايي‌ ممكن‌ است‌ رنگ‌ قرمز ايجاد كند.

چاي‌ ترش‌ (مكي‌)Hibiscus
شكل‌ دارويي‌: Tea bag
انديكاسيون‌ها:
1- رفع‌ عوارض‌ سرماخوردگي‌ و بيماريهاي‌ عفوني‌.
2- پايين‌آورنده‌ فشارخون‌.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: يك‌ عدد Tea bag در يك‌ فنجان‌ آب‌ جوش‌ به‌ مدت‌ 5دقيقه‌ قرار داده‌ همراه‌ با قند ميل‌ شود. چند بار در روز قابل‌ تكرار است‌.
كنتراانديكاسيون‌ها: مورد خاصي‌ ذكر نشده‌ است‌.

هايپيران ‌Hypiran
شكل‌ دارويي‌: قطره‌ ml30
حاوي‌: مواد موثره‌ گياه‌ هوفاريقون‌ St. John’s wort كه‌ Hypericin .mg 2/0 در هر ml مي‌باشد.
انديكاسيون‌ها:
1- افسردگي‌
2- ميگرن‌
3- سردردها و تحريكات‌ عصبي‌ و نورآلژي‌
4- بي‌خوابي‌
5- ترس‌ و آشفتگي‌ رواني‌
6- شب ‌ادراري‌ كودكان‌
7- افسردگي‌هاي‌ سنين‌ كهولت‌
8- دردها و سردردهاي‌ دوران‌ قاعدگي‌.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: دارو بايد حداقل‌ به‌ مدت‌ 6-5 هفته‌ بطور مداوم‌ مصرف ‌شود.
1- بزرگسالان‌: 3-2 مرتبه‌ در روز 30-20 قطره‌ از آب‌ ريخته‌ و ميل‌ شود.
2- كودكان‌ بالاي‌ 3 سال‌: دو مرتبه‌ هر بار 15-10 قطره‌ در آب‌ ريخته‌ و ميل‌ شود.
افراد ميگرني‌ با دستور پزشك‌ مرتباً مصرف‌ نمايند، در مورد امراض‌ عصبي ‌پس‌ از يك‌ دوره‌ مصرف‌ چند ماهه‌ برحسب‌ نياز و وضعيت‌ بيمار آن‌ را به ‌تدريج‌ كاهش‌ داده‌ و يا قطع‌ نمايند.
در مورد دردها و سردردهاي‌ دوران‌ قاعدگي‌ بايد 7-5 روز قبل‌ از شروع‌ دوره‌ يك‌ تا دو مرتبه‌ در روز و هر مرتبه‌ 30-20 قطره‌ در آب‌ ريخته‌ و ميل‌ شود.
نكات‌ قابل‌ توجه‌:
1- مصرف‌ درد در زمان‌ شروع‌ و يا هنگام‌ حمله‌ ميگرن‌ يا سردردهاي‌ عصبي‌ و يا مصرف‌ آن‌ به‌ طور منقطع‌ موثر نخواهد بود.
2- چون‌ دارو تلخ‌ مزه‌ است‌ لذا بايستي‌ آنرا در نصف‌ ليوان‌ آب‌ يا آبميوه‌ ريخته‌ و ميل‌ شود.
3- بهترين‌ زمان‌ مصرف‌ دارو بعد از نهار و شام‌ است‌.
4- مصرف‌ دارو در برخي‌ از افراد در روزهاي‌ اول‌ ممكن‌ است‌ باعث‌ تشديد سردردهاي‌ ميگرني‌ و يا ناراحتي‌هاي‌ معده‌ گردد كه‌ پس‌ از ادامه‌ مصرف‌ در دو هفته‌ از بين‌ رفته‌ و تكرار نخواهد شد.

بخور درمنه‌Inhaler Artemisia C.W .
شكل‌ دارويي‌: Inhaler 2%
حاوي‌: آلفا توجون‌، بتا توجون‌، كامفو، بورنيل‌ استات‌.
انديكاسيون‌ها: درمان‌ آسم‌
مكانيسم‌ اثر: بلوك‌ كانالهاي‌ كلسيم‌، اثرات ‌آنتي‌اسپاسموديك‌ و نهايتاً به‌ گشاد شدن‌ برونشها كمك‌ مي‌كند.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ:
1- مقدار 10-5 قطره‌ را در ml100 آب‌ در حال‌ جوش‌ يا دستگاه‌ بخور ريخته‌ و 4 بار در روز بخور داده‌ شود.
2- چند قطره‌ افشره‌ روي‌ پارچه‌ تميز ريخته‌ و در حالتهاي‌ آسمي‌ مرتباً استشمام‌ شود.
موارد احتياط‌:
1- تجويز خوراكي‌ آن‌ جداً اجتناب‌ شود و در صورت‌ وقوع‌ مصرف‌ خوراكي ‌سريعاً معده‌ شستشو داده‌ شود.
2- حتماً توصيه‌ شود از دسترس‌ اطفال‌ دور نگه‌ داشته‌ شود.

كاميل ‌Kamil
شكل‌ دارويي‌: Cream 30gr
حاوي‌: 5% عصاره‌ آبي‌ و 5/10% اسانس‌ بابونه‌ Matricaria chamomilla مي‌باشد. مواد مؤثره‌ دارو شامل‌ كامازولن‌، آلفا بيزابولول‌، فلاونوئيد آپي‌ژنين ‌است‌.
انديكاسيون‌ها:
1- درمان‌ التهابات‌ پوستي‌ و آزردگيهاي‌ جلدي‌ ناشي‌ از خراشها و بريدگيهاي‌ سطحي‌.
2- درمان‌ آزردگيهاي‌ ناشي‌ از خشكي‌ و ترك‌ پوست‌.
مكانيسم‌ اثر:
1- كامازولن‌ (تركيبات‌ ماتريسين‌) و بيزابولول‌ و اكسيدهاي‌ آن‌ با مهار سيكلواكسيژناز و ليپواكسيژناز از توليد پروستاگلاندينها و لوكوترين‌ها جلوگيري‌ كرده‌ و خاصيت‌ آنتي‌اكسيدان‌ نيز دارند و در نتيجه‌ باعث‌ مهار التهاب‌ مي‌گردند.
2- آپي‌ژنين‌ علاوه‌ بر وقفه‌ در محصولات‌ 5- ليپواكسيژناز و سيكلواكسيژناز آزادسازي‌ هيستامين‌ را نيز مهار مي‌كند.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: روزي‌ 4-2 بار در موضع‌ ماليده‌ شود.
كنتراانديكاسيون‌ها: در افراد حساس‌ به‌ بابونه‌ كنتراانديكه‌ است‌.
عوارض‌ جانبي‌: در افراد حساس‌ احتمال‌ ايجاد درماتيت‌ تماسي‌ و واكنشهاي ‌آلرژيك‌ وجود دارد.
موارد احتياط‌: از تماس‌ دارو با چشم‌ و ساير مخاط‌ خودداري‌ شود.

لاگزاريسين ‌Laxaricin
شكل‌ دارويي‌: شيشه‌ gr40
حاوي‌: روغن‌ كرچك‌ كه‌ داراي‌ 75% تري‌ريسينولئين‌.
انديكاسيون‌ها: 1- يبوست‌، 2- مسهل‌ آمادگي‌ قبل‌ از عمل‌ جراحي‌ و مطالعات‌ راديوگرافي‌.
مكانيسم‌ اثر: تري‌ريسينولئين‌ بوسيله‌ ليپاز اثني‌عشر هيدروليز شده‌ و سبب‌ آزاد شدن‌ اسيد ريسينولئيك‌ مي‌گردد. اسيدريسينولئيك‌ داراي‌ اثر مسهلي‌ است‌.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: بزرگسالان‌ 60-15 گرم‌ و كودكان‌ بالاي‌ دو سال‌ 15-5گرم‌. شيشه‌ لاگزاريسين‌ را با آب‌ جوش‌ پر كرده‌ بخوبي‌ تكان‌ دهيد. امولسيون‌ شيري‌ رنگ‌ بدست‌ آمده‌، خوش‌طعم‌، معطر و آماده‌ مصرف‌ خواهد بود.
كنتراانديكاسيون‌ها: 1- زنان‌ حامله‌، 2- افراد حساس‌ به‌ روغن‌ كرچك‌، 3- انسداد روده‌.
موارد احتياط‌: دوران‌ قاعدگي‌.

چاي‌ ملين‌Laxative Tea
شكل‌ دارويي‌: Tea bag
حاوي‌:
Cassia angastifolia (سنا) ، Althaea officinalis (ختمي‌) ، Zizyphus jujuba mill، Glycyrrhiza glablra L. (شيرين‌ بيان‌) ، Rosa damascena (گل‌ سرخ‌) ، Coriandrum sativum (گشنيز) و Cichorium intybus L. (كاسني‌).
انديكاسيون‌ها: بعنوان‌ ملين‌ و كاركن‌.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: يك‌ قاشق‌ چايخوري‌ يا يك‌ Tea bag در يك‌ ليوان‌ آب ‌جوش‌ دم‌ كرده‌ ميل‌ شود. روزانه‌ 4-3 وعده‌ نيم‌ ساعت‌ قبل‌ از غذا مصرف ‌شود.
تداخلات‌ و عوارض‌ جانبي‌: مصرف‌ بيش‌ از حد آن‌ باعث‌ 1- اسهال‌ 2- دلپيچه ‌مي‌شود.
كنتراانديكاسيون‌ها: در زنان‌ باردار، زنان‌ شيرده‌ و در نوزادان‌ كنتراانديكه ‌است‌.

ليكوفار Licophar
شكل‌ دارويي‌: قرص‌ مكيدني‌
حاوي‌:
1- عصاره‌ خشك‌ شيرين‌بيان‌ (mg2/51) Glycyrrhiza glabra.
2- اسانس‌ اوكاليپتوس‌ (mg07/1) Eucalyptus.
3- تنطور كاپسيكوم‌ (فلفل‌) (mg14/0) Capsicum annum
انديكاسيون‌ها:
1- ضدالتهاب‌ مخاط‌ دهان‌ و گلو.
2- ضد سرفه‌.
3- خلط‌آور.
4- گرفتگي‌ صدا و خشونت‌ آن‌.
مكانيسم‌ اثر: مواد موثره‌ از تشكيل‌ لوكوترين‌ها و عوامل ‌التهاب‌زا بوده‌ و درمان‌كننده‌ التهاب‌ مخاط‌ دهان‌ و گلو مي‌باشد.
اوكاليپتوس‌ داراي‌ اثر ضدميكروبي‌ است‌ و مواد موجود در اين‌ فرآورده‌ داراي ‌خاصيت‌ نرم‌كننده‌ و كم‌كننده‌ التهاب‌ در ناحيه‌ گلو است‌.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: هر 6 ساعت‌ يك‌ عدد به‌ مدت‌ سه‌ روز مكيده‌ شود.
كنتراانديكاسيون‌ها:
1- فشار خون‌ بالا.
2- حاملگي‌.
عوارض‌ جانبي‌: مصرف‌ بيش‌ از حد شيرين‌بيان‌ موجب‌ ظهور علائم ‌هيپرالدوسترونيسم‌ يعني‌ احتباس‌ آب‌ و سديم‌ شده‌، فشار خون‌ را افزايش ‌مي‌دهد. كنترل‌ قندخون‌ در بيماران‌ ديابتيك‌ مشكل‌ مي‌شود زيرا هيپوكالمي‌ ناشي‌ از هيپرآلدوسترونيسم‌ موجب‌ تشديد عدم‌ تحمل‌ به‌ گلوكز مي‌گردد.
موارد احتياط‌
1- به‌ علت‌ شكر موجود در آن‌ بيماران‌ ديابتي‌ با احتياط‌ مصرف‌ نمايند.
2- دوران‌ شيردهي‌.

شيرين‌ بيان ‌Licorice
شكل‌ دارويي‌: Strill powder 50gr
حاوي‌: Glycyrrhiza glabra root (پودر ريشه‌ شيرين‌بيان‌).
انديكاسيون‌ها:
1- برونشيت‌.
2- گاستريت‌ مزمن‌.
3- اولسر پپتيك‌.
4- كوليك‌.
مكانيسم‌ اثر:
1- اكسپكتورانت‌.
2- نرم‌كننده‌.
3- آنتي‌اسپاسموديك‌.
4- ضد التهاب‌ و درد معده‌ و روده‌.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: قبل‌ از هر غذا يك‌ قاشق‌ مرباخوري‌ از پودر استريل‌ در كمي‌ آب‌ مخلوط‌ شده‌ ميل‌ شود.
كنتراانديكاسيون‌ها: بيماران‌ با فشارخون‌ بالا HTN.
موارد احتياط‌: مصرف‌ زياد و طولاني‌ اين‌ دارو سبب‌ ايجاد HTN در بيمار مي‌شود.

افشره ‌ ليمو ترش ‌Lime Drop
شكل‌ دارويي‌: Oral Drop
انديكاسيون‌ها:
1- ضد چاقي‌.
2- ديورتيك‌.
3- ضدعفوني‌ كننده‌ گوارشي‌.
4- افزايش‌ مقاومت‌ ايمني‌ بدن‌ در برابر آنفلوآنزا.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: 3 بار در روز 5-2 قطره‌ بعد از هر غذا.
كنتراانديكاسيون‌ها: در افراد مبتلا به‌ كاهش‌ فشارخون‌ (هيپوتانسيون‌) كنتراانديكه‌ است‌.

منتول‌ مايع ‌Liquid Menthol
شكل‌ دارويي‌: Drop 15ml
حاوي‌: اسانس‌ گياه‌ نعناع‌ Mentha spicata كه‌ داراي‌ روغن‌هاي‌ فرار نظير منتول‌ و كاروون‌ است‌.
انديكاسيون‌ها:
1- ضد احتقان‌ بيني‌.
2- تسكين‌ دردهاي‌ موضعي‌ بخصوص‌ در سر و صورت‌ و گردن‌.
مكانيسم‌ اثر: منتول‌ موجود در دارو سبب‌ گشاد شدن‌ عروق ‌(Vasodillatation) و سپس‌ تحريك‌ گيرنده‌هاي‌ سرما و ايجاد احساس ‌سرما مي‌شود و بدنبال‌ آن‌ اثر ضد درد ظاهر مي‌گردد.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ:
1- بعنوان‌ ضد احتقان‌ بيني‌: 3-2 قطره‌ در پشت‌ لب‌ ماليده‌ شود.
2- بعنوان‌ ضد درد موضعي‌: 10-5 قطره‌ در موضع‌ ماليده‌ شود.
كنتراانديكاسيون‌ها: در افراد حساس‌ به‌ نعناع‌ كنتراانديكه‌ است‌.
موارد احتياط‌: مصرف‌ اين‌ دارو در بيني‌ نوزادان‌ خطرناك‌ است‌ و ممكن‌ است ‌باعث‌ كلاپس‌ فوري‌ شود. از استنشاق‌ بيش‌ از حد اين‌ فرآورده‌ اجتناب‌ شود.

لوبري‌ تيدي ‌Lubri T.D
شكل‌ دارويي‌: شياف‌
حاوي‌:
شياف‌ بزرگسالان‌: هر شياف‌ حدود يك‌ گرم‌ روغن‌ كرچك‌.
شياف‌ كودكان‌: هر شياف‌ حدود 4/0 گرم‌ روغن‌ كرچك‌.
انديكاسيون‌ها:
1- يبوست‌
2- پيشگيري‌ و بهبود بواسير و شقاق‌ مقعد.
مكانيسم‌ اثر: بدون‌ تحريك‌ روده‌ سبب‌ نرم‌ كردن‌ مواد مدفوعي‌ قسمت ‌انتهايي‌ روده‌ بزرگ‌ مي‌شود و اجابت‌ مزاج‌ را تسهيل‌ مي‌كند.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ:
بزرگسالان‌: 3-1 عدد شياف‌ بزرگسالان‌ در روز.
كودكان‌: 3-1 شياف‌ كودكان‌ برحسب‌ دستور پزشك‌ در روز.
كنتراانديكاسيون‌: در صورت‌ ايجاد حساسيت‌.
عوارض‌ جانبي‌: ندارد.

ماسومنت ‌Masument
شكل‌ دارويي‌: قرص‌ (Tablet)
حاوي‌: اسانس‌ طبيعي‌ سرشاخه‌هاي‌ گلدار نوعي‌ نعناع‌ دارويي‌ با نام‌ علمي ‌Mentha piperatal و عصاره‌ شيرين‌بيان‌.
انديكاسيون‌:
1- كم‌كنندگي‌ فشار عضلاني‌ و اسپاسم‌.
2- برطرف ‌كننده‌ ادم‌
3- آرام‌كننده‌ دردهاي‌ موضعي‌ و خارش‌.
4- ضدالتهاب‌.
5- ضدعفوني ‌كننده‌.
6- خلط‌ آور.
7- تسكين‌ سرفه‌.
8- ورم‌ حنجره‌ و برونشها را فروكش‌ و ضدعفوني‌ مي‌كند.
9- ضدعفوني‌ و خوشبو كننده‌ دهان‌ و مجاري‌ تنفسي‌.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: 2-1 قرص‌، 6-3 بار در روز.
كنتراانديكاسيون‌: دوران‌ بارداري‌

ماتريكاMatrica
شكل‌ دارويي‌: Mouth wash
حاوي‌: mg200 عصاره‌ گياه‌ Matrica chamomilla (بابونه‌) به‌ ازاي‌ هر ml100 است‌ كه‌ حداقل‌ محتوي‌ Chamazulen 14mg است‌.
انديكاسيون‌ها:
1- ضد التهاب‌ و مخاط‌ دهان‌.
2- ضدعفوني‌ كننده‌ مخاط‌ دهان‌ و لثه‌.
مكانيسم‌ اثر: خاصيت‌ آنتي‌انفلماتوآر به‌ خاطر اثر مهاري ‌Bisabolol و Bisabolol oxid روي‌ آنزيمهاي‌ سيكلواكسيژناز و ليپواكسيژناز.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: براي‌ دهان ‌شويه‌ و غرغره‌ كردن‌: 30-25 قطره‌ ماتريكا در يك‌ استكان‌ آب‌ حل‌ شده‌ غرغره‌ شود. 3 بار يا بيشتر در طول‌ روز قابل ‌استفاده‌ است‌.
كنتراانديكاسيون‌ها:
1- كساني‌ كه‌ به‌ خانواده‌ گياهان‌ مركب‌ حساسيت‌ دارند.
2- كودكان‌ زير 6 سال‌.
3- آسم‌.
4- در حاملگي‌ و شيردهي‌.
5- در صورت‌ بروز عوارض‌ جانبي‌ و واكنشهاي‌ ناخواسته‌.
واكنشهاي‌ ناخواسته‌: واكنشهاي‌ آنافيلاكتيك‌ از قبيل‌ كرامپ‌هاي‌ ابدومينال‌، سوزش‌ خفيف‌ گلو، كهير ژنراليزه‌ و آنژيوادم‌ در بعضي‌ موارد گزارش‌ شده ‌است‌.
موارد احتياط‌:
1- بيماريهاي‌ عفوني‌ تب‌دار حاد.
2- نارسايي‌ قلبي‌.
3- HTN.
4- اين‌ دارو حاوي‌ اتانول‌ است‌ (55% vol-).
تداخلات‌ دارويي‌: ماتريكا با داروهاي‌ آنتي‌كوآگولانت‌ مثل‌ كومارين‌ تداخل ‌دارد.

مليسان ‌Mellisan
شكل‌ دارويي‌: Topical Gel 5gr
حاوي‌: 1% عصاره‌ خشك‌ بادرنجبويه‌ Mellisa officinalis كه‌ داراي‌ روغن‌هاي‌ فرار (سيترونلال‌، سيترال‌، ژرانيال‌) و پلي‌فنلها (اسيد زرمارينيك ‌و اسيد كافئيك‌) مي‌باشد.
انديكاسيون‌ها: بعنوان‌ داروي‌ ضد ويروس‌ در درمان‌ تبخال‌ بكار مي‌رود.
مكانيسم‌ اثر: گياه‌ بادرنجبويه‌ داراي‌ اثر مهاركنندگي ‌فعاليت‌ ويروسها (Virustatic) است‌.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: روزي‌ 4-3 بار به‌ موضع‌ ماليده‌ شود.
عوارض‌ جانبي‌: احتمال‌ بروز واكنشهاي‌ آلرژيك‌ وجود دارد.
نكات‌ قابل‌ توصيه‌: از تماس‌ دارو با داخل‌ و اطراف‌ چشم‌ خودداري‌ شود.

منتازين ‌Menthazin
شكل‌ دارويي‌: قرص‌ (Tablet)
حاوي‌: عصاره‌ شيرين‌ بيان‌ و اسانسهاي‌ طبيعي‌ نعناع‌ و رازيانه‌.
انديكاسيون‌ها:
1- ضدنفخ‌ و كوليك‌.
2- ضد اسيد معده‌ و پيشگيري‌ از اولسر پپتيك‌.
3- مسكن‌ دستگاه‌ گوارش‌.
مكانيسم‌ اثر: فلاونوئيدها و ايزوفلاونوئيدهاي‌ شيرين‌ بيان ‌با تشديد سكرتين‌ داخلي‌ و اثر آن‌ بر روي‌ آنزيمهاي‌ پروستاگلندين‌ 15هيدروكسي‌ دهيدروژناز و پروستاگلندين‌ 13 دلتاردوكتاز از متابوليزه‌ شدن ‌پروستاگلندين‌ها جلوگيري‌ نموده‌ و در نتيجه‌ سطح‌ پروستاگلندين‌ها درمخاط‌ قسمت‌ فوقاني‌ دستگاه‌ گوارش‌ افزايش‌ مي‌يابد و پروستاگلندينها با مهار فعاليت‌ هيستامينها سبب‌ كاهش‌ ترشح‌ اسيد معده‌ مي‌شود. همچنين ‌شيرين‌ بيان‌ با افزايش‌ ترشح‌ موكوس‌ و بي‌كربنات‌ موجب‌ حفاظت‌ مخاط‌ معده‌، مهار و بهبود زخم‌ معده‌ و اثني‌عشر مي‌گردد. از طرف‌ ديگر اثرات ‌آنتي‌اسپالموديك‌، ضد درد و ضدنفخ‌ شيرين‌ بيان‌ به‌ واسطه‌ اثر سينرژيك ‌اسانسهاي‌ طبيعي‌ نعناع‌ و رازيانه‌ به‌ شدت‌ افزايش‌ يافته‌ و با اثر Relax بر روي‌ عضلات‌ سيستم‌ گوارشي‌ در كوليك‌ مجاري‌ گوارشي‌ موثر مي‌باشد.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: 2-1 قرص‌ 6-3 بار در روز.
عوارض‌ جانبي‌: در صورت‌ مصرف‌ مقادير زياد در بعضي‌ ممكن‌ است‌ موجب ‌احتباس‌ سديم‌ و كاهش‌ پتاسيم‌ و در نتيجه‌ افزايش‌ فشار خون‌ گردد كه‌ با قطع‌ دارو اين‌ عوارض‌ در مدت‌ 2 هفته‌ برطرف‌ مي‌گردد.
موارد احتياط‌: نارسايي‌ كنژكتيو قلب‌ و پركاري‌ سورنال‌.

منتا Mentha
شكل‌ دارويي‌: Chewable Tablet 100mg
حاوي‌: mg5/2 اسانس‌ و mg35 پودر برگ‌ نعناع‌ (Mentha piperita)
انديكاسيون‌ها:
1- رفع‌ اسپاسم‌هاي‌ دستگاه‌ گوارش‌.
2- ضد نفخ‌ معده‌.
3- خوشبو كننده‌ دهان‌.
مكانيسم‌ اثر: اثر ضد اسپاسم‌ و كاهش‌ تون‌ LES (اسفنكتر تحتاني‌ مري‌) و در نتيجه‌ تسهيل‌ خروج‌ گاز از معده‌ به‌ دليل‌ وجود منتول‌ و منتون‌ در اين‌ فرآورده‌. همچنين‌ منتول‌ با اثر آنتاگونيستي‌ كلسيم‌ باعث‌ شل ‌شدن‌ عضلات‌ صاف‌ جدار كولون‌ مي‌گردد.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: در صورت‌ لزوم‌ (احساس‌ نفخ‌ و…) يك‌ قرص‌ جويده‌ شود.
كنتراانديكاسيون‌ها: به‌ دليل‌ وجود ساكاروز، مصرف‌ اين‌ دارو در ديابتيك‌ها كنتراانديكه‌ است‌.
عوارض‌ جانبي‌: در افراد حساس‌ امكان‌ بروز واكنشهاي‌ آلرژيك‌ وجود دارد.

محلول‌ M.G Lotion M.G
شكل‌ دارويي‌: Lotion
حاوي‌:
Pinene ,Limonene ,Myrcen ,Cadinol ,Cineole ,Camphen ,Geraniol ,Citronelol ,Sulphated, Terpenoids Linalool.
انديكاسيون‌ها:
1- هموروئيد داخلي‌ و خارجي‌.
2- فيشر (شقاق‌).
فارماكوكنيتيك‌: ترپنها و ترپنوئيدها از پوست‌ و بافت‌ و مخاط‌ عبور كرده‌ از طريق‌ مويرگها وارد گردش‌ خون‌ مي‌شوند و پس‌ از عبور از كبد و كليه‌ به‌ فرم ‌كينون‌ و مقداري‌ نيز بدون‌ تغيير از ادرار دفع‌ مي‌شوند.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ:
1- پس‌ از دفع‌ مدفوع‌ به‌ خوبي‌ با آب‌ نيم‌ گرم‌، خارج‌ و داخل‌ كانال‌ آنال ‌شسته‌ شده‌ و اطمينان‌ حاصل‌ مي‌شود كه‌ مدفوع‌ در لاي‌ آن‌ نمانده‌ است‌.
2- كمي‌ پنبه‌ را به‌ 15-10 قطره‌ از محلول‌ آغشته‌ و به‌ ناحيه‌ خارجي‌ و داخلي‌ آنوس‌ ماليده‌ شود.
3- مداوا حداقل‌ 10-7 روز ادامه‌ يابد.
موارد احتياط‌: اين‌ دارو خوراكي‌ نيست‌.

افشره‌ نعناع‌Mint Drop
شكل‌ دارويي‌: Oral Drop
انديكاسيون‌ها:
1- ضد نفخ‌.
2- هضم‌ كننده‌ غذا.
3- رفع‌ تهوع‌.
4- خوشبو كننده‌ دهان‌.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: 5-2 قطره‌ 2 بار در روز همراه‌ با غذا.
كنتراانديكاسيون‌ها: مورد خاصي‌ ذكر نشده‌ است‌.

بادرنج‌بويه‌Melissa Officinalise
شكل‌ دارويي‌: برگ‌ و سرشاخه‌هاي‌ خشكيده‌ گياه‌
حاوي‌: بادرنج‌بويه‌ (Melissa officinalise L.).
انديكاسيون‌ها:
1- ضد اسپاسم‌.
2- آرامبخش‌.
3- برطرف‌ كننده‌ طپش‌ قلب‌.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: 25-10 گرم‌ آنرا در نيم‌ ليتر آب‌ جوش‌ به‌ مدت‌ 10 دقيقه ‌دم‌ كرده‌، سپس‌ صاف‌ نموده‌ روزي‌ 3 بار هر بار يك‌ فنجان‌ مصرف‌ گردد.

چاي‌ نعناع‌ فلفلي ‌Mentha Pipermint Tea
شكل‌ دارويي‌: Tea bag
حاوي‌: برگ‌ و سرشاخه‌ گياه‌ گلدار Mentha pipermint كه‌ محتوي‌ تانن‌ و اسانس‌ مانتول‌، اترهاي‌ مانتول‌ (استات‌، بوتيرات‌ و ايزووالرينات‌) مانتول‌، ترين‌هاي‌ مختلف‌ (مانتن‌، پينن‌، فلاندرن‌، ليموتن‌)، اسيدهاي‌ آزاد نظير والرنيك‌، اسيد استيك‌ و . . . .
انديكاسيون‌ها:
1- ضد تهوع‌ بخصوص‌ در زنان‌ باردار.
2- مقوي‌ معده‌.
3- ضد تشنج‌.
4- مسكن‌ سرفه‌ و درد معده‌.
5- ضدنفخ‌.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: يك‌ قاشق‌ چايخوري‌ يا يك‌ تي‌بگ‌ در يك‌ فنجان‌ دم‌ گردد.
اطفال‌: روزي‌ 2-1 فنجان‌ قبل‌ از غذا.
بزرگسالان‌: 4-3 فنجان‌ قبل‌ از غذا.
عوارض‌ جانبي‌: مصرف‌ بيش‌ از حد اين‌ گياه‌ باعث‌ ايجاد واكنشهاي‌ آلرژيك‌ و سوزش‌ قلب‌ مي‌گردد.

مايكودرم ‌Mycoderm
شكل‌ دارويي‌: Lotion 30ml
حاوي‌: اسانس‌ درمنه‌ با نام‌ علمي‌ Artemisia sieberi كه‌ ماده‌ اصلي‌ آن ‌آلفاتوجون‌ مي‌باشد و هر گرم‌ دارو حاوي‌ mg22-15 از آلفاتوجون‌ مي‌باشد.
انديكاسيون‌ها: ضدقارچ‌ تينه‌آور سيكالر
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: لوسيون‌ روزي‌ 2 بار به‌ مدت‌ 2 تا 4 هفته‌ در محل‌ ماليده‌ شود. لازم‌ است‌ دورة‌ درمان‌ تكميل‌ گردد. در هر بار مصرف‌ 30 قطره‌ و حداكثر تا 35 قطره‌ استفاده‌ شود.
عوارض‌ جانبي‌: تاكنون‌ هيچگونه‌ عارضه‌ جانبي‌ براي‌ مايكودرم‌ گزارش‌ نشده‌ است‌ و تنها احتمال‌ بروز برخي‌ واكنشهاي‌ خفيف‌ حساسيت‌ پوستي‌ مي‌رود.
كنتراانديكاسيون‌ها: 1- حاملگي‌ 2- اپيلپسي‌ 3- ابتلا به‌ هرگونه‌ بيماري ‌تشنجي‌.

محلول‌ ميرتكس ‌Myrtex (Solution)
شكل‌ دارويي‌: محلول‌
حاوي‌: 5% اسانس‌ برگ‌ گياه‌ مورد با نام‌ علمي‌ Myrtus communis از خانواده‌ myrtaceae مي‌باشد به‌ نحوي‌ كه‌ هر ml فرآورده‌ حاوي‌ mgr9 سينئول‌ مي‌باشد.
انديكاسيون‌:
1- درمان‌ آفت‌ مينور Anti Aphtosis.
2- درمان‌ تبخال‌ Anti Herpes.
مكانيسم‌ اثر: توسط‌ اثرات‌ ضد درد و التيام‌ بخش‌.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: 6-4 بار در روز هر بار چند قطره‌ از فرآورده‌ با پنبه‌ يا تنظيف‌ به‌ مدت‌ 30 ثانيه‌ روي‌ موضع‌ قرار داده‌ شود.
عوارض‌ جانبي‌: احساس‌ سوزش‌ است‌ كه‌ در صورت‌ بدتر نشدن‌ ضايعه‌ بايد اين‌ احساس‌ توسط‌ بيمار تحمل‌ شود.
نكات‌ قابل‌ توجه‌:
1- از قرار دادن‌ پنبه‌ بيش‌ از 30 ثانيه‌ بايد خودداري‌ شود.
2- مصرف‌ در روزهاي‌ اول‌ و دوم‌ شروع‌ ضايعه‌ اثرات‌ بيشتري‌ دارد.

ميرتوپلكس ‌Myrtoplex
شكل‌ دارويي‌: پماد 5gr
حاوي‌: اسانس‌ گياه‌ مورد به‌ ميزان‌ Myrtus communis 10% كه‌ داراي‌ تانن‌، پلي‌فنلها، روغن‌هاي‌ فرار نظير ميوتول‌، سينئول‌ و فلاونوئيدها مي‌باشد.
انديكاسيون‌ها: در درمان‌ تبخالهاي‌ پوستي‌ و ژنيتال‌ (عفونت‌هاي‌ ناشي‌ از 1HSV و 2HSV).
مكانيسم‌ اثر: Myrtoplex با مكانيسم‌ ناشناخته‌ باعث ‌از بين‌ بردن‌ ويروس‌هاي‌ 1HSV و 2HSV و يا اثر آنها در نواحي‌ مختلف ‌بدن‌ مي‌گردد و آزمايشات‌ مختلف‌ اين‌ مطلب‌ را تأييد نموده‌ است‌.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: روزي‌ 5-3 بار پوشش‌ نازكي‌ از پماد، روي‌ ضايعه‌ ماليده‌ شود.
موارد احتياط‌:
1- با مصرف‌ اين‌ دارو بيش‌ از مدت‌ توصيه‌ شده‌ احتمال‌ ايجاد واكنشهاي ‌آلرژيك‌ وجود دارد.
2- از تماس‌ دارو با داخل‌ و اطراف‌ چشم‌ خودداري‌ شود.

نورا گل‌ Neurogol
نوع‌ فرآورده‌: قرص‌ روكش‌دار Coated tablet
مواد موثره‌: سنبل‌ الطيب‌، الكالوئيد شامل‌ اكتينيدين‌ (Actinidine) والريانين‌ و والدين‌. والپوتريات‌ها (Valpotriates) شامل‌ والترات‌ها، ديدرووالترات‌ها و ايزووالترات‌ها.
روغن‌هاي‌ فرار شامل‌ كامفن‌، آلفا و بتاپينن‌، بورنئول‌، اوژنول‌، بيزابولن ‌والرنول‌، اسيد والرنيك‌.
بادرنجبويه‌: روغن‌هاي‌ فرار شامل‌ سيترال‌ a، b، اكسيد كاريوفيلن‌، لينالول ‌فلاونوئيدها، لوتئولين‌ – 7 – گلوكوزيد، رامنازين‌ و تركيبات‌ پلي‌فنوليك‌.
تركيبات‌: هر قرص‌ روكش‌ دار شامل‌:
عصاره‌ خشك‌ والرين‌ (mg16)، عصاره‌ خشك‌ بادرنجبويه‌ (mg80).
انديكاسيون‌ها:
1- اثرات‌ آرام‌بخش‌ و سداتيو (Sedative) به‌ خاطر داشتن‌ والپوتريات‌ها، والرنال‌ و اسيد والرنيك‌. اين‌ اثر به‌ خاطر مهار آنزيم‌ تجزيه‌ گاما و افزايش‌ اين ‌ماده‌ در مغز است‌.
2- اثر ضدافسردگي‌ و آنتي‌ دپرسانت‌ به‌ خاطر وجود روغن‌هاي‌ فرار بادرنجبويه‌.
3- اين‌ دارو مي‌تواند علائم‌ ترك‌ بنزوديازپين‌ها را از بين‌ ببرد. بنابراين‌ در درمان‌ سندرم‌ محروميت‌ از بنزوديازپين‌ها كاربرد دارد.
* بنابراين‌، اين‌ دارو براي‌ درمان‌ افسردگي‌ و كاهش‌ استرس‌ و آرام‌بخشي‌ و ايجاد خواب‌ راحت‌ براي‌ بيمار كاربرد دارد.
مقدار مصرف‌: روزي‌ دوبار هر نوبت‌ 2-1 عدد به‌ همراه‌ آب‌ يا غذا.
عوارض‌ جانبي‌: در مطالعات‌ و تحقيقات‌ مختلف‌ هيچگونه‌ عوارض‌ جانبي ‌براي‌ والريات‌ گزارش‌ نگرديده‌ است‌.
كنتراانديكاسيون‌ها: تاكنون‌ هيچ‌ موردي‌ گزارش‌ نشده‌ است‌.
مصرف‌ در حاملگي‌ و شيردهي‌: بي‌خطر بودن‌ اين‌ دارو در حاملگي‌ و شيردهي ‌هنوز به‌ اثبات‌ نرسيده‌، لذا مصرف‌ آن‌ در اين‌ موارد توصيه‌ نمي‌شود.

اولئاكرات ‌Olea-crat
شكل‌ دارويي‌: پودر در بسته‌هاي‌ gr100
حاوي‌:
1- برگ‌ زيتون‌ 5/32%Olea europaea
2- ميوه‌ سرخ‌ وليك‌ 5/32% Crataegus microphilla
3- ميوه‌ قره‌قات ‌ 20%Vaccinitun arctostaphylos
4- ميوه‌ عناب‌ 10%Zizyphus vulgaris
5- برگ‌ پونه ‌ 5% Mentha pulegium
كه‌ حاوي‌ مواد موثره‌ فلاونوئيد، پروسيانيدين‌ و اولئوروپئين‌ مي‌باشند.
انديكاسيون‌: درمان‌ و كاهش‌ فشارخون‌هاي‌ خفيف‌ و متوسط‌.
مكانيسم‌ اثر: اثرات‌ قلبي‌ ـ عروقي‌ اين‌ فرآورده‌ به‌ تركيبات ‌فلاونوئيدي‌ موجود در کراتاکوس‌ آن‌ بخصوص‌ پروسيانيدين‌ها نسبت‌ داده ‌شده‌ است‌. مطالعات‌ invivo و invitro نشان‌ داده‌ است‌ كه‌ اولئاكرات‌ باعث ‌افزايش‌ جريان‌ خون‌ كرونر، افزايش‌ جريان‌ خون‌ محيطي‌ (در سر، عضلات ‌اسكلتي‌ و كليه‌)، كاهش‌ جريان‌ خون‌ محيطي‌ (در پوست‌ و دستگاه‌ گوارشي‌)، كاهش‌ مقاومت‌ محيطي‌ و كاهش‌ فشار خون‌ مي‌گردد. بررسي‌هاي ‌انجام‌ شده‌ نشان‌ داده‌ است‌ كه‌ اولئاكرات‌ احتمالاً با اتساع‌ عروق‌ خوني‌ موجب ‌كاهش‌ فشار خون‌ مي‌گردد.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: روزي‌ 3-2 بار، هر بار يك‌ قاشق‌ غذاخوري‌ در يك‌ ليوان‌ آب‌ جوش‌ به‌ مدت‌ 15 دقیقه دم‌ كرده‌ و پس‌ از صاف‌ نمودن‌ ميل‌ شود.
كنتراانديكاسيون‌ها: دوران‌ حاملگي‌ و شيردهي‌
عوارض‌ جانبي‌: با مصرف‌ فرآورده‌هاي‌ حاوي‌ كراتاگوس‌ عوارضي‌ نظير تهوع‌، خستگي‌، تعريق‌ و راشهاي‌ جلدي‌ (روي‌ دست‌) گزارش‌ شده‌ است‌.
موارد احتياط‌: بيماران‌ تحت‌ درمان‌ با داروهاي‌ قلبي‌ عروقي‌

افشره‌ ليموترش ‌ 2% Oral Drop lime C.W 2%
شكل‌ دارويي‌: قطره‌ خوراكي‌ mg15
حاوي‌: اسانس‌ پوست‌ ليموترش‌ با نام‌ علمي‌ Citrus aurantifolia از تيره ‌Rotaccae حاوي‌ مواد موثره‌ d-limonene، Phellandren، Apinene و d-camphen.
انديكاسيون‌ها:
1- ضد چاقي‌.
2- تقويت ‌كننده‌ سيستم‌ ايمني‌.
مكانيسم‌ اثر: اسانس‌ ليموترش‌ از طريق‌ معده‌ و دوازدهه ‌وارد خون‌ شده‌ قسمتي‌ بدون‌ تغيير و مقداري‌ نيز به‌ مواد دي‌ترپني‌ و كينونها تبديل‌ و از راه‌ ادرار دفع‌ مي‌شود.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ:
1- بزرگسالان‌: 20-10 قطره‌ سه‌ بار در روز بعد از غذا با يك‌ استكان‌ آب‌.
2- كودكان‌ بالاي‌ 4 سال‌: 10-5 قطره‌ سه‌ بار در روز بعد از غذا با يك‌ استكان ‌آب‌.
در مورد تعيين‌ مقدار مصرف‌ نظر پزشك‌ برحسب‌ سن‌، جنس‌ و وضع‌ جسماني‌ درخواست‌ شود.
كنتراانديكاسيون‌: مبتلايان‌ به‌ هايپوتنشن‌ (كم‌فشاري‌)
موارد احتياط‌:
1- زياده‌روي‌ در مصرف‌ اسانس‌ ليمو موجب‌ بروز فراموشي‌ موقت‌ مي‌گردد.
2- از مصرف‌ زياد خودداري‌ شود.
نكات‌ قابل‌ توجه‌: به‌ دنبال‌ هر سه‌ هفته‌ مصرف‌ مداوم‌ دارو يك‌ هفته‌ مصرف‌ قطع‌ شود.

افشره‌ پرتقال ‌ 2%Oral Drop Orange CW 2%
شكل‌ دارويي‌: قطره‌ خوراكي‌ ml15
حاوي‌: اسانس‌ پوست‌ پرتقال‌ با نام‌ علمي‌ Citvas Aurantium كه‌ از تيره ‌نارنج‌ (Rotacea) كه‌ حاوي‌ دليمونين‌ (تا 90%) فلاندرن‌، سيترال‌، لينالول‌.
انديكاسيون‌:
1- ضدافسردگي‌.
2- درمان‌ تنشهاي‌ عصبي‌.
3- پيشگيري‌ از سردردهاي‌ ميگرني‌.
4- افزايش‌ سطح‌ هوشياري‌.
5- رفع‌ يبوست‌ همراه‌ افسردگي‌.
مكانيسم‌ اثر: ماده‌ موثره‌ اين‌ فرآورده‌ كاملاً محلول‌ در چربي ‌بوده‌ بعد از عبور از سد خوني‌ مغزي‌ و ورود به‌ مغز سطح‌ عمومي ‌تحريك ‌پذيري‌ سيستم‌ عصبي‌ را افزايش‌ مي‌دهد.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: 20-10 قطره‌ سه‌ بار در روز با يك‌ استكان‌ آب‌.
كنتراانديكاسيون‌: مبتلايان‌ به‌ هايپوتنشن‌ (كم‌فشاري‌).
عوارض‌ جانبي‌:
1- كاهش‌ فشار خون‌.
2- افزايش‌ حجم‌ ادرار.
موارد احتياط‌:
1- از مصرف‌ زياد خودداري‌ گردد.
2- مصرف‌ همزمان‌ با ساير داروهاي‌ اعصاب‌ زير نظر پزشك‌ باشد.
نكات‌ قابل‌ توجه‌: در مصرف‌ مداوم‌ دارو بعد از هر سه‌ هفته‌ يك‌ هفته‌ فاصله ‌گذاشته‌ شود.

افشره‌ پرتقال ‌Orange Drop
شكل‌ دارويي‌: Oral Drop
انديكاسيون‌ها:
1- آنتي‌دپرسانت‌ و Sedative.
2- ضد چاقي‌.
3- ملين‌.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: 5-2 قطره‌ 3 بار در روز بعد از هر غذا استفاده‌ شود.
كنتراانديكاسيون‌ها: در بيماران‌ مبتلا به‌ كاهش‌ فشارخون‌ (هيپرتانسيون‌) كنتراانديكه‌ است‌.

اطريفل‌Otrifel
شكل‌ دارويي‌: Tablet 500mg
حاوي‌: گياهان‌ تيره‌ سيناطره‌ و مالواسه‌، داروهاي‌ مصرف‌ شده‌ به‌ اختصار:
1- هليله‌ Terminalia chbla
2- گل‌ سرخ‌ Rosa damascena
3- كاسني ‌ Cichoriuminatybus
4- برگ‌ سنا Cassia obouata
كه‌ در اين‌ گياهان‌ املاحي‌ نظير سولفات‌ سديم‌ SO2(Na4) و سولفات ‌پتاسيم‌ SO2(K4) و سولفات‌ منيزيم‌ (MgSO4) و نيترات‌ پتاسيم‌ (KNO3)و ماده‌ تلخي‌ به‌ نام‌ سكورين‌ يا شيكورين‌ وجود دارد.
انديكاسيون‌ها:
1- رفع‌ يبوست‌ (ملين‌).
2- تصفيه‌ كننده‌ مجاري‌ كبدي‌، ادراري‌ و كيسه‌ صفرا مي‌باشد و در هپاتيت‌ ورم‌ كبد و طحال‌ و نفخ‌ گازهاي‌ توليد شده‌ در روده‌ مورد مصرف‌ است‌.
3- مانع‌ ورم‌ فيستول‌.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: جهت‌ رفع‌ يبوست‌ شبها دو عدد بعد از غذا و اگر يبوست‌ شديد باشد روزي‌ سه‌ عدد صبح‌ و ظهر و شب‌ توصيه‌ مي‌شود.
كنتراانديكاسيون‌: خانمهاي‌ باردار.

پرند Parand
شكل‌ دارويي‌: Powder
انديكاسيون‌ها:
1- نرم‌ كننده‌ موهاي‌ خشك‌.
2- رفع‌ كننده‌ خارش‌ و ناراحتي‌هاي‌ پوست‌ سر.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: آقايان‌: 2-1 قاشق‌ و خانمها: 4-3 قاشق‌ غذاخوري‌ در مقدار كافي‌ آب‌ نيم‌ گرم‌ ريخته‌ و خمير حاصله‌ بر سر ماليده‌ و 15 دقيقه‌ بعد با آب‌ نيم‌ گرم‌ شسته‌ شود.
نكات‌ قابل‌ توجه‌: ساير توصيه‌هاي‌ مؤثر در اين‌ راستا عبارتند از:
1- مصرف‌ منابع‌ ويتامين‌ B مثل‌ جگر، كباب‌، گردوي‌ تازه‌، شير و . . . .
2- سبوس‌ برنج‌.
3- پودر كتيرا: پودر را 12 ساعت‌ در يك‌ ليوان‌ بزرگ‌ آب‌ نيم‌ گرم‌ خيس ‌نموده‌ تا لعاب‌ نرم‌ و يكنواختي‌ حاصل‌ شود. سپس‌ يك‌ عدد زردة‌ تخم‌مرغ‌ را با آن‌ مخلوط‌ نموده‌ و نيم‌ ساعت‌ قبل‌ از استحمام‌ موي‌ سر را با آن‌ آغشته ‌نماييد.
4- ماليدن‌ آب‌ گياه‌ تازه‌ شاهي‌ و شمبليله‌ به‌ موي‌ سر.

پاسي‌پي‌Pasipay
شكل‌ دارويي‌: قطره‌ ml30
حاوي‌: عصاره‌ هيدروالكلي‌ گياه‌ گل‌ ساعتي‌ Passiflora incarnata. داراي ‌آلكالوئيدهاي‌ هارمان‌ و هارمالين‌، مالتول‌ و اتيل‌ مالتول‌ و فلاونوئيدهايي‌ نظير وتيكسين‌.
انديكاسيون‌ها: 1- آرامبخش‌، 2- خواب‌آور
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ:
1- در كودكان‌ 6-2 سال‌: 6 قطره‌ سه‌ بار در روز و 10 قطره‌ هنگام‌ خواب‌.
2- بزرگسالان‌ و كودكان‌ بالاي‌ 6 سال‌: 10 قطره‌ 3 بار در روز و 30-25 قطره ‌شب‌ هنگام‌ خواب‌.
3- در افراد بالاي‌ 65 سال‌ بهتر است‌ مصرف‌ دارو را از مقادير كم‌ آغاز كرده‌ و مقدار آن‌ را به‌ تدريج‌ افزايش‌ داد.
نكات‌ قابل‌ توجه‌: در مطالعات‌ حيواني‌ هارمان‌ و هارمالين‌ موجود در گياه‌ گل‌ ساعتي‌ اثر تحريكي‌ در فعاليت‌ رحم‌ نشان‌ داده‌اند. بر اين‌ اساس‌ بايستي‌ از مصرف‌ مقادير زياد دارو در دوران‌ بارداري‌ و شيردهي‌ اجتناب‌ شود.

پرفوران ‌Perforan
شكل‌ دارويي‌: Coated Tablet 160mg
حاوي‌: عصاره‌ خشك‌ گياه‌ علف‌ چاي‌ Hypericum perforatum كه‌ داراي ‌g330-270 هايپريسين‌، پسودو هايپريسين‌ و فلاونوئيدهاي‌ هايپرين‌، كورستين‌، ايزوكورستين‌ و روتين‌ است‌.
انديكاسيون‌ها:
1- درمان‌ افسردگي‌.
2- درمان‌ بي‌خوابي‌.
3- ضد اضطراب‌.
4- درمان‌ سردردهاي‌ عصبي‌ و سردردهاي‌ دوران‌ قاعدگي‌.
5- درمان‌ ميگرن‌.
مكانيسم‌ اثر:
1- هايپريسين‌ و فلاونوئيدها داراي‌ اثرات‌ آرام‌بخش‌، مسكن‌ و ضد اضطراب ‌است‌.
2- هايپريسين‌ از طريق‌ مهار آنزيم‌ مونوآمينواكسيداز (MAO) باعث‌ اثرات‌ ضد افسردگي‌ مي‌شود.
3- عصاره‌ گياه‌ هايپريكوم‌ باعث‌ افزايش‌ اكسيژن‌ سلولي‌ مي‌شود.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: روزي‌ 3 بار هر بار يك‌ قرص‌ همراه‌ با يك‌ ليوان‌ آب‌ ميل ‌شود.
عوارض‌ جانبي‌: احتمال‌ بروز واكنشهاي‌ آلرژيك‌ و حساسيت‌ به‌ نور وجود دارد.
تداخلات‌ دارويي‌: تداخلات‌ اين‌ دارو مربوط‌ به‌ القاي‌ آنزيمي‌ سيستم‌ سيتوكروم‌ P450 است‌ و شامل‌ موارد زير است‌:
1- در بيماران‌ مبتلا به‌ ايدز تحت‌ درمان‌ با داروهاي‌ آنتي ‌رتروويرال‌ بويژه ‌اينديناوير مصرف‌ همزمان‌ اين‌ دو فرآورده‌ موجب‌ كاهش‌ اثر بخشي ‌درمان ‌ايدز مي‌شود.
2- در بيماران‌ تحت‌ درمان‌ با داروهاي‌ ضد افسردگي‌، مصرف‌ همزمان‌ اين ‌دو دارو خطر عوارض‌ ناخواسته‌ دارويي‌ (بي‌قراري‌، تهوع‌، اختلالات‌ گوارشي‌) را افزايش‌ مي‌دهد.
3- مصرف‌ مقادير بيش‌ از دوز درماني‌ ممكن‌ است‌ با ساير مهاركننده‌هاي‌MAO تداخل‌ نمايد.
4- مصرف‌ همزمان‌ با كنتراسپتيو خوراكي‌ موجب‌ كاهش‌ اثربخشي‌ اين‌ داروها در جلوگيري‌ از بارداري‌ مي‌گردد.
5- قطع‌ ناگهاني‌ اين‌ دارو ممكن‌ است‌ منجر به‌ افزايش‌ سطح‌ خوني‌ دارو مخصوصاً سيكلوسپورين‌، ديگوكسين‌، تئوفيلين‌، وارفارين‌ و در نتيجه ‌سميت‌ ناشي‌ از آنها گردد.
نكات‌ مهم‌:
1- پس‌ از مصرف‌ دارو از قرار گرفتن‌ بيش‌ از حد در معرض‌ نور و يا آفتاب ‌شديد خودداري‌ گردد.
2- بهتر است‌ دارو قبل‌ از غذا مصرف‌ شود.
3- مصرف‌ دارو در روزهاي‌ اول‌ ممكن‌ است‌ باعث‌ ايجاد ناراحتيهاي‌ گوارشي ‌و يا تشديد سردرد گردد كه‌ حداكثر پس‌ از دو تا چهار هفته‌ از بين‌ مي‌رود.

پرسيكاPersica
شكل‌ دارويي‌: قطره‌ دهانشويه‌ ml30
حاوي‌: عصاره‌ گياهان‌ 1- مسواك‌، 2- مينت‌ Mint (نعناع‌)، 3- يرو Yarrow(بابونه‌)
انديكاسيون‌ها:
1- جلوگيري‌ از پوسيدگي‌ دندان‌
2- جلوگيري‌ از خونريزي‌ لثه‌ (پيوره‌)
3- كاهش‌ جرم‌ و سفيد كننده‌ دندان‌
4- جلوگيري‌ و درمان‌ آفت‌
5- ضد حساسيت‌ و درد دندان‌

پلانتاژل‌Plantagel
شكل‌ دارويي‌: گرانول‌ gr40
حاوي‌: Peppermint oil (روغن‌ نعناع‌) ، Adenine، Choline، Mucilag Aucubin، Plantenolic & Succinic Acid.
انديكاسيون‌ها:
1- كمك‌ به‌ درمان‌ اسهال‌.
2- محافظ‌ و ترميم‌كننده‌ آزارهاي‌ مخاط‌ روده‌.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ:
1- شيرخواران‌: يك‌ قاشق‌ چايخوري‌.
2- كودكان‌ تا 12 سال‌: يك‌ قاشق‌ مرباخوري‌.
3- بالغين‌: دو قاشق‌ مرباخوري‌.
از گرانول‌ داخل‌ نصف‌ ليوان‌ آب‌ جوش‌ ريخته‌ و ميل‌ شود. چهار تا پنج‌ بار در روز قابل‌ تكرار است‌.
كنتراانديكاسيون‌ها:
1- تنگي‌ مجراي‌ گوارشي‌.
2- امكان‌ انسداد روده‌.

پروستاتان‌Prostatan
شكل‌ دارويي‌: Herbal Drop 30mg
حاوي‌: Urtica dioica and leaves 9ml (گزنه‌) ، Cucurbita maximaseeds 6ml (دانه‌ كدوتنبل‌) ، Trribulus terrestris fruits 6ml (ميوه‌خارخسك‌) ، Matricaria chamomilla flowers 6ml (گلهاي‌ بابونه‌) و Pimpinella anisam fruits 3ml (ميوه‌ انيسون‌).
انديكاسيون‌ها:
1- در هيپرپلازي‌ خوش‌خيم‌ پروستات‌ BPH.
2- در پروستاتيت‌.
3- كاهش‌ ديزوري‌ و فريكوئنسي‌.
4- كاهش‌ عوارض‌ بزرگ‌ شدن‌ پروستات‌.
مكانيسم‌ اثر:
1- مهار آنزيم‌ 5 ردوكتاز و جلوگيري‌ از تبديل‌ تستوسترون‌ به‌ -5 دي‌هيدروتستوسترون‌ و در نتيجه‌ كاهش‌ رشد غده‌ پروستات‌ و باقي‌ ماندن ‌تستوسترون‌ در سطح‌ فيزيولوژيك‌.
2- خاصيت‌ آنتي‌الفلماتوآر و محرك‌ ايمني‌ پروستاتان‌ بعلت‌ وجود فلاونوئيدها و پلي‌ساكاريدها و در نتيجه‌ كاهش‌ التهاب‌ پروستات‌.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: روزي‌ 3 بار هر بار 40-30 قطره‌ در يك‌ فنجان‌ آب‌ سرد با كمي‌ قند بعد از غذا ميل‌ شود. از قطرة‌ پروستاتان‌ مي‌توان‌ 12-6 ماه‌ استفاده‌ كرد.
عوارض‌ جانبي‌:
1- عوارض‌ گوارشي‌ مختصر.
2- عوارض‌ آلرژيك‌ در افراد حساس‌ به‌ داروهاي‌ گياهي‌.
كنتراانديكاسيون‌ها: مصرف‌ اين‌ دارو در كودكان‌ كنتراانديكه‌ است‌.

پسيليوم ‌ (1) Psyllium
شكل‌ دارويي‌: ساشه‌ gr7 و پودر در بسته‌هاي‌ gr70
حاوي‌: پوست‌ جدار دانه‌ پسيليوم‌ كه‌ داراي‌ موسيلاژ است‌، اسانس‌ موز.
انديكاسيون‌ها:
1- يبوست‌ مزمن‌.
2- يبوست‌ حاملگي‌.
3- هموروئيد.
4- كوليت‌هاي‌ روده‌ بزرگ‌ و يبوست‌ ناشي‌ از كولون‌ اسپاستيك‌ يا كولون ‌تحريك‌ پذير.
مكانيسم‌ اثر: ملين‌ و مسهل‌ افزايش‌ حجم‌ به‌ علت‌ وجود موسيلاژ.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: در بالغين‌ gr10 (يك‌ قاشق‌ غذاخوري‌) از گرانول‌ يا يك‌ ساشه‌ در يك‌ ليوان‌ آب‌، شير يا آب ‌ميوه‌ بتدريج‌ حل‌ شده‌ و پس‌ از نوشيدن‌ آن‌ يك‌ ليوان‌ مايع‌ اضافي‌ (آب‌، شير يا آب ‌ميوه‌) نوشيده‌ شود. يك‌ تا 3 بار در روز قابل‌ تكرار است‌.
كنتراانديكاسيون‌ها:
1- ديابت‌.
2- يبوست‌ خشك‌ و شديد.
3- آپانديسيت‌.
4- خونريزي‌ از ركتوم‌ (ركتوراژي‌ و هماتوچزيا) با علت‌ نامشخص‌.
5- نارسايي‌ احتقاني‌ قلب‌ (CHF).
6- انسداد روده‌.
7- در صورت‌ اشكال‌ در عمل‌ بلع‌.
موارد احتياط‌: در خردسالان‌ زير 6 سال‌ به‌ دليل‌ عدم‌ توانايي‌ توضيح‌ دادن‌ علائم‌ بيماري‌ با احتياط‌ مصرف‌ شود.
عوارض‌ جانبي‌:
1- واكنشهاي‌ آلرژيك‌ در افراد حساس‌ به‌ اين‌ گياه‌.
2- احساس‌ نفخ‌ و سنگيني‌ به‌ طور موقت‌ در بيمار كه‌ با ادامه‌ درمان‌ برطرف ‌مي‌شود.
3- انسداد روده‌ و مري‌ در صورت‌ مصرف‌ مقادير زياد همراه‌ با مصرف‌ كم ‌مايعات‌.
تداخلات‌ دارويي‌:
1- اين‌ دارو، جذب‌ مينرالها مثل‌ Ca، Mg، Cu و Zn همچنين‌ جذب‌ 12B، گليكوزيدهاي‌ قلبي‌ و مشتقات‌ كوماريني‌ و غلظت‌ پلاسمايي‌ و تعداد جذب ‌ليتيم‌ را كاهش‌ مي‌دهد.
2- اين‌ دارو باعث‌ كاهش‌ سرعت‌ و ميزان‌ جذب‌ كاربامازپين‌ مي‌شود.
نكات‌ مهم‌:
1- مصرف‌ حداقل‌ 8-6 ليوان‌ آب‌ در روز براي‌ كمك‌ به‌ نرم‌ شدن‌ مدفوع‌ و جلوگيري‌ از انسداد روده‌، لازم‌ است‌.
2- مصرف‌ طولاني‌ اين‌ دارو ممكن‌ است‌ باعث‌ وابسته‌ شدن‌ كار روده‌ به‌ اين ‌دارو شود.
3- داروهاي‌ ملين‌ را نبايد بيشتر از يك‌ هفته‌ يا در موارد غيرضروري‌ (مثل ‌عدم‌ اجابت‌ مزاج‌ طي‌ يك‌ يا دو روز) مصرف‌ كرد مگر با نظر پزشك‌ معالج‌.
4- از مصرف‌ داروهاي‌ ملين‌ تا دو ساعت‌ بعد از مصرف‌ ساير داروها خودداري‌ شود.
5- اين‌ دارو حاوي‌ مقادير قابل‌ توجه‌ قند و سديم‌ است‌ كه‌ در ديابتيك‌ها و افرادي‌ كه‌ محدوديت‌ مصرف‌ سديم‌ دارند با اهميت‌ است‌.
پسيليوم‌ (2)Psylium
شكل‌ دارويي‌: تخم‌ گياه‌ gr70، گرانول‌، پودر پوسته‌ پسيليوم‌ در ساشه‌هاي ‌gr10.
حاوي‌: تخم‌ اسفرزه‌ (gr42) ، دكستروز (gr28).
انديكاسيون‌ها:
1- يبوستهاي‌ مزمن‌.
2- يبوستهاي‌ حاملگي‌.
3- هموروئيد.
4- كوليتهاي‌ روده‌ بزرگ‌.
مكانيسم‌ اثر: دانه‌هاي‌ اسفرزه‌ يا پسيليوم‌ Plantago داراي ‌اثر دارويي‌ لينت ‌بخش‌ دستگاه‌ گوارش‌ مي‌باشند. پوسته‌ جدار دانه‌ پسيليوم ‌با جذب‌ آب‌ ايجاد موسيلاژ فراوان‌ مي‌نمايد كه‌ سبب‌ نرمي‌ مدار موجود در روده‌ بزرگ‌ شده‌ و دفع‌ آرام‌ و طبيعي‌ را ميسر مي‌سازد.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: يك‌ قاشق‌ سوپ‌خوري‌ يا يك‌ ساشه‌ همراه‌ يك‌ ليوان‌ آب‌، شير يا آب‌ ميوه‌.
كنتراانديكاسيون‌: ديابتي‌ها.

رازين ‌Razin
شكل‌ دارويي‌: Tablet
حاوي‌: آنتول‌، كامفروليمونن‌، اسانس‌ رازيانه‌ (Foeniculum vulgave L.) فلاندرن‌، پنين‌، كامفرن‌، فنوكن‌.
انديكاسيون‌ها:
1- افزايش‌ شير مادر.
2- كاهش‌ دسمينوره‌ و درد قاعدگي‌.
3- كاهش‌ علائم‌ يائسگي‌ و عوارض‌ آن‌.
4- جلوگيري‌ از افزايش‌ موهاي‌ زائد بدن‌.
مكانيسم‌ اثر: با عبور از سد خوني‌ – مغزي‌ و تأثير بر هيپوتالاموس‌ و هيپوفيز ترشح‌ FSH و LH را تنظيم‌ كرده‌ و از اين‌ طريق‌ بر ترشح‌ استروژن‌ و پروژسترون‌ مؤثر است‌. همچنين‌ مهار انقباضات‌ ناشي‌ از اكسي‌توسين‌ و 2PGE و در نتيجه‌ رفع‌ ديسمنوره‌ و كاهش‌ علائم‌ يائسگي‌ و تسكين‌ درد قاعدگي‌ و همچنين‌ با افزايش‌ ترشح‌ پرولاكتين‌ باعث‌ افزايش‌ شير مادر مي‌شود.
فارماكوكينتيك‌: اين‌ دارو از مخاط‌ معده‌ جذب‌ به‌ صورت‌ كنژوگه‌ سولفونيك‌ وگلوكورونيك‌ اسيد در آمده‌ و به‌ شكل‌ كينون‌ از ادرار دفع‌ مي‌شود.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: 2-1 قرص‌ 4-3 بار در روز
كنتراانديكاسيون‌ها:
1- بيماران‌ مبتلا به‌ اپيلپسي‌.
2- در حاملگي‌.
عوارض‌ جانبي‌:
1- تحريك‌ سريع‌ اعصاب‌ لرزش‌ حمله‌ تشنج‌.
2- تپش‌ قلب‌.
3- خواب ‌رفتگي‌ عميق‌.
4- افزايش‌ ترشحات‌ بزاق‌ و صفرا.
(همگي‌ اين‌ عوارض‌ جانبي‌ منشاء بولبر مغز دارند).

رگليس‌-دي ‌Reglis-D
شكل‌ دارويي‌: قرص‌
حاوي‌: عصاره‌ ريشه‌ شيرين‌ بيان‌ كه‌ گليسيريزين‌ آن‌ گرفته‌ شده‌.
انديكاسيون‌ها:
1- زخم‌ معده‌ و اثني‌عشر.
2- ضد نفخ‌.
مكانيسم‌ اثر: امروزه‌ اثرات‌ آنتي‌ دسپاسموديك‌ فلاونوئيدهاي‌ كيلوديس‌ و همچنين‌ اثرات‌ مفيد و اختصاصي‌ آن‌ در جلوگيري‌ اسيد معده‌ و ترميم‌ زخم‌ معده‌ و اثني‌عشر به‌ اثبات‌ رسيده‌ و در اغلب‌ گزارشات‌ علمي‌ آمده‌ است‌. ريشة‌ شيرين‌ بيان‌ به‌ علت‌ داشتن ‌گليسيريزين‌ همچنين‌ داراي‌ اثرات‌ مينرالوكورتيكوئيدي‌ و در نتيجه‌ ضد آماسي‌ مي‌باشد و به‌ همين‌ علت‌ در مواردي‌ به‌ جاي‌ كورتيكواستروئيدها مصرف‌ مي‌گردد، اما وجود حدود 14% گليسيريزين‌ در ريشه‌ و حدود 30درصد در عصارة‌ شيرين‌ بيان‌ مصرف‌ آن‌ را در زخم‌ معده‌ اثني‌عشر براي ‌مدت‌ طولاني‌ محدود مي‌سازد. با گرفتن‌ گليسيريزين‌ و تقليل‌ آن‌ به‌ ميزان‌ حدود 3 درصد اثرات‌ جانبي‌ مصرف‌ آن‌ به‌ حداقل‌ و به‌ سطحي‌ غيرقابل ‌ملاحظه‌ مي‌رسد.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: در زخم‌ معده‌ روزي‌ سه‌ بار هر بار يك‌ قرص‌، در زخم ‌اثني‌عشر روز سه‌ بار هر بار دو قرص‌ با آب‌ ميل‌ شود.
عوارض‌ جانبي‌: مصرف‌ مقادير زياد و به‌ مدت‌ طولاني‌ (متجاوز از 6 ماه‌) ممكن‌ است‌ باعث‌ احتباس‌ سديم‌ و كاهش‌ پتاسيم‌ و افزايش‌ فشار خون ‌گردد. اين‌ عوارض‌ با قطع‌ مصرف‌ دارو در مدت‌ دو هفته‌ برطرف‌ مي‌گردد.
موارد احتياط‌: در نارسايي‌ كنژستيو قلب‌ (Cangestive Heart Failure) و پركاري‌ سورنال‌ زير نظر پزشك‌ معالج‌ مصرف‌ شود.

رگليسيدين ‌Reglisidin
شكل‌ دارويي‌: Tablet 600mg
حاوي‌: mg400 عصاره‌ شيرين‌ بيان‌ Glycyrrhiza globra كه‌ مقدار گليسيرين‌ آن‌ تا حد كمتر از 30% كاهش‌ داده‌ شده‌ است‌ و حاوي‌ mg50 عصاره‌ گل‌ هميشه‌ بهار Calendula officinalis و mg50 عصاره‌ ريشه‌ختمي‌ Althaea officinalis مي‌باشد. مواد مؤثره‌ آن‌ شامل‌ ليكوئي‌رتين‌، ايزوليكوئي‌رتين‌ و رامنوليكوئي‌رتين‌ و مشتقات‌ كومارين‌ (هرنيارين‌)، فلاونوئيد، فيتوسترول‌ و موسيلاژ.
انديكاسيون‌ها:
1- درمان‌ اولسر پپتيك‌ و دئودنوم‌.
2- درمان‌ گاستريت‌.
3- درمان‌ گاسترالژي‌.
مكانيسم‌ اثر:
1- تركيبات‌ فلاونوئيدي‌ اين‌ دارو با تأثير بر موكوس‌ معده‌، سد موكوسي‌ را نسبت‌ به‌ تأثير اسيد معده‌ تقويت‌ مي‌كند. به‌ نظر مي‌رسد اين‌ اثر مشابه‌ كربنوكسولون‌ بوده‌ و با تداخل‌ در سنتز پروستانوئيد معده‌ باعث‌ افزايش توليد موكوس‌ و جريان‌ خون‌ مخاطي‌ مي‌گردد.
2- كالاندولا و ختمي‌ با داشتن‌ موسيلاژ، فلاونوئيد و ساير موارد مؤثره‌ داراي ‌اثرات‌ نرم‌كننده‌، كاهش ‌دهنده‌ تحريكات‌ ضدالتهاب‌ ضعيف‌ و التيام ‌بخش ‌مي‌باشند.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: با رعايت‌ رژيم‌ غذايي‌، 2-1 قرص‌، 3 بار در روز قبل‌ از غذا مصرف‌ شود.
موارد احتياط‌:
1- مصرف‌ همزمان‌ اين‌ دارو با كورتيكواستروئيدها و داروهاي‌ هورموني‌ (بااثرات‌ استروژني‌ و آنتي‌استروژني‌) بايد با احتياط‌ صورت‌ گيرد.
2- در بيماران‌ قلبي‌ – عروقي‌ و يا مبتلايان‌ به‌ HTN با احتياط‌ مصرف‌ شود.
3- در دوران‌ حاملگي‌ با احتياط‌ تجويز شود.

رگليس‌ معطر Reglis Moattar
شكل‌ دارويي‌: Powder 70gr
حاوي‌:
عصاره‌ خشك‌ شيرين‌ بيان‌ (Glycyrrhiza globra) 3/83%
پودر ريشه‌ شيرين‌ بيان‌ (Glycyrrhiza globra) 2/15%
زيره‌ سبز (Guminiun cyminum) 34/0%
رازيانه ‌ (Foeniculum vulgere) 69/0%
گل‌ ختمي‌ (Althaea officinalis) 34/0%
گليسيريزين‌ و گليسيرتينيك‌ اسيد، فلاونوئيد گليكوزيدهايي‌ نظير ليكوئي‌رتين‌، ايزوليكوئي‌رتين‌، و رامنوليكوئي‌رتين‌ و مشتقات‌ كومارين‌ (هرنيارين‌) و روغن‌هاي‌ فرار (آنتول‌، كومينيك‌ آلدئيد).
انديكاسيون‌ها:
1- ضد نفخ‌ معده‌.
2- زخم‌ معده‌ و دئودنوم‌.
3- درمان‌ گاستريت‌ و گاسترالژي‌.
مكانيسم‌ اثر:
1- گليسيريزين‌ و گليسيريتينيك‌ اسيد تمايل‌ نسبي‌ به‌ اتصال‌ با رسپتورهاي‌ گلوكوكورتيكوئيدي‌ و مينرالوكورتيكوئيدي‌ دارد و احتمالاً با تأثير بر اين‌ رسپتورها روي‌ فعاليت‌ استروئيدهاي‌ آندروژن‌ تأثير مي‌گذارند.
2- اين‌ تركيبات‌ با وقفه‌ عمل‌ آنزيم‌ Hydroxy stroid 11-dehydrogenase در كبد و كليه‌ از تبديل‌ كورتيزول‌ به‌ كورتيزون‌ غيرفعال ‌جلوگيري‌ مي‌كنند.
3- تركيبات‌ موجود در عصاره‌ شيرين‌ بيان‌ موجب‌ وقفه‌ فعاليت ‌ليپواكسيژناز، سيكلواكسيژناز و كاهش‌ فعاليت‌ اسيد آراشيدونيك‌ مي‌شود.
4- تركيبات‌ فلاونوئيدي‌ اين‌ دارو احتمالاً با تأثير بر موكوس‌ معده‌ سد موكوسي‌ را نسبت‌ به‌ تأثير اسيد معده‌ تقويت‌ مي‌كند. اين‌ اثر ممكن‌ است ‌مشابه‌ كربنوكسولان‌ بوده‌ و با تداخل‌ در سنتز پروستانوئيد معده‌ باعث ‌افزايش‌ توليد موكوس‌ و جريان‌ خون‌ مخاطي‌ مي‌گردد.
5- روغن‌هاي‌ فرار اين‌ دارو با داشتن‌ اثرات‌ آنتي‌اسپاسموديك‌ روي‌ عضلات ‌صاف‌ باعث‌ كاهش‌ انقباضات‌ روده‌ و تسهيل‌ خروج‌ گازها از معده‌ مي‌شود.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: روزي‌ 3 بار قبل‌ از غذا هر بار يك‌ قاشق‌ چايخوري‌ از دارو را در يك‌ فنجان‌ آب‌ جوش‌ ريخته‌ و پس‌ از سرد شدن‌ ميل‌ شود.
كنتراانديكاسيون‌ها:
1- در حاملگي‌ و شيردهي‌.
2- در بيماران‌ قلبي‌ – عروقي‌ به‌ دليل‌ اثرات‌ مينرالوكورتيكوئيدي‌.
عوارض‌ جانبي‌: در صورت‌ مصرف‌ زيادتر از دوز مورد نياز و مدت‌ طولاني ‌(بيش‌ از 6 هفته‌ و بيش‌ از gr50 در روز) سبب‌ علائم‌ هيپرآلدوسترونيسم ‌(كاهش‌ پتاسيم‌ خون‌، احتباس‌ آب‌ و نمك‌ و افزايش‌ وزن‌ و افزايش ‌فشارخون‌ مي‌شود).
موارد احتياط‌: در بيماران‌ كليوي‌ و بيماران‌ مبتلا به‌ فشار خون‌.
تداخلات‌ دارويي‌: مصرف‌ همزمان‌ فرآورده‌هاي‌ حاوي‌ شيرين‌ بيان‌ با كورتيكواستروئيدها و داروهاي‌ هورموني‌ با اثرات‌ استروژني‌ و آنتي‌استروژني ‌بايد با احتياط‌ صورت‌ گيرد.

رزماري‌ (الكيل‌ كوهي‌)Rosmarinus officinalis
شكل‌ دارويي‌: Tea bag
انديكاسيون‌ها:
1- نشاط‌آور.
2- ديورتيك‌.
3- قاعدگي ‌آور.
4- در تشنجات‌ عصبي‌.
5- مقوي‌ معده‌.
6- محرك‌.
7- افزايش ‌دهنده‌ صفرا.
8- سقط‌ جنين‌.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: هر روز يك‌ فنجان‌ كه‌ يك‌ يا دو Tea bag در آب‌ جوشيده‌ و پس‌ از 5 دقيقه‌ ميل‌ شود.
كنتراانديكاسيون‌ها و موارد احتياط‌: مصرف‌ اين‌ دارو در حاملگي‌ ممنوع‌ است‌.

رزماري ‌Rosemary
شكل‌ دارويي‌: لوسيون‌ 5%، ml30
حاوي‌: آلفاپينن‌، كامفن‌، سينئول‌، كامفور، بورنئول‌، كاريوفيلن‌ و اسانس‌ گياه ‌Rosemarinus officinalis (رز ماري‌).
انديكاسيون‌ها:
1- جلوگيري‌ از ريزش‌ مو.
2- تحريك‌ رشد مو.
3- تبديل‌ موهاي‌ كركي‌ به‌ موهاي‌ ضخيم‌.
4- جلوگيري‌ از خارش‌ و پوسته‌ شدن‌ سر.
مكانيسم‌ اثر:
1- افزايش‌ پرفيوژن‌ و خونرساني‌ در پوست‌ و تغذيه‌ بهتر فوليكولهاي‌ مو.
2- اثر ضد قارچي‌ و رفع‌ خارش‌ و پوسته‌ پوست‌ سر.
متابوليسم‌: از طريق‌ پوست‌ جذب‌ شده‌ و بوسيله‌ گردش‌ خون‌ به‌ كبد مي‌رود. مقداري‌ به‌ صورت‌ تركيبات‌ كينوني‌ و مابقي‌ بدون‌ تغيير از ادرار دفع ‌مي‌گردد.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ:
1- آقايان‌: 15-10 قطره‌ در ناحيه‌ مبتلا و خشك‌ ماليده‌ و با نوك‌ انگشت ‌ماساژ دهند (2 بار در روز).
2- خانمها: 20-15 قطره‌ در ناحيه‌ مبتلا و خشك‌ ماليده‌ و با نوك‌ انگشت ‌ماساژ دهند (2 بار در روز).
كنتراانديكاسيون‌ها:
1- افراد مبتلا به‌ ميگرن‌.
2- افراد مبتلا به‌ HTN.
موارد احتياط‌:
1- بعد از مصرف‌ لوسيون‌ حداقل‌ تا 2 ساعت‌ از شستشوي‌ محل‌ خودداري ‌شود.
2- قطع‌ ريزش‌ مو چهار هفته‌ پس‌ از مصرف‌ دارو مشهود مي‌گردد و ادامه ‌مصرف‌ سبب‌ تحريك‌ رشد و ضخيم‌ شدن‌ مو مي‌گردد.
3- توصيه‌ مي‌شود به‌ دنبال‌ هر يك‌ ماه‌ مصرف‌ مداوم‌ دارو، يك‌ هفته‌ مصرف ‌قطع‌ شود و بعد از آن‌ مجدداً درمان‌ شروع‌ شود.
4- هنگام‌ مصرف‌ موها تحت‌ فشار قرار نگيرند (با گيره‌ سر، كش‌ و . . .).
5- از خشك‌ كردن‌ مو با دستگاههاي‌ خشك‌كن‌ و سشوار خودداري‌ شود.

سامي‌لاكس ‌Samilax
شكل‌ دارويي‌: Tablet
حاوي‌: Cassia Angastifolia eqv to 7.5mg ، Senaoside B.
انديكاسيون‌ها:
1- ملين‌.
2- مسهل‌.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ:
1- به‌ صورت‌ ملين‌: 2-1 قرص‌ در روز.
2- به‌ صورت‌ مسهل‌: 3-2 عدد قرص‌ در روز با هم‌ ميل‌ شود.
كنتراانديكاسيون‌ها:
1- تهوع‌ و استفراغ‌.
2- آپانديسيت‌.
موارد احتياط‌:
1- دوران‌ بارداري‌.
2- دوران‌ شيردهي‌.

سنكُل ‌Sancol
شكل‌ دارويي‌: Drop 30ml
حاوي‌: رازيانه ‌ Foeniculum vulgare fruits ml50/7
ميوه‌ برگ‌ بوLaurus nobilis fruits ml75/3
خار خسك‌ Trribulus terrestris fruits ml75/3
ميوه‌ زيره‌ سبز Cuminum cyminum fruits ml75/3
دانه‌ خربزه ‌Cucumi melo seeds ml75/3
ذرتZea mays stigmata ml75/3
گيلاس Cerasus avium fruits stalks ml75/3
انديكاسيون‌ها:
1- دفع‌ سنگهاي‌ ادراري‌ كمتر از mm6.
2- خارج‌ كردن‌ سنگهاي‌ خرد شده‌ بعد از ESWL.
3- تسكين‌ دردهاي‌ كليوي‌.
4- ضدعفوني‌ كردن‌ مجاري‌ ادرار.
5- پيشگيري‌ از تشكيل‌ مجدد سنگ‌.
مكانيسم‌ اثر:
1- شل‌كننده‌ عضلات‌ صاف‌.
2- خاصيت‌ ضدميكروبي‌ روي‌ باكتريهاي‌ +g.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ:
1- بزرگسالان‌: روزي‌ 3 بار هر بار 60-50 قطره‌ در يك‌ فنجان‌ آب‌ سرد با كمي‌ قند بعد از غذا ميل‌ شود.
2- در شرايط‌ مزمن‌ و يا پروفيلاكسي‌ از سنگ‌ مجدد: 30 قطره‌، 3-2 بار در روز به‌ مدت‌ يك‌ هفته‌ كه‌ اين‌ رژيم‌ درماني‌ بايد هر ماه‌ تكرار شود.
3- اطفال‌ تا 12 سال‌: 20-10 قطره‌ (بسته‌ به‌ وزن‌ كودك‌) 3 نوبت‌ در روز.
عوارض‌ جانبي‌: در افراد مبتلا به‌ فشار خون‌ پايين‌ ممكن‌ است‌ منجر به‌ كاهش ‌بيشتر فشار خون‌ شود.

افشره‌ مرزه‌ 2%Satureia extract
شكل‌ دارويي‌: قطره‌ خوراكي‌ ml15
حاوي‌: اسانس‌ اندام‌ هوايي‌ مرزه‌ با نام‌ علمي‌ Satureia hortensis از تيره ‌labiatae كه‌ حاوي‌ مواد موثره‌ P-cymen (20-25%) و Carvacrol (30-40%).
انديكاسيون‌: درمان‌ اسهالهاي‌ عفوني‌ و مسافرتي‌.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ:
1- بزرگسالان‌: 20-10 قطره‌، سه‌ بار در روز بعد از غذا با يك‌ استكان‌ آب‌.
2- كودكان‌ 4 سال‌ به‌ بالا: 10-5 قطره‌ سه‌ بار در روز بعد از غذا با يك‌ استكان ‌آب‌.
كنتراانديكاسيون‌: دوران‌ حاملگي‌
عوارض‌ جانبي‌: مصرف‌ بيش‌ از حد سبب‌ بروز التهاب‌ مخاطي‌، سرگيجه‌، تهوع‌، استفراغ‌ و بي‌قراري‌ مي‌شود.

افشره‌ مرزه‌Savory Drop
شكل‌ دارويي‌: Oral Drop
انديكاسيون‌ها:
1- ضد اسهال‌.
2- ضد انگل‌ (Anti fugal).
3- افزايش‌ ميل‌ جنسي‌.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: 5-2 قطره‌ 3 بار در روز بعد از غذا.
كنتراانديكاسيون‌ها: اين‌ دارو در حاملگي‌ منع‌ مصرف‌ دارد.

سدامين ‌Sedamin
شكل‌ دارويي‌: Capsule 530mg
حاوي‌: پودر ريشه‌ و ريزوم‌ سنبل‌الطيب‌ Valeriana officinalis و حداقل ‌5/0% روغنهاي‌ فرار و مواد مؤثره‌ والرينيك‌ اسيد و والپوترياتها مي‌باشد.
انديكاسيون‌ها:
1- درمان‌ تنش‌هاي‌ عصبي‌.
2- ضد اضطراب‌.
3- ضد بي‌خوابي‌.
مكانيسم‌ اثر: سدامين‌ با تضعيف‌ سيستم‌ عصبي‌ مركزي ‌(CNS) و اثرات‌ مهاركنندگي‌ آنزيمهاي‌ كاتابوليسم‌ گابا (GABA) و در نتيجه‌ افزايش‌ غلظت‌ GABA و كاهش‌ فعاليت‌ CNS باعث‌ بروز اثرات ‌Sedative والرينيك‌ اسيد مي‌گردد.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: 2-1 كپسول‌ يك‌ ساعت‌ قبل‌ از خواب‌ همراه‌ با يك‌ ليوان ‌آب‌ ميل‌ شود.
موارد احتياط‌: اين‌ دارو ممكن‌ است‌ باعث‌ خواب ‌آلودگي‌ شود بنابراين‌ هنگام ‌رانندگي‌ يا كار با ابزاري‌ كه‌ به‌ هوشياري‌ كامل‌ نياز دارند مصرف‌ دارو با احتياط‌ صورت‌ گيرد.
تداخلات‌ دارويي‌: مصرف‌ سدامين‌ موجب‌ تشديد اثر ساير داروهاي ‌آرامبخش‌ مي‌گردد.

سنالين‌ 5/7Senalin 7.5
شكل‌ دارويي‌: قرص‌ روكشدار mg500
حاوي‌:
1- عصاره‌ خشك‌ برگ‌ و ميوه‌ سنا 2/34%Cassia angustifolia
2- پودر گلبرگ‌ گل‌ سرخ ‌ 1/15%Rosa domascena
3- اسانس‌ رازيانه ‌ 45/0% Foeniculum vulgare
كه‌ داراي‌ مواد موثره‌ هيدروكسي‌ آنتراسن‌ گليكوزيدها (سنوزيد A و B) و روغن‌هاي‌ فرار نظير سينالول‌، آنتول‌ و فنكون‌ مي‌باشد.
انديكاسيون‌: برطرف‌ ساختن‌ كوتاه‌ مدت‌ يبوست‌
مكانيسم‌ اثر: سنوزيدهاي‌ A و B توسط‌ باكتريهاي‌ روده‌ بزرگ‌ متابوليزه‌ شده‌ و تبديل‌ به‌ مشتقات‌ فعال‌ Rhein-anthroneمي‌گردند. اين‌ تركيبات‌ موجب‌ تحريك‌ و افزايش‌ حركات‌ دودي‌ روده‌ و در نتيجه‌ كاهش‌ جذب‌ آب‌ و الكتروليتها مي‌شوند. همچنين‌ ترشح‌ مايعات‌ در روده‌ بزرگ‌ را از طريق‌ تحريك‌ ترشح‌ فعال‌ كلرايد و مخاط‌ افزايش‌ مي‌دهند. براساس‌ گزارشات‌ موجود اثرات‌ فوق‌ احتمالاً با افزايش‌ بيوسنتز و آزادسازي ‌پروستاگلاندينها ايجاد مي‌شوند. روغن‌هاي‌ فرار موجود در رازيانه‌ به‌ دليل‌ داشتن‌ اثرات‌ ضداسپاسم‌ مانع‌ ايجاد درد و كرامپ‌ شكمي‌ ناشي‌ از مصرف ‌سنا مي‌گردد.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ:
1- بزرگسالان‌: 4-1 قرص‌ در روز.
2- كودكان‌ بالاتر از 6 سال‌: 2-1 قرص‌ در روز
كنتراانديكاسيون‌ها:
1- تنگي‌ و انسداد روده‌ و ايلئوم‌
2- دردهاي‌ شكمي‌ ناشناخته‌
3- خونريزي‌ ركتوم‌ با علت‌ نامشخص‌
4- بيماريهاي‌ التهابي‌ روده‌ و آپانديسيت‌
5- مصرف‌ طولاني ‌مدت‌
6- دوران‌ شيردهي‌
عوارض‌ جانبي‌:
1- درد و كرامپهاي‌ شكمي‌
2- مصرف‌ طولاني‌ مدت‌ و دوزهاي‌ بالا باعث‌ از بين‌ رفتن‌ كارايي‌ روده‌ها اسهال‌ و از دست‌ دادن‌ آب‌ و الكتروليتها (به‌ ويژه‌ پتاسيم‌) آلبومينوري‌ و هماتوري‌ مي‌شود.
3- مقدار زياد سنا ايجاد نفريت‌ مي‌كند.
4- مصرف‌ طولاني‌ مدت‌ ايجاد پيگمانتاسيون‌ ملانوتيك‌ مخاط‌ روده‌Melanosis Colic مي‌كند.
موارد احتياط‌:
1- دفع‌ كليوي‌ تركيبات‌ آنتراكينون‌ موجب‌ تغيير رنگ‌ ادرار (زرد قهوه‌اي‌ به‌ قرمز) همراه‌ با افزايش‌ pH آن‌ مي‌شود.
2- ملين‌ها در خردسالان‌ (تا 6 سال‌) جز با دستور پزشك‌ نبايد مصرف‌ شود.
نكات‌ قابل‌ توجه‌:
1- با توجه‌ به‌ اينكه‌ اثرات‌ سنا 10-8 ساعت‌ پس‌ از مصرف‌ آن‌ ظاهر مي‌گردد بهتر است‌ اين‌ فرآورده‌ قبل‌ از خواب‌ مصرف‌ شود.
2- مصرف‌ حداقل‌ 8-6 ليوان‌ آب‌ در روز براي‌ كمك‌ به‌ نرم‌ شدن‌ مدفوع‌ و جلوگيري‌ از كاهش‌ آب‌ بدن‌ بيمار ضروري‌ است‌. اين‌ امر به‌ علت‌ خروج‌ حجم‌ زيادي‌ از آب‌ با مدفوع‌ اهميت‌ دارد.
3- تداخل‌ دارويي‌: اين‌ دارو به‌ دليل‌ تغيير رنگ‌ و افزايش‌ pH ادرار ممكن‌است‌ با آزمايشهاي‌ تشخيصي‌ (مانند تعيين‌ ميزان‌ اوروبيلينوژن‌ ادرار وتعيين‌ ميزان‌ استروژن‌ به‌ روش‌ كوبر) تداخل‌ نمايد. فرآورده‌هاي‌ حاوي‌ سنا با داروهاي‌ پايين ‌آورنده‌ پتاسيم‌ خون‌ مانند مدرهاي‌ تيازين‌، آدرنوكورتيكوستروئيدها و گليكوزيدهاي‌ قلبي‌ تداخل‌ اثر داشته‌ و ممكن‌است‌ اختلالات‌ قلبي‌ عصبي‌ ـ عضلاني‌ ايجاد نمايد.
4- مصرف‌ اين‌ دارو در دوران‌ بارداري‌، تنها هنگامي‌ توصيه‌ مي‌گردد كه ‌رژيم‌ غذايي‌ مناسب‌ و ملينهاي‌ فيبري‌ موثر واقع‌ نشده‌اند.

سناگل ‌Senagol
شكل‌ دارويي‌: Syrrup 60ml
حاوي‌: 1- mg8/8 سينوزيدهاي‌ AوB (رئين‌دي‌آنترون‌) و آنتراكينون‌ها 2-سينوزيدهاي‌ Cو D 3- پلي‌ساكاريدها 4- فلاونوئيدهاي‌ موسيلاژي ‌ 5-ايزورهامن‌تين‌ 6- كامفرول‌.
مكانيسم‌ اثر: گليكوزيدهاي‌ آنتراكينوني‌ در دستگاه‌ گوارش‌ جذب‌ شده‌ و آگليكون‌هاي‌ آزاد شده‌ در حين‌ متابوليسم‌ به‌ درون‌ روده‌ بزرگ‌ ترشح‌ مي‌گردند و حركات‌ دودي‌ و پريستاتيسم‌ روده‌ را افزايش‌ مي‌دهند.
سينوزيدهاي‌ Aو B و متابوليسم‌هاي‌ طبيعي‌ آن‌ (سينوزيدهاي‌ Aو B) منحصراً روي‌ روده‌ بزرگ‌ اثر گذاشته‌ و محتويات‌ آنرا به‌ طرف‌ جلو حركت ‌مي‌دهد. همچنين‌ سينوزيدهاي‌ Aو B ترشحات‌ مايعات‌ را بخصوص‌ در روده‌ بزرگ‌ بعد از مصرف‌ خوراكي‌ افزايش‌ مي‌دهند.
انديكاسيون‌ها:
1- يبوست‌هاي‌ غيرانسدادي‌.
2- يبوست‌هاي‌ مزمن‌.
موارد منع‌ مصرف‌ و احتياط‌:
1- در بيماران‌ با التهاب‌ روده‌
2- بيماران‌ با علائم‌ شكمي‌ تشخيص‌ داده‌ نشده‌.
3- در بيماران‌ با التهاب‌ روده‌ با احتياط‌ مصرف‌ شود و طولاني‌ مصرف‌ نشود.
4- در دوران‌ بارداري‌ و شيردهي‌.
عوارض‌ جانبي‌:
1- عوارض‌ گوارشي‌ ملايم‌ و شكم‌ درد.
2- اسهال‌ در صورت‌ مصرف‌ طولاني‌ مدت‌.
نكات‌ مهم‌:
1- مصرف‌ بيش‌ از حد سناگل‌ ممكن‌ است‌ اثر گليكوزيدهاي‌ ديژيتال‌ را بعلت‌ دفع‌ بيش‌ از حد پتاسيم‌ تشديد نمايد.
2- آنتراكينون‌ها ممكن‌ است‌ باعث‌ تغيير رنگ‌ ادرار شوند.
3- آنتراكينون‌ها ممكن‌ است‌ روي‌ تست‌ نهايي‌ تشخيصي‌ ادرار تأثير بگذارند.
4- شربت‌ سناگل‌ بهتر است‌ هنگام‌ خواب‌ مصرف‌ شود.
5- اگر در روز دوم‌ مصرف‌، اجابت‌ مزاج‌ راحتي‌ صورت‌ نگرفت‌ مقدار مصرف ‌را به‌ حداكثر برسانيد.
مقدار مصرف‌: كودكان‌ 6-2 سال‌: 75/0-5/0 قاشق‌ مرباخوري‌ يكبار و يا حداكثر دو بار در روز.
كودكان‌ 12-6 سال‌: 5/1-1 قاشق‌ مرباخوري‌ يكبار و يا حداكثر دو بار در روز.

سنامد Sena-Med
شكل‌ دارويي‌: قرص‌ ml50
حاوي‌: عصاره‌ خشك‌ برگ‌ سنا (Cossia angustifolia) معادل‌ mg9 سنوزيد A و B داراي‌ مواد موثره‌ هيدروكسي‌ آنتراسن‌ گليكوزيدها.
انديكاسيون‌ها: برطرف‌ ساختن‌ كوتاه‌ مدت‌ يبوست‌.
مكانيسم‌ اثر: سینوزئيدهاي‌ A و B توسط‌ باكتريهاي‌ روده ‌بزرگ‌ متابوليزه‌ شد و تبديل‌ به‌ مشتقات‌ فعال‌ (Rhenin anthrone) مي‌گردند. اين‌ تركيبات‌ موجب‌ تحريك‌ و افزايش‌ حركات‌ دودي‌ روده‌ و در نتيجه‌ كاهش‌ جذب‌ آب‌ و الكتروليتها مي‌شوند و همچنين‌ ترشح‌ مايعات‌ در روده‌ بزرگ‌ را از طريق‌ تحريك‌ ترشح‌ فعال‌ كلايد و مخاط‌ افزايش‌ مي‌دهند. براساس‌ گزارشات‌ موجود اثرات‌ فوق‌ احتمالاً با افزايش‌ بيوسنتز و آزادسازي ‌پروستاگلاندين‌ها ايجاد مي‌شوند.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: كودكان‌ 12-6 ساله‌ يك‌ قرص‌ و بزرگسالان‌ 2-1 قرص ‌هنگام‌ خواب‌ مصرف‌ نمايند.
كنتراانديكاسيون‌ها: 1- تنگي‌ و انسداد روده‌ و ايلئوم‌، 2- دردهاي‌ شكمي ‌ناشناخته‌، 3- خونريزي‌ ركتوم‌ با علت‌ نامشخص‌، 4- بيماريهاي‌ التهابي ‌روده‌ و آپانديسيت‌، 5- مصرف‌ طولاني‌ مدت‌، 6- دوران‌ شيردهي‌.
عوارض‌ جانبي‌:
1- درد و كرامپهاي‌ شكمي‌
2- مصرف‌ طولاني‌ مدت‌ و دوزهاي‌ بالا باعث‌ از بين‌ رفتن‌ كارآيي‌ روده‌ها، اسهال‌ و از دست‌ دادن‌ آب‌ و الكتروليتها (به‌ ويژه‌ پتاسيم‌) آلبومينوري‌ و هماتوري‌.
3- مقادير زياد سنا ممكن‌ است‌ ايجاد نفريت‌ نمايد.
4- در افرادي‌ كه‌ به‌ مدت‌ طولاني‌ از ملين‌هاي‌ آنتراكينوني‌ استفاده‌ نموده‌اند پيگمانتاسيون‌ ملانوتيك‌ مخاط‌ روده‌ (Melanosis colic) مشاهده‌ شده ‌است‌. البته‌ 12-4 ماه‌ پس‌ از قطع‌ مصرف‌ دارو اين‌ عارضه‌ از بين‌ خواهد رفت‌.
5- در افراد حساس‌ به‌ كاكل‌ ذرت‌ احتمال‌ بروز واكنشهاي‌ آلرژيك‌ مانند درماتيت‌ تماسي‌ و كهير وجود دارد.
موارد احتياط‌:
1- دفع‌ كليوي‌ تركيبات‌ آنتراكينوني‌ موجب‌ تغيير رنگ‌ ادرار (زرد قهوه‌اي‌ به ‌قرمز) همراه‌ با افزايش‌ pH آن‌ مي‌گردد.
2- ملين‌ در خردسالان‌ تا سن‌ 6 سال‌ بايد با دستور پزشك‌ مصرف‌ شود.
نكات‌ قابل‌ توجه‌:
1- با توجه‌ به‌ اينكه‌ اثرات‌ سنا 10-8 ساعت‌ پس‌ از مصرف‌ آن‌ ظاهر مي‌گردد بهتر است‌ اين‌ فرآورده‌ در هنگام‌ خواب‌ مصرف‌ شود.
2- مصرف‌ حداقل‌ 8-6 ساعت‌ آب‌ در روز براي‌ كمك‌ به‌ نرم‌ شدن‌ مدفوع‌ و جلوگيري‌ از كاهش‌ آب‌ بدن‌ بيمار ضروري‌ است‌. اين‌ امر به‌ علت‌ خروج‌ حجم ‌زيادي‌ از آب‌ با مدفوع‌ اهميت‌ دارد.
3- مصرف‌ طولاني‌ مدت‌ از ملين‌هاي‌ آنتراكينوني‌ ايجاد وابستگي‌ مي‌نمايد. لذا مصرف‌ طولاني‌ مدت‌ آنها ممنوع‌ است‌.

شيرافزاShirafza
شكل‌ دارويي‌: قطره‌ ml30
حاوي‌: هر ml30 حاوي‌ عصاره‌:
رازيانه ‌ Foeniculum vulgare fruits 15ml
زيره‌ سياه‌ Cuminum cyminum fruits 6ml
شنبليله ‌ Trigonella foenum-graecum seeds 6ml
شويد Anethum graveolens seeds 3ml
انديكاسيون‌ها:
1- ازدياد شير مادر
2- رفع‌ اختلالات‌ گوارشي‌ و آرامش‌ طفل‌
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: روزي‌ سه‌ نوبت‌ هر بار 30-20 قطره‌ در يك‌ فنجان‌ آب ‌سرد با كمي‌ قند بعد از غذا.
عوارض‌ جانبي‌: تاكنون‌ گزارش‌ نشده‌ و مصرف‌ آن‌ در تمام‌ طول‌ دوران ‌شيردهي‌ بلامانع‌ است‌.

شيرين‌بيان ‌Shirin bayan
شكل‌ دارويي‌: Tea bag
حاوي‌: ريشه‌ گياه‌ Glycyrrhiza glabra، فلاونوئيد، گليسريزين‌ (13-6%)، گلوكز و ساكاروز (15-5%).
انديكاسيون‌ها:
1- پيشگيري‌ و درمان‌ زخم‌ معده‌ و بيماريهاي‌ گوارشي‌.
2- خلط‌آور و نرم‌كننده‌ سينه‌.
3- ضد اسپاسم‌.
4- ضد ميكروب‌.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: يك‌ قاشق‌ چايخوري‌ يا يك‌ تي‌بگ‌ در يك‌ فنجان‌ دم‌ گردد و روزي‌ سه‌ فنجان‌ مصرف‌ شود.
كنتراانديكاسيون‌ها: فشارخوني‌ها.
موارد احتياط‌: مصرف‌ زياد در فشارخوني‌ها باعث‌ احتباس‌ سديم‌ و دفع‌ پتاسيم‌ مي‌گردد. لذا بايد از مصرف‌ زياد خودداري‌ كنند.

چاي‌ شيرينوش ‌Shirinoosh Tea
شكل‌ دارويي‌: Tea bag
حاوي‌: گياه‌ شيرين‌ بيان‌.
انديكاسيون‌ها:
1- مؤثر در التيام‌ زخم‌ معده‌ و اثني‌عشر.
2- معالج‌ گاستريتهاي‌ حاد و مزمن‌.
مكانيسم‌ اثر: شيرينوش‌ داراي‌ خاصيت‌ ضد التهاب‌ و مسكن ‌دردهاي‌ معده‌ بوده‌ و اثر درماني‌ آن‌ از نظر تسريع‌ در التيام‌ زخمهاي‌ معده‌ و اثني‌عشر و جلوگيري‌ از خونريزي‌ اولسرها مكرراً مورد آزمايش‌ و تأييد قرار گرفته‌ است‌.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: روزي‌ سه‌ بار هر بار يك‌ يا دو عدد تي‌بگ‌ در يك‌ فنجان‌ بزرگ‌ آب‌ جوش‌ به‌ مدت‌ 5 دقيقه‌ قرار داده‌ قبل‌ از خارج‌ كردن‌ آن‌ را با قاشق ‌فشار داده‌ و قدري‌ شكر اضافه‌ گردد و قبل‌ از غذا ميل‌ شود.
كنتراانديكاسيون‌ها: دوران‌ بارداري‌.
موارد احتياط‌: در مدت‌ درمان‌ از خوردن‌ ادويه‌جات‌ تند و ترش‌ خودداري‌ گردد.

شوراك ‌Shourak
شكل‌ دارويي‌: Powder
انديكاسيون‌ها:
1- ضد شوره‌ پوست‌ سر.
2- تقويت ‌كننده‌ مو.
3- رفع‌ موخوره‌.
4- جلوگيري‌ از ريزش‌ مو.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ:
1- آقايان‌ 3-1 قاشق‌ غذاخوري‌ و بانوان‌ 4-3 قاشق‌ غذاخوري‌ از پودر را در آب‌ كافي‌ نيم‌ گرم‌ ريخته‌ تا به‌ صورت‌ خمير رقيق‌ و يكنواخت‌ درآيد.
2- خمير به‌ تمام‌ سر مخصوصاً ريشه‌ و انتهاي‌ آن‌ ماليده‌ و سپس‌ 15 دقيقه ‌بماند و بعد با آب‌ نيم‌ گرم‌ شسته‌ شود.
3- براي‌ پاك‌ كردن‌ ذرات‌ گياهي‌ غيرمحلول‌ در آب‌ كه‌ موي‌ سر را چسبناك ‌مي‌كند موها با شامپو يا صابون‌ سر كف‌ زيتون‌ شسته‌ شود.
كنتراانديكاسيون‌ها و موارد احتياط‌: حتماً هنگام‌ رنگ‌ كردن‌ مو از دستكش ‌استفاده‌ شود.

بخور سونا Sona Inhaler
شكل‌ دارويي‌: Inhaler
حاوي‌: اسانس‌ اوكاليپتوس‌، كاج‌، آويشن‌، ژرانيوم‌.
انديكاسيون‌ها:
1- پيشگيري‌ از سرماخوردگي‌ و سرايت‌ بيماريهاي‌ ميكروبي‌ و ويروسي‌.
2- بازكنندگي‌ مجاري‌ تنفسي‌ و تسهيل‌ عمل‌ تنفس‌.
3- ضدعفوني‌ فضاي‌ حمام‌ و سوناي‌ عمومي‌.

سوپرمينت ‌Supermint Oral Drop
شكل‌ دارويي‌: قطره‌ خوراكي‌ ml15
حاوي‌: اسانس‌ گياه‌ نعناع‌ با نام‌ علمي‌ Mentha spicata از خانواده‌ نعنائيان ‌Labiatae.
انديكاسيون‌:
1- درمان‌ اختلالات‌ هضم‌.
2- ضدنفخ‌.
مكانيسم‌ اثر: اسانس‌ نعناع‌ اسفنگتر تحتاني‌ مري‌ LES را شل‌ نموده‌، موجب‌ مهار عضلات‌ صاف‌ و تنظيم‌ حركات‌ دستگاه‌ گوارش‌مي‌شود. از اين‌ رو داراي‌ اثرات‌ ضدنفخ‌ و هضم‌كننده‌ غذا مي‌باشد.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ:
1- بزرگسالان‌: 20 قطره‌ رقيق‌ شده‌ در مقدار كمي‌ آب‌ سرد بعد از غذا دو بار در روز.
2- كودكان‌ با سن‌ بيشتر از 4 سال‌: 10 قطره‌ رقيق‌ شده‌ در مقدار كمي‌ آب‌، بعد از غذا دو بار در روز.
3- كودكان‌ 4-1 سال‌: 5 قطره‌ رقيق‌ شده‌ در نصف‌ استكان‌ آب‌ بعد از غذا دو بار در روز.
4- زير يكسال‌: 3 قطره‌ با مقداري‌ آب‌ دو بار در روز.
عوارض‌ جانبي‌: گاهي‌ واكنشهاي‌ التهابي‌ خفيف‌ در مخاط‌ دستگاه‌ گوارش‌.
موارد احتياط‌:
1- سوپرمينت‌ را نبايستي‌ مستقيماً مصرف‌ نمود. لذا مقادير تجويز شده‌ با آب‌ رقيق‌ گردد.
2- به‌ علت‌ احتمال‌ آزردگي‌ مخاط‌ دريچه‌ها از استفاده‌ سوپرمينت‌ به‌ مدت‌ بيش‌ از يك‌ هفته‌ خودداري‌ گردد.

تاناميگرن ‌Tanamigraine
شكل‌ دارويي‌: Capsule 125mg
حاوي‌: پودر گياه‌ Fever few شامل‌ پارتنوليد 2/0% مادة‌ مؤثرة‌ اصلي‌، سانتامارين‌، كانين‌.
انديكاسيون‌ها: پروفيلاكسي‌ از دردهاي‌ ميگرني‌.
مكانيسم‌ اثر:
1- مهار آزاد شدن‌ سروتونين‌ از پلاكتهاي‌ خون‌. سروتونين‌ در پاتوژنز ميگرن‌ نقش‌ مهمي‌ دارد.
2- كاهش‌ خاصيت‌ تراكم‌ و اگرگاسيون‌ پلاكتي‌.
3- مهار سنتز پروستاگلاندين‌هايي‌ از قبيل‌ 2TXA و اسيد آراشيدونيك ‌ناشي‌ از فسفوليپيدهاي‌ پلاكتي‌ به‌ صورت‌ in-vitro (با مكانيسم‌ متفاوت‌ از مهار سيكلواكسيژناز اسيد استيل‌ساليسيليك‌.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: روزانه‌ 2-1 كپسول‌ بعد از غذا همراه‌ با مقداري‌ آب ‌(ترجيحاً بعد از صبحانه‌ و شام‌).
كنتراانديكاسيون‌ها و موارد احتياط‌:
1- در كودكان‌ زير 2 سال‌ و در دوران‌ حاملگي‌ و شيردهي‌ كنتراانديكه‌ است‌.
2- اثرات‌ دارو 8-4 هفته‌ بعد ظاهر مي‌گردد.
3- بيش‌ از 4 ماه‌ نبايد مصرف‌ شود.
4- در صورت‌ پيدايش‌ عوارض‌ جانبي‌ مصرف‌ دارو بايد قطع‌ شود.
5- بعلت‌ پروفيلاكتيك‌ بودن‌ دارو بايد به‌ طور مرتب‌ روزانه‌ حداقل‌ يك ‌كپسول‌ مصرف‌ شود.
عوارض‌ جانبي‌ دارو:
1- خارش‌ ملايم‌.
2- زخم‌ دهان‌.
3- ناراحتي‌هاي‌ گوارشي‌ در صورت‌ مصرف‌ بيش‌ از 4 ماه‌.
شرايط‌ نگهداري‌ دارو: دارو در محل‌ خشك‌ و حرارت‌ كمتر از Cْ20 نگهداري ‌شود.

افشره‌ ترخون‌Tarragon Drop
شكل‌ دارويي‌: Oral Drop
انديكاسيون‌ها:
1- افزايش‌ اشتها.
2- تحريك‌كننده‌ دستگاه‌ گوارش‌.
3- مسكن‌ درد دندان‌.
4- رفع‌ سكسكه‌.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: 5-2 قطره‌ 3 بار در روز بعد از غذا.
كنتراانديكاسيون‌ها: در حاملگي‌ كنتراانديكه‌ است‌.

تيم‌ آرتا Thym Arta
شكل‌ دارويي‌: قطرة‌ ml30
حاوي‌: mg 6/0% ماده‌ مؤثره‌ Thymole.
انديكاسيون‌ها:
ضد سرفه‌ و خلط‌آور در:
1- برونشيت‌ مزمن‌.
2- سرما خوردگي‌.
3- آسم‌.
4- سياه ‌سرفه‌.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ:
1- كودكان‌ زير يكسال‌: 1 قطره‌ به‌ ازاي‌ هر ماه‌ زندگي‌.
2- كودكان‌ 6-1 سال‌: 10-7 قطره‌ 3 بار در روز.
3- كودكان‌ 12-6 سال‌: 25-10 قطره‌ 3 بار در روز.
4- بزرگسالان‌: 20-15 قطره‌ 3 بار در روز.
كنتراانديكاسيون‌ها:
1- ناراحتي‌ شديد گوارشي‌.
2- آلرژي‌ به‌ گياه‌ آويشن‌.

اسانس‌ آويشن‌Thyme C.W
شكل‌ دارويي‌: Oral Drop 2%
حاوي‌: تيمول‌، كارواكرول‌ در حد 60%.
انديكاسيون‌ها:
1- ضد سرفه‌.
2- ضد احتقان‌ مجاري‌ تنفسي‌.
3- عفونت‌هاي‌ تنفسي‌ و گوارشي‌.
4- سوء هاضمه‌.
5- دردهاي‌ كوليكي‌ و گوارشي‌.
مكانيسم‌ اثر:
1- مهار مركز سرفه‌ در مدولا و تسكين‌ سرفه‌ به‌ سبب‌ داشتن‌ اسانس ‌آويشن‌.
2- اثر بسيار قوي‌ ضد ميكروبي‌ بالاخص‌ ميكروارگانيسم‌هاي‌ دستگاه ‌تنفسي‌ و همچنين‌ هليكوباكترپيلوري‌.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ:
1- بزرگسالان‌: 20-10 قطره‌ 3 بار در روز در يك‌ استكان‌ آب‌ حل‌ شده‌ و مصرف‌ شود.
2- اطفال‌ 4 سال‌ به‌ بالا: 10-5 قطره‌ 3 بار در روز با يك‌ استكان‌ آب‌ مي‌توان‌ كمي‌ شكر هم‌ به‌ تركيب‌ اضافه‌ كرد.
كنتراانديكاسيون‌ها:
1- افراد مبتلا به‌ بيماريهاي‌ تيروئيد.
2- حاملگي‌ و شيردهي‌.
3- افراد مبتلا به‌ HTN.

افشره‌ آويشن ‌Thyme Drop
شكل‌ دارويي‌: Oral Drop
انديكاسيون‌ها:
1- ضد سرفه‌.
2- ضدعفوني‌كننده‌ دستگاه‌ تنفسي‌ و گوارشي‌.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: 5-2 قطره‌ 3 بار در روز بعد از غذا.
كنتراانديكاسيون‌ها: در بيماريهاي‌ تيروئيد كنتراانديكه‌ است‌.

تيمكس ‌Thymex
شكل‌ دارويي‌: Syrrup 120ml
حاوي‌: عصاره‌ هيدروالكلي‌ آويشن‌ Thymus vulgaris به‌ ميزان ‌ gr%35-30 است‌ و مواد مؤثره‌ آن‌ تيمول‌ و كارواكرول‌ مي‌باشد.
انديكاسيون‌ها:
1- ضد سرفه‌.
2- خلط‌آور.
مكانيسم‌ اثر: تيمول‌ و كارواكرول‌ سبب‌ خاصيت‌ ضد سرفه‌ و خلط‌آوري‌ مي‌گردد.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ:
1- بزرگسالان‌: 1 قاشق‌ مرباخوري‌ 6-5 بار در روز.
2- كودكان‌ تا 12 سال‌: 2/1 تا 1 قاشق‌ مرباخوري‌ 3 بار در روز.
عوارض‌ جانبي‌: اين‌ دارو ممكن‌ است‌ باعث‌ تحريك‌ غشاء مخاطي‌ گردد.

تيميان‌(1)Thymian
شكل‌ دارويي‌: Syrrup 120ml
حاوي‌: برگ‌ آويشن‌ Thymus vulgaris 19%، برگ‌ اكاليپتوس‌Eucaliptus globulus 5%، برگ‌ مرزه‌ Satureja hortensis ، دانه‌رازيانه‌ Foeniculum vulgare 0.5%
و مواد مؤثره‌ نظير فلاونوئيدها، تيمول‌، اكاليپتول‌، آنتول‌، فنكون‌، كارواكرول‌.
انديكاسيون‌ها:
1- ضد سرفه‌.
2- خلط‌آور.
مكانيسم‌ اثر: مواد مؤثره‌ نامبرده‌ شده‌ در مطالعات‌ انجام‌گرفته‌ داراي‌ اثر ضد سرفه‌ و خلط‌آور با مكانيسم‌ ناشناخته‌ هستند.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ:
1- بزرگسالان‌: 2-1 قاشق‌ غذاخوري‌.
2- اطفال‌ بيش‌ از 6 سال‌: 1 قاشق‌ غذاخوري‌.
3- اطفال‌ زير 6 سال‌: يك‌ قاشق‌ مرباخوري‌ 3 بار در روز.
كنتراانديكاسيون‌ها: به‌ دليل‌ وجود ساكاروز در مبتلايان‌ به‌ ديابت‌ منع‌ مصرف ‌دارد.
عوارض‌ جانبي‌:
1- به‌ دليل‌ وجود تيمول‌ ممكن‌ است‌ تحريك‌ غشاء مخاطي‌ ايجاد شود.
2- به‌ دليل‌ وجود آنتول‌ ممكن‌ است‌ درماتيت‌ تماسي‌ و واكنشهاي‌ آلرژيك ‌ايجاد شود.

تيميان‌(2)Thymian
شكل‌ دارويي‌: شربت‌ ml120
حاوي‌: عصاره‌ آويشن‌ كه‌ داراي‌ مواد موثره‌ تيمول‌ (Thymol) و كارواكرول ‌(Carvacrol).
انديكاسيون‌ها: خلط‌آور در 1- سرماخوردگي‌ 2- برونشيت ‌ 3- سياه‌ سرفه ‌4- سرفه‌هاي‌ حساسيتي‌
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ:
1- بزرگسالان‌: روزي‌ سه‌ بار هر بار ml30-15
2- نوجوانان‌: روزي‌ سه‌ بار هر بار ml15
3- اطفال‌ زير 6 سال‌: روزي‌ سه‌ بار هر بار ml10
موارد احتياط‌: حاملگي‌

توسيگل ‌Tossi-Gol
شكل‌ دارويي‌: Drop 30ml
حاوي‌: عصاره‌ آويشن‌ Thymus vulgaris به‌ ميزان‌ mg50 و اسانس‌انيسون‌ ستاره‌اي‌ Illicium verum به‌ ميزان‌ mg250 در هر ml5 است‌. همچنين‌ حاوي‌ روغنهاي‌ فرار نظير تيمول‌، كارواكرول‌ و آنتول‌ است‌ كه‌ مواد مؤثره‌ دارو به‌ حساب‌ مي‌آيند.
انديكاسيون‌ها:
1- ضد سرفه‌.
2- خلط‌آور.
مكانيسم‌ اثر: تيمول‌ و كارواكرول‌ اثر ضد سرفه‌ و خلط‌آور دارند.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: افراد بالاتر از 6 سال‌: روزي‌ 3 بار هر بار 20 قطره‌ همراه‌ با كمي‌ آب‌ ميل‌ شود.
موارد احتياط‌ و عوارض‌ جانبي‌:
1- مصرف‌ اين‌ دارو در اطفال‌ كمتر از 6 سال‌ توصيه‌ نمي‌گردد.
2- تيمول‌ موجود در دارو ممكن‌ است‌ سبب‌ تحريك‌ غشاء مخاطي‌ گردد.
3- آنتول‌ موجود در دارو ممكن‌ است‌ باعث‌ بروز واكنشهاي‌ آلرژيك ‌(درماتيت‌ تماسي‌) در افراد حساس‌ شود.

عصاره‌ كتيراTraga Canth Extract
شكل‌ دارويي‌: Local Drop (قطره‌ موضعي‌)
انديكاسيون‌ها:
1- تميزكننده‌ پوست‌.
2- نرم‌كنندة‌ پوست‌.
3- براق‌كنندة‌ پوست‌.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: cc5-3، 2 بار در روز هر 12 ساعت‌ يكبار در محل‌ مورد نظر روي‌ پوست‌ ماليده‌ شود.

توسيان‌Tussian
شكل‌ دارويي‌: Syrrup 120ml
حاوي‌: mg 750 عصاره‌ آويشن‌ Thymus vulgaris در هر ml5 و مواد مؤثره‌ تيمول‌ و كارواكرول‌.
انديكاسيون‌ها:
1- ضد سرفه‌.
2- خلط‌آور.
مكانيسم‌ اثر: روغن‌هاي‌ فرار از جمله‌ تيمول‌ و كاراكرول‌ اثر ضدسرفه‌ و خلط‌آور دارند.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ:
1- بزرگسالان‌ و كودكان‌ بالاي‌ 6 سال‌: 2 قاشق‌ غذاخوري‌ 3 بار در روز.
2- كودكان‌ تا 6 سال‌: يك‌ قاشق‌ مرباخوري‌ 3 بار در روز.
كنتراانديكاسيون‌ها: اين‌ دارو در افراد ديابتي‌ كنتراانديكه‌ است‌.
عوارض‌ جانبي‌: تيمول‌ موجود در دارو سبب‌ تحريك‌ غشاهاي‌ مخاطي ‌مي‌شود.

توسيوين ‌Tussivin
شكل‌ دارويي‌: قطره‌ خوراكي‌ ml15
حاوي‌: اسانسهاي‌ رازيانه‌ شيرين ‌ Foeniculum valgare و آويشن‌ شيرازي ‌Zatoaria multiflora مي‌باشد.
انديكاسيون‌ها: درمان‌ سرفه‌هاي‌ حاد
مكانيسم‌ اثر: اثر ضدسرفه‌ اين‌ فرآورده‌ احتمالاً از طريق ‌مركزي‌ و اثر روي‌ مركز سرفه‌ در بصل‌النخاع‌ صورت‌ مي‌گيرد. اثر ضدخلط‌ نيز از طريق‌ تحريك‌ مژكهاي‌ ناي‌ و انبساط‌ مجاري‌ تنفسي‌ دارد. جذب‌ اين ‌اسانسها از راه‌ مخاط‌ معده‌ و روده‌ به‌ راحتي‌ انجام‌ مي‌شود. متابوليسم‌ اين‌ دو اسانس‌ در كبد انجام‌ گرفته‌ و به‌ صورت‌ گنژوگه‌ گليكورونيك‌ اسيد و نيز به‌ شكل‌ تركيبات‌ كينوني‌ از بدن‌ دفع‌ مي‌شود.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ:
1- بزرگسالان‌ و كودكان‌ دوازده‌ سال‌ به‌ بالا 20 قطره‌ هر 6 ساعت‌ يكبار همراه‌ با يك‌ استكان‌ آب‌.
2- كودكان‌ 12-6 ساله‌ ده‌ قطره‌ هر 6 ساعت‌ با يك‌ استكان‌ آب‌.
كنتراانديكاسيون‌ها: 1- حاملگي‌، 2- فشار خون‌ بالا، 3- صرع‌، 4- پركاري‌ تيروئيد، 5- كودكان‌ زير 4 سال‌.
عوارض‌ جانبي‌: مصرف‌ بيش‌ از حد اين‌ دارو احتمالاً سبب‌ تهوع‌، استفراغ‌، سردرد، سرگيجه‌، درد معده‌، تشنج‌ و يا حساسيت‌ پوستي‌ مي‌شود.
موارد احتياط‌: در افراد مبتلا به‌ آسم‌ آلرژيك‌ و فتودرماتيت‌ (حساسيت ‌پوستي‌ به‌ نور).

اورتان‌ Urtan
شكل‌ دارويي‌: قطره‌ ml30
حاوي‌: عصاره‌ ريشه‌ گزنه‌ Urtica dioica كه‌ محتوي‌ تركيبات‌ ساده‌ فنلي ‌است‌ به‌ همراه‌ فيتوسترولها، پلي‌ساكاريدها، اسيدهاي‌ ترپن‌ و گلوكزيدها.
انديكاسيون‌:
1- برطرف‌ كننده‌ مشكلات‌ دفع‌ ادرار در تورم‌ پروستات‌ درجه‌ 1 و 2.
2- ديورتيك‌
مكانيسم‌ عمل‌ (فارماكوديناميك‌): عصاره‌ ريشه‌ گزنه‌ از فعاليت‌ آروماتازپروستاتي‌ جلوگيري‌ كرده‌ و در اتصال‌ هورمون‌ جنسي‌ به‌ گلوبولين‌ تداخل ‌مي‌نمايد. همچنين‌ اثرات‌ چندگانه‌ مهاري‌ بر واسطه‌هاي‌ التهابي‌ دارد.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: مقدار مصرف‌ معمولي‌ اين‌ دارو 40 قطره‌، سه‌ بار در روز(120 قطره‌ روزانه‌) مي‌باشد و اين‌ مقدار را مي‌توان‌ برحسب‌ نظر پزشك ‌كاهش‌ يا افزايش‌ داد. دارو را در نصف‌ استكان‌ آب‌ ريخته‌ و قبل‌، همراه‌ يا بعد از غذا ميل‌ مي‌نمائيد.
عوارض‌ جانبي‌: تاكنون‌ عوارض‌ جانبي‌ از ريشه‌ گزنه‌ گزارش‌ نشده‌ ولي‌ بطور بسيار محدود مي‌تواند باعث‌ حساسيت‌ پوستي‌ يا عوارضي‌ چون‌ اسهال‌، گاستريت‌ و يا درد معده‌ شود. همچنين‌ هيچ‌ گزارشي‌ از تداخل‌ دارويي‌ يا غذايي‌ گزارش‌ نشده‌ است‌.
موارد احتياط‌: در صورتي‌ كه‌ با حداقل‌ يكماه‌ مصرف‌ مرتب‌ مشكلات‌ دفع ‌ادرار كاسته‌ نشد و يا تغييراتي‌ در ادرار حاصل‌ گرديد به‌ پزشك‌ معالج‌ خود مراجعه‌ فرمائيد.
نكته‌ قابل‌ توجه‌: اين‌ دارو درمان‌كننده‌ نمي‌باشد و در تورم‌ پروستات‌ طبق ‌دستور بروشور يا پزشك‌ معالج‌ بايد بطور مداوم‌ مصرف‌ شود.

اورتيدين ‌Urtidin
شكل‌ دارويي‌: قطره‌ ml30
حاوي‌: عصاره‌ هيدروالكلي‌ گياه‌ گزنه‌ (Urtica dioica) حاوي‌ حداقل‌ 5-4% پلي‌ساكاريد و ساير مواد موثره‌ استروئيد، استرول‌، ليستين‌، سيگنالها.
انديكاسيون‌ها:
1- برطرف‌ كننده‌ مشكلات‌ دفع‌ ادرار در هايپرپلازي‌ خوش‌خيم‌ پروستات‌ درجه‌ 1 و 2
2- ديورتيك‌
مكانيسم‌ اثر: گزنه‌ باعث‌ افزايش‌ حجم‌ و جريان‌ ادرار و كاهش‌ Residual urine مي‌گردد. عصاره‌ آبي‌ اين‌ گياه‌ باعث‌ مهار اتصال‌Sexhormon-binding globulin (SHBG) به‌ گيرنده‌هاي‌ ديواره‌ سلولهاي‌ پروستات‌ مي‌شود. ايزولكتين‌ موجود در گزنه‌ با رقابت‌ در اتصال‌ به‌ گيرنده‌هاي‌ تستوسترون‌ در بافت‌ پروستات‌ موجب‌ وقفه‌ هايپرپلازي ‌پروستات‌ مي‌گردد.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: روزي‌ 3 بار هر بار 40 قطره‌ در يك‌ فنجان‌ آب‌ سرد بعد از غذا ميل‌ شود.
عوارض‌ جانبي‌: با مصرف‌ اين‌ فرآورده‌ احتمال‌ بروز اختلالات‌ گوارشي ‌(اسهال‌، گاستريت‌ و يا درد معده‌) و واكنشهاي‌ آلرژيك‌ وجود دارد.
موارد احتياط‌: در صورت‌ بروز علائم‌ حساسيت‌ از مصرف‌ اين‌ دارو خودداري‌ گردد.

والرين‌Valerian
شكل‌ دارويي‌: Capsule 350mg
حاوي‌: پودر ريشه‌ و ريزوم‌ سنبل‌ الطيب‌ Valeriana officinalis كه‌ داراي ‌والرينيك‌ اسيد و والپوترياتها است‌.
انديكاسيون‌ها:
1- درمان‌ تنش‌هاي‌ عصبي‌.
2- درمان‌ اضطراب‌ (Anexity).
3- درمان‌ بي‌خوابي‌ و اثرات‌ Sedative.
مكانيسم‌ اثر: Valerian سبب‌ ايجاد دپرسيون‌ در سيستم‌عصبي‌- مركزي‌ (CNS) مي‌گردد كه‌ احتمالاً به‌ خاطر اثر والرينيك‌ اسيد در وقفه‌ دهندگي‌ آنزيمهاي‌ كاتابوليسم‌ GABA و در نتيجه‌ افزايش‌ غلظت ‌GABA و اثرات‌ Sedative آن‌ بر CNS مي‌باشد.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: روزي‌ 3 بار هر بار 2-1 كپسول‌.
موارد احتياط‌:
1- مصرف‌ اين‌ دارو موجب‌ تشديد اثر ساير داروهاي‌ آرامبخش‌ مي‌شود.
2- مصرف‌ زياد اين‌ دارو به‌ دليل‌ ايجاد خواب‌آلودگي‌، در هنگام‌ رانندگي‌ و شغلهاي‌ حساس‌ بايد با احتياط‌ صورت‌ گيرد.

والريك ‌Valeric
شكل‌ دارويي‌: Syrrup 120ml
حاوي‌: عصاره‌ ريشه‌ و ريزوم‌ سنبل‌ الطيب‌ Valeriana officinalis به ‌ميزان‌ 25% و عصاره‌ برگ‌ بادرنجبويه‌ Melissa officinalis به‌ ميزان‌ 5% كه ‌داراي‌ مواد مؤثرة‌ والرينيك‌ اسيد، والپوترياتها، روغن‌هاي‌ فرار نظير سيترال ‌و سيترونلال‌ است‌.
انديكاسيون‌ها:
1- درمان‌ تنشهاي‌ عصبي‌.
2- اضطراب‌ (Anexity).
3- درمان‌ بي‌خوابي‌ و اثرات‌ Sedative.
مكانيسم‌ اثر: والريك‌ ايجاد دپرسيون‌ در سيستم‌ عصبي ‌مركزي‌ (CNS) با مكانيسم‌ تقريباً ناشناخته‌ مي‌كند. اسيد والرينيك‌ باعث ‌وقفه‌ در سيستم‌ آنزيمي‌ كاتابوليسم‌ GABA مي‌شود و در نتيجه‌ با افزايش ‌غلظت‌ GABA خاصيت‌ Sedative در CNS ايجاد مي‌گردد. همچنين‌ عصاره‌ هيدروالكلي‌ بادرنجبويه‌ نيز اثرات‌ Sedative روي‌ CNS دارد.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: ml12-6 (يك‌ تا دو پيمانه‌) قبل‌ از خواب‌ و در صورت ‌لزوم‌ ml6 (يك‌ پيمانه‌) در روز مصرف‌ شود.
موارد احتياط‌:
1- مصرف‌ اين‌ دارو موجب‌ تشديد اثر ساير داروهاي‌ آرامبخش‌ مي‌گردد.
2- مصرف‌ زياد اين‌ فرآورده‌ ممكن‌ است‌ ايجاد خواب‌آلودگي‌ نمايد، بنابراين‌ هنگام‌ رانندگي‌ و يا كار با ابزارهايي‌ كه‌ به‌ هوشياري‌ كامل‌ نياز دارند، مصرف ‌اين‌ دارو با احتياط‌ صورت‌ گيرد.

والي‌فلورValiflore
شكل‌ دارويي‌: Coated Tablet 600mg
حاوي‌: عصاره‌ گل‌ ساعتي‌ به‌ ميزان‌ Passiflora incarnata 9.9% كه‌ داراي ‌مواد مؤثرة‌ اتيل‌ مالتول‌، والرينيك‌ اسيد، والپوترياتها و آلكالوئيدهاي ‌هارمان‌ و هارمالين‌ است‌.
انديكاسيون‌ها:
1- درمان‌ تنش‌هاي‌ عصبي‌.
2- ضد اضطراب‌ (Anexity).
3- درمان‌ بي‌خوابي‌ و اثرات‌ Sedative.
مكانيسم‌ اثر: والي‌فلور سبب‌ ايجاد دپرسيون‌ در سيستم‌عصبي‌- مركزي‌ (CNS) مي‌گردد كه‌ احتمالاً به‌ خاطر اثر والرينيك‌ اسيد در وقفه‌ دهندگي‌ آنزيمهاي‌ كاتابوليسم‌ GABA و در نتيجه‌ افزايش‌ غلظت ‌GABA و اثرات‌ Sedative آن‌ بر CNS مي‌باشد.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ:
1- بعنوان‌ آرامبخش‌: روزي‌ 3 بار هر بار 2-1 قرص‌.
2- بعنوان‌ خواب‌آور: قبل‌ از خواب‌ 2-1 قرص‌.
موارد احتياط‌:
1- مصرف‌ والي‌فلور موجب‌ تشديد اثر ساير داروهاي‌ آرامبخش‌ مي‌گردد.
2- مقادير زياد اين‌ دارو باعث‌ تشديد اثر داروهاي‌ وقفه ‌دهنده ‌مونوآمينواكسيداز MAO Inhibitor مي‌شود.
3- مصرف‌ زياد اين‌ دارو به‌ دليل‌ ايجاد خواب‌آلودگي‌، در هنگام‌ رانندگي‌ و شغلهاي‌ حساس‌ بايد با احتياط‌ صورت‌ گيرد.

ويتاگنوس ‌Vitagnus
شكل‌ دارويي‌: Drop 30ml
حاوي‌: mg90-80 عصاره‌ خشك‌ گياه‌ پنج‌ انگشت‌ Vitex agnus – castus كه‌ داراي‌ فلاونوئيدها (كاستيسين‌) ايريدوئيد گليكوزيدها (آكوبين‌ وآگنوزيد) و روغن‌هاي‌ فرار مي‌باشد.
انديكاسيون‌ها: رفع‌ اختلالات‌ قاعدگي‌ و يائسگي‌.
مكانيسم‌ اثر: از آنجا كه‌ اين‌ دارو حاوي‌ تركيبات‌ استروژني ‌نمي‌باشد و مستقيماً روي‌ تخمدان‌ها مؤثر نيست‌، احتمالاً با اثر روي‌ محور هيپوتالاموس‌- هيپوفيز سبب‌ كاهش‌ آزاد شدن‌ FSH و افزايش‌ آزاد شدن ‌LH و پرولاكتين‌ مي‌گردد.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: روزانه‌ 40 قطره‌ از دارو را در كمي‌ آب‌ يا آب‌ ميوه‌ ريخته‌ و نيم‌ ساعت‌ قبل‌ از صبحانه‌ با معده‌ خالي‌ مصرف‌ شود.
كنتراانديكاسيون‌ها: در دوران‌ حاملگي‌ كنتراانديكه‌ است‌.
عوارض‌ جانبي‌: در اكثر مطالعات‌ عوارض‌ جانبي‌ مشاهده‌ نشده‌ ولي ‌گزارشهاي‌ نادري‌ از ايجاد سردرد، واكنشهاي‌ آلرژيك‌ و افزايش‌ خونريزي‌ در دوران‌ قاعدگي‌ وجود دارد.
تداخلات‌ دارويي‌: اين‌ دارو ممكن‌ است‌ با داروهاي‌ ضدبارداري‌ خوراكي‌ و هورموني‌ تداخل‌ نمايد.

زينتوما Zintoma
شكل‌ دارويي‌: Capsule 250mg
حاوي‌: پودر ريشه‌ زنجبيل‌ Zingiber officinalis كه‌ داراي‌ روغن‌هاي‌ فرار مانند زينجيبرن‌ و بتابيزابولن‌ و اولئورزين‌هايي‌ مانند همولوگهاي‌ جينجرول ‌و شوگااُل‌ است‌.
انديكاسيون‌ها: پيشگيري‌ از بيماري‌ مسافرت‌.
مكانيسم‌ اثر: ممكن‌ است‌ از طريق‌ تأثير موضعي‌ بر مجاري‌ گوارشي‌ اثر خود را اعمال‌ مي‌كند.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: در بزرگسالان‌ و كودكان‌ بالاي‌ 6 سال‌: 2 كپسول‌ نيم‌ ساعت‌ قبل‌ از شروع‌ مسافرت‌ سپس‌ 4 ساعت‌ يكبار 2 كپسول‌ مصرف‌ شود.
تداخلات‌ دارويي‌: مصرف‌ اين‌ دارو ممكن‌ است‌ با درمانهاي‌ قلبي‌، پايين ‌آورنده‌هاي‌ قند خون‌ و ضد انعقادها تداخل‌ نمايد.

افشرة‌ كاكوتي ‌Ziziphore Drop
شكل‌ دارويي‌: Oral Drop
انديكاسيون‌ها:
1- ضد نفخ‌.
2- رفع‌ تنگي‌ نفس‌.
3- افزايش‌ ميل‌ جنسي‌.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: 5-2 قطره‌ 3 بار در روز بعد از غذا ميل‌ شود.
كنتراانديكاسيون‌ها: اين‌ دارو در حاملگي‌ كنتراانديكه‌ است‌.

عصارة‌ صدرZiziphus Extract
شكل‌ دارويي‌: Topical Drop (قطره‌ موضعي‌)
انديكاسيون‌ها:
1- ضد التهاب‌ پوست‌.
2- ضد حساسيت‌ پوست‌.
راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: cc 5-3، 4 بار در روز هر 6 ساعت‌ روي‌ موضع‌ مورد نظر ماليده‌ شود.

ليست‌ منابع‌ مورد استفاده‌

1- جهان‌آرا، فهيمه‌؛ حائري‌زاده‌، بي‌بي‌ مهشيد. اطلاعات‌ و كاربرد داروهاي‌گياهي‌ رسمي‌ ايران‌. شركت‌ داروگستر رازي‌. چاپ‌ اول‌ آذر 1380.
2- ميرحيدر، حسين‌. معارف‌ گياهي‌ (جلد 1 الي‌ 7). دفتر نشر فرهنگ‌اسلامي‌. چاپ‌ اول‌ 1372.
3- زرگري‌، علي‌. گياهان‌ دارويي‌ (جلد 1 الي‌ 5). موسسه‌ انتشارات‌ و چاپ‌دانشگاه‌ تهران‌. چاپ‌ چهارم‌ 1369.
4- ابوعلي‌ سينا. قانون‌ در طب‌ (كتاب‌ دوم‌). انتشارات‌ سروش‌. 1370.
5- معطر، فريبرز؛ شمس‌ اردكاني‌، محمدرضا. راهنماي‌ گياه‌ درماني‌.فرهنگستان‌ علوم‌ پزشكي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌. چاپ‌ اول‌ 1378.
6. Harrison Principles of Internal Medicine 2001.
7. Cecil Textbook of Medicine 2000.

نظرات بسته شده است.