خواص و فواید انار،پوست انار،رب انار (روش تهیه ماسک پوست انار)

خواص آب انار برای آقایان,خواص انار برای پوست,خواص انار در بارداری,خواص انار پخته,خواص دانه انار,ویتامین های انار,ارزش غذایی انار,انار قلیایی است,مضرات انار,خوردن رب اناردربارداری,خواص رب انار برای پوست,فواید خوردن انار در بارداری,تاثیر انار بر جنسیت جنین,خوردن انار ترش در دوران بارداری,تاثیر انار بر زیبایی جنین,جوشانده پوست انار,پوست انار برای عفونت دندان,خواص انار برای زنان باردار,خواص پوست انار سیاه,پوست انار برای عفونت رحم,خواص پوست انار برای واژن,نام دیگر پوست انار,تاثیر انار بر رنگ پوست جنین

انار که مشهور است از سرزمین ایران برخاسته درخت کوچکی است با شاخه های کمی تیغدار. برگهای آن کاملاً سبز ،براق،گل آن به رنگ قرمز اناری دارای تعداد زیادی اتامین (آلت نر) و یک تخمدان که دارای خانه های متعدد می باشد.
میوه آن کروی شکل، پوست آن ضخیم و قرمز و داخل آن تعداد زیادی دانه سخت است که اطراف هر دانه را پوشش آبدار شیرین یا ترش و شیرین قرمز رنگ شفاف شیشه ای فرا گرفته است.
این دانه ها و پوشش آبدار اطراف آنها قسمت خوردنی انار را به عنوان میوه تشکیل میدهد ولی از نظر طب سنتی تمام قسمت های اندام این گیاه مفید و دارویی است که شرح داده خواهد شد.

بعضی از نژادهای این درخت،گلهای سفید و برخی دیگر نیز دانه هائی محصور در یک قسمت گوشتدار سفید مایل به صورتی دارند.

گلهای درشت انار، عاری از بو و نوش است از این جهت اصولاً مورد استفاده زنبور عسل قرار نمی گیرد.

قسمت مورد استفاده درخت انار، گل،برگ، پوست و شاخه های جوان و ریشه ، پوست میوه، شیره میوه(آب انار) و عصاره تغلیظ شده آن است.

محل رویش
انار یک گیاه نیمه گرمسیری است که از قدیم در مناطق نیمه گرم ایران می روید. در ایران در بلوچستان در مناطق مرکزی اطراف کویر مرکزی، مناطق غربی و شمال ایران به طور وحشی وجود دارد و در اغلب مناطق نیمه گرم ایران نیز به طور پرورشی کاشته می شود.
در بین النهرین ، شمال آفریقا ، جنوب اروپا و اسپانیا نیز انتشار دارد.

خواص و کاربرد
از تمام گل، برگ، پوست ساقه های سبز و جوان و پوست ریشه ، پوست میوه و دانه و سرانجام عصاره و آب انار استفاده درمانی به عملی آید.

از نظر طبیعت طبق نظر حکمای طب سنتی به طور کلی تمامی میوه انار سرد و تر است و قابض می باشد.

آب فشرده انارنیز سرد و تر است و کمتر از پوست انار قابض می باشد. پوست انار سرد و خشک و بسیار قابض است. انار ترش روده ها را خراش میدهد به خصوص اگر ناشتا خورده شود و ممکن است موجب التهاب روده ها شود.

گل انار بسیار قابض است و پوست درخت و پوست ریشه بسیار قابضتر از سایر قسمتها می باشد.

انار شیرین

از نظر طبیعت سرد و معتدل و کمی تر و در عین حال قابض است. از نظر خواص معتقدند که تولید اخلاط صالح می کند ولی نفاخ است، لذا در گرم مزاج ها موجب و باعث نعوظ می شود. ملین شکم است و ترشح ادرار را افزایش می دهد و مدر است. ایجاد تشنگی می نماید.

اگر آب انار شیرین بعد از طعام خورده شود برای تصفیه خون و تقویت کبد و یرقان و خفقان و سرفه گرم و صاف شدن صدا و رفع حکه و باز شدن رنگ صورت نافع است. اسراف در خوردن آن مضر است.
غذا را در معده فاسد می کند و معده را سست می نماید و ایجاد نفخ می کند. در این قبیل موارد باید از انار ترش برای رفع حاصله استفاده شود و در مورد اشخاص سرد مزاج زنجبیل پرورده بخورند.

رب انار شیرین در این گونه خواص از آب آن قوی تر است و برای احتراز از بروز عوارض فوق الذکر بهتر است با مصطکی خورده شود. اگر سر انار شیرین را سوراخ کرده به دفعات تا آنجا که گنجایش داشته باشد روغن بادام شیرین یا روغن بنفشه در آن ریخته و آن را روی آتش گذارند تا روغن آن جذب شود و سپس آن را فشار دهند و بمکند.

برای رفع درد سینه و سرفه مزمن خشک بسیار مجرب است و اگر آب انار را با شکر و نشاسته و صمغ عربی وروغن بادام نیم گرم مخلوط و آن را بخورند نیز همین اثر را دارد. دانه آن نفاخ است و در معده ایجاد گاز می کند و گرد گل سوخته آن برای التیام جراحت ها و خشک کردن آنها مفید است.

اگر غنچه گل ناشکفته انار شیرین را (1تا2 عدد بسته به سن و نیروی بدن طفل ) با قدری از برگهای نورسته خار مغیلان (1تا2 گرم) وکمی زیره سفید ساییده (1تا2 گرم) با قدری آب نیم گرم مخلوط و به اطفال شیرخوار یا کمی بزرگتر بخورانند اسهال ساده آنها را که به سبب دندان در آوردن و عوارض ساده دیگر ایجاد شده باشد، رفع میکند. البته اینکار باید چند روز تکرار شود.

انار شیرین و ترش را که به فارسی میخوش گویند در سردی و تری معتدل است و انار خیلی ترش خیلی سرد و خشک است و قابض و ترشح ادرار را زیاد می کند و حرارت معده و غلیان خود را تسکین می دهد .

اسراف در خوردن آن موجب ایجاد زخم و التهاب در روده هاست برای سرد مزاج ها مضر می باشد و عمل کبد را ضعیف میکند و نیروی جنسی را کاهش می دهد و از این نظر باید با انار شیرین و زنجبیل پرورده و نظایر آن خورده شود.

آب مخلوط انار شیرین و ترش (250تا500 گرم) که با حدود 100 گرم شکر مخلوط شده و خورده شود مسهل صفرا و مقوی معده است و برای تبهای صفراوی و یرقان و جرب و حکه بسیار مفید است. مضمضه آب آن برای زخم های بد دهان نافع است .

رب انار ترش در جمیع موارد از آب آن قوی تر است. اگر داخل انار را خالی کرده و روغن گل سرخ در آن بریزند و بر آتش ملایم گذارند و سپس چند قطره در گوش بچکانند برای درد گوش بسیار نافع است.

مخلوط انار شیرین و ترش، سرد و خشک است و قابض و برای کاهش التهاب و تشنگی مفرط و تب های تند و قی و خماری و رفع ویار زنان حامله و بدی و زردی رنگ صورت، بسیار نافع است.

دانه انار: قابض تر از آب و رب انارین است. کوبیده دانه انار ترش که به طور مساوی با مویز و معادل یک پنجم وزن آن زیره کرمانی مخلوط و خورده شود، برای رفع قی و تقویت معده بسیار مؤثر است. مضر التهاب روده و سرفه می باشد و از این نظر باید با گردو و مویز خورده شود.

گل انا ر که به گلنار فارسی معروف است به صورت دم کرده به طور غرغره برای التیام زخم های دهان و خونریزی بن دندان و عصاره آن با گلاب برای رفع ورم چشم و با آب بارهنگ برای زخم آلات تناسلی مرد و با آب برای رفع خراش های پا که از کفش تنگ ایجاد شده باشدو با سرکه برای باد سرخ بسیار نافع است.

عصاره پوست و قسمت پیه سفید داخل انار از نظر درمانی قائم مقام عصاره گل آن است. معمولاً در ایران بیشتر از گل انارهای وحشی استفاده می شود که آن را گلنار فارسی گویند، به خصوص در شمال ایران و در گیلان که انار وحشی فراوان است مرسوم است که از دم کرده گلنار فارسی برای رفع اسهال های مزمن و در استعمال خارجی به عنوان غرغره ای قابض به طوری که فوقاً ذکر شد، استفاده می کنند.

پوست انار و گوشت سفید داخل آن بسیار قابض است و سرد و خشک کننده می باشد. گردکوبیده و خشک آن برای خشک کردن زخم شانکر ساده مفید است.

مضمضه جوشانده ان برای تقویت لثه و قطع خونریزی آن و خوردن جوشانیده آن برای کنترل سلس البول و شستن مقعد با آب جوشانده ان برای بواسیر و بیماری های مقعد و خوردن از گرد خشک شد و ساییده آن به اندازه 4 گرم مخلوط با آب گرم برای دفع کرم معده و روده بسیار مفید است. اگر جوشانده ریشه درخت انار تهیه شود در تمام موارد فوق مؤثر تر است.

برای دفع کرم کدو دم کرده ریشه انار از سایر قسمت ها موثرتر است (اثر آلکالویید پله تیه رین) و مضمضه با دم کرده ریشه آن برای تسکین درد دندان بسیار مؤثر است.

اگر در جوشانیده پوست بنشینند برای قطع سیلان مفرط ترشحات عادت ماهیانه و همچنین در مواردی که مقعد بیرون آمده باشد، مفید است.

ویتامین و املاح انار که در بارداری مفید است:
ریز مغذی های مورد نیاز در دوران بارداری شامل: فولات، ویتامین D، آهن، پروتئین و کلسیم است. نصف فنجان انار شامل حاوی 72 کالری است که از میان می تواند 9 میلی گرم از 1000 میلی گرم کلسیم مورد نیاز روزانه، 33 میکروگرم از 800 میکروگرم فولات مورد نیاز روزانه، 26 میلی گرم تا 27 میلی گرم آهن مورد نیاز و 45 گرم از 71 گرم پروتئین مورد نیاز روزانه بدن مادر باردار را تامین میکند. همچنین 8.9 میلی گرم ویتامین C دارد که به جذب آهن کمک میکند.

6 دلیل که اثبات می کند انار در بارداری مفید است:
اثبات یک: اثبات شده که انار حاوی ترکیبات فیتوکمیکالی است و از این رو برای سلامت قلب بسیار مناسب است. این میوه کمک میکند تا فشار خون پایین بیایید. این خبر خوبی است اگر شما در هفته های آخر بارداری بسر می برید و یا اینکه دارای پره اکلامپسی شده اید و فشار شما بالا رفته پس انار بخورید.

اثبات دوم: انار غنی از ویتامین c می باشد. بنابراین این میوه برای تقویت سیستم ایمنی بسیار مفید است.مخصوصا وقتی که شما در دوران بارداری هستید و جنین در بدن شما رشد میکند. باید سیستم ایمنی خود را تقویت کنید.

اثبات سوم: مطالعات نشان داه است که مصرف انار دارای اثرات مفیدی بر روی سلامت استخوانها و چگالی آنها می باشد. پس برای ارتقا سلامت استخوانهای جنین خود تلاش کنید.

اثبات چهارم: انار از نظر منبع آنتی اکسیدانی بسیار غنی تر از تمشک و چای سبز بوده و برای سلامت بدن شما ضروری و مفید است.

اثبات پنجم: بسیاری از محافظت های پوست دارای خاصیت عصاره انار هستند. زیرا انار از پوست گذشته و باعث از بین بردن خشکی و بازسازی پوست میشود.

اثبات ششم: در یکی از مطالعات دیگر نشان داده شده که مصرف انار می تواند باعث محافظت از جفت شود که این عمل را با جلوگیری و مبارزه با رادیکال های آزاد انجام می دهد.

توصیه های روزانه مصرف میوه در بارداری:
میزان میوه و سبزی مورد نیاز در دوران بارداری براساس کالری و وزن شما در دوران بارداری مشخص میشود. باردار مادر باید روزانه حداقل 2تا 4 واحد میوه و 3 تا 5 واحد سبزی دریافت کنند و انار می تواند یکی از گزینه های انتخابی گروه میوه جات باشد. بنابراین در هر زمان در دوره بارداری می توانید اتار را مصرف کنید.

3 راه افزودن انار به رژیم غذایی مادر باردار:
1.جداکردن دانه انار و اضافه کردن به سالاد و یا ژله و یا بستنی

2.جدا کردن دانه های انار و آب آن را گرفتن و بصورت آبمیوه مصرف کردن( مادران دارای اضافه وزن خود میوه را بخورند)

3.استفاده از انار بعنوان چاشنی کنار غذاها مثل مرغ ترش و …

هشدار اومایی: افرادی که دارای قند خون و دیابت بارداری هستند با احتیاط انار بخورند و آن را جایگزین سهم میوه آن روز خود کنند.

ملاحضات اومایی: اگرچه انار میوه ای سرشار از خواص مفید است اما مصرف آن باید متعادل بوده و زیاده روی نکنید. پوست انار باعث تحریک انقباضات شده و ممکن است منجر به زایمان زودرس شود. آب انار نیز حاوی کالری زیادی است و باید در مصرف آن محتاط باشید. همچنین مصرف انار با مصرف داروهایی از قبیل مهارکننده های ACE، داروی رقیق کننده خون، داروی فشار خون و استاتین ها تداخل دارد. احتیاط کنید.

 

اين ميوه شامل انواعي از كربوهيدراتها ، اسيدها ، موادمعدني و ويتامين ها و پروتئين بترتيب ذيل ميباشد :

الف- كربوهيدراتها: يك ليتر آب انار با BX=13 (مواد جامد قابل حل در آب) حاوي
1- 46.9 گرم گلوكز
2- 48 گرم فركتوز

تشكيل قند در گياهان يكي از نتايج تكميلي فتوسنتز گياهي است. گلوكز از مهمترين قندهاي شش كربني در كنار فركتوز كه به قند ميوه مشهور است ميباشد. فركتوز ايزومري از گلوكز بوده و همين قند است كه اغلب موجب شيريني ميوها ميگردد. به تعبير واضح تر ميتوان گفت گلوكز در تمامي ميوها يافت ميشود. نقش گلوكز بعنوان منبع سوخت سلولي و حفظ حيات سلولي بسيار پر اهميت ميباشد. قندها به دو دسته احياء كننده و غير احياكننده تقسيم ميشوند.

تانن موجود در اعصاره انار حاوي مقاديري از قندهاي احياء كننده ميباشد. براي جدا سازي اين قندها ابتدا بايد تانن موجود در آب انار را جدا كرد، روشهاي مختلفي براي جدا سازي تانن انار از جمله رسوب دادن آن با استات بازيك سرب و نيترات جيوه كه مواد پروتيدي را خوب رسوب ميدهند و استات خنثي سرب ميدهند صورت ميگيرد. طي آزمايشاتي كه بر روي انارهاي مختلف صورت پذيرفته ميزان گلوكز موجود بعنوان قند احياء كننده در 100 گرم آب انار بترتيب 10-9 گرم براي انار شيرين ساوه و 8-7 گرم براي انار ملس و 5-4 گرم براي انار ترش شمال اندازه گيري شده است.

انارهاي ترش فاقد قندهاي غير احياء كننده ميباشد،علي رقم عدم امكان اندازه گيري مستقيم اين نوع قندها، انارهاي شيرين حاوي مقاديري قند غير احياء كننده ميباشند، جهت اندازگيري آنها ميبايد ابتدا آنرا هيدروليز نموده تا ميزان قند احياء كننده را محاسبه و سپس مقادير قند غير احياء كننده را اندازه گرفت، مقادير حاصل از آزمايشات نشان دهنده 2 گرم قند غير احياء كننده بر حسب گلوكز در 100 گرم آب انار و 1.9 گرم بر حسب ساكاروز در همين ميزان آب انار شيرين حاصل از ميوه هاي تازه ميباشد.

اين كربوهيدراتهاي ساده، موسوم به قندها، مواد جامد بلوريني هستند كه در آب حل ميشوند و محلول شيرين ميدهند كه اهميت زيادي به عنوان واحد ساختماني دارند كه از آنها كربوهيدراتهاي پيچيده تري ساخته ميشوند.

ب- اسيدها: يك ليتر آب انار حاوي : برحسب (گرم)
1- اسيد سيتريك 13.2
2- اسيد (L) ماليك 0.33
3- اسيد (D) لاكتيك 0.02
4- اسيد (L) لاكتيك 0.03
5- اسيد اسكوربيك 0.015
6- اسيد تارتاريك 6 براي انار شيرين 12 انار ملس و 37.5 گرم بر ليتر براي انار ترش

ميباشد. اسيد ماليك و اسيد سيتريك معمولاً به صورت نمك پتاسيم در ميوه يافت ميشوند اما بصورت اسيد آزاد نيز وجود دارد. كه موجب طعم اسيدي ميوه تازه ميشود. ارزش تغذيه اين اسيدها بستگي به قابليت جذب و اكسايش آنها دارد، بيشتر اسيد سيتريك جذب بدن ميشود بنابر اين ممكن است تصور شود كه اين ميوه به عنوان غذاي اسيدي عمل ميكند اما در عمل بر عكس آن صحت دارد ، سيتراتها در بدن به دي اكسيد كربن و نمك بي كربنات مربوطه تبديل (اكسيد) ميشوند. بدين ترتيب پتاسيم و سيترات به پتاسيم بي كربنات تبديل شده و اين نمك ادرار را قليايي ميكند و اثر تامپوني روي خون داشته و PH آن را كمي بالاتر از 7 تثبيت ميكند. اسيد ماليك بصورت آزاد در ميوه ها وجود دارد براي تقويت ترشحات معده و تحريك اشتها موثر است. اسيد سيتريك در بدن نيز تشكيل ميشود و به ميزان حداكثر يك گرم در روز از طريق ادرار دفع ميشود. اسيد اسكوربيك كه در مركبات به وفور يافت ميشود همان ويتامين C ميباشد و اسيد تارتاريك جزو اسيدالكلها كه كريستالهاي منشوري بيرنگ با طعم ترش ميباشند.

ج- عناصر معدني: عناصر معدني عمده بدن داراي عدد اتمي پائيني هستند. بخشي از آن بدين علت است كه چنين عناصري تمايل به تشكيل املاح محلول دارند كه به راحتي ميتوانند توسط گياهان از خاك جذب شوند. آب انار شامل مقادير قابل توجهي از مواد معدني كه هر يك نقش مشخصي در كاركرد فيزيولوژيك بدن بقرار ذيل دارند.

1- سديم : در مايعات بدن بصورت يون وجود دارد و كنترل غلظت آن براي حفظ تعادل الكتروليتها در بدن اهميت دارد.

2- پتاسيم : بيشتر در بافتهاي نرم استفاده ميشود و يون آن به كنترل Ph و مايعات درون سلولي كمك كرده و فشار اسمزي داخل سلولهاي بدن را حفظ ميكند.

3- كلسيم : در سختي استخوانها و دندان ضروري ترين ماده است ، همچنين در غياب يونهاي كلسيم خون نميتواند لخته شود و يك زخم كوچك آمادگي براي خونريزي زياد پيدا ميكند.

4- منيزيم : همراه با كلسيم و فسفر غالباً براي تشكيل استخوان بدن مورد استفاده قرار ميگيرد.

5- فسفات : در مايعات ياخته اي اهميت دارد و علاوه بر اعمال تامپوني و اسمزي در آزاد كردن انرژي ياخته ها شركت دارد.

6- سولفات

7- نيترات

همچنين مقاديري آهن ، مس ، كبالت ، روي و منگنز در انار وجود دارد كه موارد اهميت آنها در بدن بقرار ذيل است:

الف – آهن : در هموگلوبين گلبولهاي قرمز خون يافت ميشود كه اكسيژن را از ريه ها به بافتها ميرساند و در برخي از آنزيمهاي سلولي نظير سيتوكروم ها نيز وجود دارد.

ب – مس : نياز بخشي از چندين سيستم آنزيمي از جمله سيتوكروم اكسيد را از ويتروز تامين ميكند.

ج – كبالت : در ساختمان ويتامين B12 شركت داشته و فرم آن در بدن نيز به همين شكل است.

د – روي : بخشي از آنزيم كربونيك اينداز موجود در گلبولهاي قرمز خون است كه به آزاد شدن سريع CO2 در ريه ها كمك ميكند.

هـ – منگنز : آنزيمهاي فسفاتاز قليايي و آرژنياز را فعال ميسازد كه به ترتيب در تشكيل استخوان و اوره شركت دارند.

پاپ (دانه) انار داراي 82.3% آب بوده و هر 100 گرم بخش خوراكي 63 كالري انرژي دارد. مصرف روزانه يك عدد انار نياز بدن را به پتاسيم و ويتامين C فيبر برطرف ميسازد.به لحاظ اهميتي كه اين ميوه در جهت تغذيه مردم ايران پيدا كرده، لزوم توجه بيشتر به آن هر روز بيشتر مشهود ميگردد. اخيراً در دنيا به علت دارا بودن خاصيت آنتي اكسيداني تاثير آن در مبارزه با بيماريها بسيار مورد توجه قرار گرفته است.بر اساس مطالعات انجام شده در يافته اند دانه هاي انار حاوي تعدادي فلاوونوئيد مي باشند كه داراي خاصيت استروژنيك هستند، اين خاصيت در كاهش علائم يائسگي موثر است. هر انار متوسط تقريباً حاوي 800 دانه است. بنابر اين حاوي مقدار متنابهي از اين تركيبات استروژني(فيتواستروژن) ميباشد.

د- ويتامين ها :
در كنار ساير مواد معدني مفيد انار ميوه اي است سرشار از ويتامين هاي A , B1 , B2 , B3 , B5 , B6 , C اين ميوه زمستاني ميتواند نياز بدن به انواع ويتامين را در فصل سرما تامين نمايد. به جهت ميزان بالاي پتاسيم در اين ميوه كه به تنظيم ميزان آب موجود درون و برون سلولي منجر ميشود، عملكرد ويتامين C در بدن بهبود ميابد. مصرف انار متعادل كننده مايعات بدن بويژه خون ميباشد، از جهاتي بدان ميوه خون ساز ميگويند و بجهت وجود آهن و بعضي عناصر ديگر دير هضم بوده و از اينرو خوردن آن در صبح توصيه ميگردد.

ر- پروتئينها :
تركيب عناصري نظير اكسيژن، هيدروژن، ازت همراه با فسفر و گوگرد در كنار عناصر فرعي نظير آهن، مس تشكيل دهنده پروتئينها ميباشند. كه هيدروليز آنها به تشكيل اسيدهاي آمينه منجر ميگردد. ساختمان پروتئين به ترتيب اسيدهاي آمينه كه تعداد آنها 20 عدد ميباشد بستگي دارد. وجود پروتئينها و اسيدهاي آمينه براي بدن بسيار ضروري بوده و از نقطه نظر تغذيه اي به دو دسته ضروري و غير ضروري طبقه بندي ميشوند. اسيدهاي آمينه اي كه سلولها قادر به سنتز آنها نيستند ضروري بوده در حاليكه اسيدهاي آمينه غير ضرور توسط خود سلولها از تركيب ساير عناصر ساخته ميشود. در روشهاي مختلف اندازه گيري ميزان پروتئين، در 100 گرم آب انار شيرين مقدار پروتئين بين 0.6 تا 0.9 گرم اندازه گيري شده است.

انار با داشتن آثار ضدسرطانی در پیشگیری از انواع سرطان موثر است.

● انار و سرطان پوست
نتایج تحقیقات انجام شده روی موش، آثار قابل‌توجه عصاره انار را در جلوگیری از پیشرفت‌ تومورهای پوست نشان داده است. همچنین عصاره انار آثار ضدباکتریایی داشته و به عنوان مثال با باکتری‌های ایجادکننده پلاک‌های دندانی مقابله کرده در سلامت دندان و دهان موثر است. آب انار و پوست آن، خواص ضعیف استروژنی داشته و لذا می‌توانند در برطرف کردن عوارض یائسگی موثر باشد. یکی از عللی که مصرف انار را برای سلامت پوست و مو توصیه می‌کنیم، خواص آنتی‌اکسیدانی این میوه است.

● انار و آنتی‌اکسیدان
انار منبع مهم آنتی‌اکسیدان‌ها، پتاسیم و ویتامین C است. در واقع آب انار یکی از غنی‌ترین منابع پلی‌فنل‌هاست که گروهی از آنتی‌اکسیدان‌های قوی هستند. هدف آنتی‌اکسیدان‌ها، کند کردن یا جلوگیری از صدمه سلولی است که توسط علل مختلف استرس‌زا حادث می‌شوند، مانند مصرف سیگار و دخانیات، آلودگی هوا، استرس‌های روحی و سموم مختلفی که به صورت روزمره خواسته و ناخواسته با آنها مواجه هستیم. آب انار همچنین حاوی مواد مفید دیگری مانند تانن و آنتوسیانین است و در ضمن مقادیر قابل توجهی فیبر، نیاسین و پتاسیم دارد.

قدرت آنتی‌اکسیدانی آب انار را تا ۳ برابر میزان آنتی‌اکسیدان موجود در چای سبز ذکر کرده‌اند. میوه‌های دیگری که منابع خوب آنتی‌اکسیدان هستند و مصرف آنها را همواره توصیه می‌کنیم، عبارت‌اند از شاه‌توت، زغال‌اخته، پرتقال، سیب و انگور. شاید شما هم از پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها شنیده‌اید که انار میوه‌ای خون‌ساز و تصفیه‌کننده است. واقعیت این است که کاملا حق با آنهاست. انار تشکیل پلاک‌های عروقی را تا ۳۰ درصد کاهش می‌دهد و میزان نیتریک اکسید بدن را نیز افزایش می‌دهد. کاهش فشار سیستولیک و کلسترول بد نیز از دیگر خواص انار می‌باشد. پس مصرف انار برای بیماران قلبی عروقی می‌تواند بسیار مفید باشد. از طرف دیگر انار به واسطه داشتن مواد آنتی‌اکسیدانی و الاژیک اسید از بروز سرطان جلوگیری کرده و رشد تومورهای سرطانی مانند سرطان پوست و پروستات را کند می‌کند. پس خاصیت مهم دیگر انار خواص ضدسرطانی آن است.

انار و ویتامین پوست
متخصصان پوست و مو علاقه خاصی به توصیه به مصرف ویتامین C دارند زیرا مصرف ویتامین C چه به صورت خوراکی و چه موضعی برای پوست فواید زیادی دارد. مثلا ویتامین C موضعی می‌تواند در مقابله با آثار مضر نورخورشید روی پوست موثر باشد. مصرف یک انار معمولی می‌تواند ۴۰ درصد نیاز روزانه به ویتامین C را تامین کند. همچنین انار منبع خوبی از اسیدفولیک، پتاسیم و آهن بوده، مصرف آن را برای بیماران مبتلا به کم‌خونی به خصوص بانوان توصیه می‌کنیم.

یکی از علل مهم مشکلات پوست، مو و ناخن در خانم‌ها کم‌خونی فقر آهن است. می‌توان گفت که شایع‌ترین علت ریزش مو در خانم‌ها، فقر آهن است و بانوان باید به مساله کمبود ذخایر آهن بدن و کم‌خونی بسیار حساس بوده و همواره درصدد رفع آن برآیند. به هر حال فواید دارویی انار توسط پزشکان مورد تایید قرار گرفته و در طب سنتی از آن به عنوان داروی ضدانگل، ضداسهال، تقویت‌کننده قلب، جمع‌کننده پوست (قابض) و برای درمان زخم‌های دهان، خون‌ریزی لثه، بواسیر و زخم‌معده استفاده می‌شود. گفته شده است که اگر برگ‌های له شده انار را روی پوست بگذارید خارش را از بین می‌برد.

همان‌طور که گفته شده تحقیقات بیانگر آن هستند که عصاره میوه انار ممکن است حاوی عامل موثری در برابر سرطان پوست باشد.

تحقیقات مشخص کرده‌اند که هر چه زنان بیشتر در خوردن این میوه بهشتی مداومت داشته باشند، باعث طول عمر آنها و حفظ طولانی‌مدت بدن آنها از بیماری‌هایی می‌شود که با افزایش سن به سراغ انسان می‌‌آید و این میوه شادابی و طراوت را برای زنان به ارمغان می‌آورد. انار خانم‌‌ها را در سن یائسگی از ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی، پوکی استخوان و سرطان پستان مصون می‌دارد. مصرف منظم عصاره انار که حاوی روغن دانه انار باشد، می‌تواند از مشکلات یائسگی مانند پوکی استخوان، در زنان جلوگیری ‌کند.

مطالعات نشان داده‌اند که با مصرف رژیم‌های غنی از پلی‌فنول‌ها، خطر ابتلا به سرطان که امروزه در جهان بسیار شایع شده است، کاهش می‌یابد و انار به میزان فراوانی حاوی پلی‌فنول است. آب انار در مردان نیز فواید زیادی دارد. از جمله می‌تواند پیشگیری کننده از سرطان پروستات و کاهش‌دهنده سیر این سرطان شایع مردانه باشد. به هر حال آب انار به داشتن آثار ضدالتهابی و میزان بالای مواد ‌آنتی‌اکسیدان‌ آن مشهور است. یک نکته را خانم‌‌ها نباید فراموش کنند و آن این است که اگر مبتلا به کم‌خونی فقر آهن هستند باید از قرص‌های آهن برای درمان استفاده کنند و هیچ میوه‌ای حتی انار حاوی مقادیر کافی آهن نیست و لذا هر چند معروف است که انار خون‌ساز است اما نمی‌تواند برطرف کننده کم‌خونی فقر آهن باشد. در مقایسه انار شیرین و ترش باید گفت که به‌طور کلی انار ترش برای سلامت پوست بسیار نافع است.

● ماسک انار
جالب است بدانید که از انار حتی در ماسک‌های صورت نیز استفاده کرده و از آن به عنوان روشی برای مقابله با چین و چروک‌ صورت استفاده می‌کنند. علت مفید بودن انار به صورت موضعی برخوردار بودن از آنتی‌اکسیدان‌های قوی است که با رادیکال‌های آزاد که عامل اصلی رخداد پیری پوست است، مقابله می‌کند. به صورت موضعی استفاده از پوست انار بهترین است اما اگر ممکن نبود از دانه‌های انار نیز می‌توان استفاده کرد. امروزه شرکت‌های سازنده محصولات آرایشی بهداشتی توجه ویژه‌ای به این میوه ارزشمند نموده و در محصولات مختلفی مانند شوینده‌های صورت، لوسیون‌های پاک‌کننده، کرم‌های مرطوب‌کننده و ماسک‌های صورت از آن استفاده کرده‌اند. یکی دیگر از علت‌های مفید بودن انار برای پوست غنی بودن از الاژیک اسید است.

محصولات متنوعی که حاوی عصاره انار باشند، در بازار موجود است. به‌عنوان مثال، در یکی از آنها که ماسک زیباکننده «صورت» نام دارد، عصاره انار قرمز ایران، عصاره آلوئه‌ورا، عصاره اسطوخدوس و املاح معدنی دریایی به کار رفته است. اثراتی که برای این ماسک ذکر کرده‌اند عبارت‌اند از: براق‌کنندگی (به دلیل اثرات سفیدکنندگی و جوان‌سازی انار)، افزایش جریان خون پوست، سفیدکنندگی پوست، کاهش چین و چروک صورت، کاهش منافذ باز پوست، افزایش نرمی و ارتجاع‌پذیری پوست و بالاخره افزایش رطوبت پوست. روش مصرف این ماسک به این ترتیب است که فرد پس از شستشوی صورت با آب، ماسک را روی صورت خود استعمال می‌نماید و پس از ۵ تا ۲۰ دقیقه آن را از صورت خود می‌شوید و سپس با حوله مرطوب صورت خود را پاک می‌نماید. برای حصول نتایج بهتر مصرف روزانه ماسک توصیه شده است. باید گفت که اگر دسترسی به این محصولات تجاری ندارید هیچ جای نگرانی نیست، کافی است که مقداری آب انار را بگیرید و آن را بدون مخلوط کردن با چیز دیگری روی پوست صورت خود بمالید. این کار باعث روشن شدن پوست شده و برای تغذیه پوست بسیار مناسب است.

از انار به صورت موضعی حتی برای درمان آکنه نیز استفاده کرده‌اند. روش تهیه یک ماسک موضعی دست‌ساز به این ترتیب است که مازو، پوست انار، گل ارمنی و مندل را کوبیده و با سرکه و گلاب آمیخته و روی جوش‌ها بمالید تا بهبود حاصل شود. البته باید اذعان کرد که امروزه با وجود داروهای مختلفی که وجود دارد بیماران زیر نظر متخصصان پوست و مو، داروهای موضعی و یا خوراکی را برای درمان جوش‌های صورت یا بدن استفاده می‌کنند و نتایج درمانی نیز بسیار خوب است اما به هر حال در طب سنتی ما نیز دستورات بسیار جالبی وجود دارد که هرگز انصاف نیست که آنها را به طور صددرصد کنار بگذاریم کمااینکه بسیاری از افراد با مراجعه به متخصصان طب سنتی و مصرف داروهای گیاهی مختلف نتایج درمانی قابل قبولی می‌گیرند.

امروزه از انار در شامپوها و نرم‌کننده‌های مو نیز استفاده می‌کنند و این محصولات برای موهای رنگ کرده و آسیب‌دیده می‌توانند بسیار مفید واقع شوند. خوشبختانه امروزه شرکت‌های ایرانی نیز شامپوهای متنوعی حاوی عصاره انار تهیه کرده‌اند که با قیمت مناسب در داروخانه‌ها در دسترس هم‌وطنان عزیز قرار دارد.

6 ماسک خانگی انار برای پوست
ماسک انار انتخاب مناسبی برای پوست‌های چرب است زیرا انار دارای خاصیت سفیدکنندگی است و برای درمان آکنه‎‌ها بسیار مفید است.
به گفته متخصصان، آنتی‌اکسیدان‌های موجود در بعضی از میوه‌ها باعث شادابی و نشاط پوست می‌شوند؛ بنابراین باید مصرف میوه و سبزیجات تازه را حتما در برنامه غذایی روزانه‌تان بگنجانید. از سوی دیگر ماسک‌های میوه‌ای طبیعی پوست نیز اگر درست مورد استفاده قرار بگیرند می‌توانند باعث شادابی و سلامت پوست و مو شوند. در این شماره قصد داریم شش ماسک خانگی انار را برای پوست معرفی کنیم که می‌توانید آنها را در منزل و با کمترین هزینه تهیه کنید؛ با ما همراه شوید.

انواع ماسک انار
ماسک انار انتخاب مناسبی برای پوست‌های چرب است زیرا انار دارای خاصیت سفیدکنندگی است و برای درمان آکنه‎‌ها بسیار مفید است. هسته این میوه نیز در تهیه لایه‌بردارهای طبیعی استفاده می‌شود. همچنین استفاده از آب انار در شب، با زدودن آلودگی‌های پوست، به‌خصوص پوست‌های چرب موجب پاکیزگی، روشنی و تقویت آن می‌شود.

ماسک خانگی مناسب پوست‌های چرب
پوست انار را به خوبی ریز ریز کنید. یک قاشق غذاخوری آب انار و یک سفیده تخم‌مرغ را به آن اضافه کنید. مواد را به خوبی مخلوط کنید و به مدت 15 دقیقه روی صورتتان قرار دهید و در پایان با آب سرد آبکشی کنید.

ماسک شوینده و لایه‌بردار دانه انار
هسته دانه‌های انار را خشک و آسیاب کنید؛ دقت کنید این کار را تا حدی انجام دهید که به صورت آرد در نیاید. سپس یک قاشق غذاخوری هسته آسیاب شده را با نصف قاشق چایخوری نمک ساییده شده و دو قاشق غذاخوری ژل یا فوم شست‌و‌شوی صورت خوب مخلوط کنید. در انتها مواد را به مدت دو دقیقه به آرامی روی صورت ماساژ دهید و با آب سرد بشویید.

ماسک خانگی مناسب پوست‌های خشک
دانه انار برای پوست‌های خشک توصیه نمی‌شود ‌اما به علت دارا بودن ویتامین‌های فراوان می‌توانید ماسک زیر را‌ امتحان کنید.

یک قاشق غذاخوری آب انار را با همان میزان خامه ترش و یک قاشق چایخوری روغن گیاهی مخلوط کنید. ماسک به دست‌ آمده را روی صورت بمالید و پس از 15 دقیقه با آب گرم بشویید.

ماسک برای تمیزی پوست‌های خشک
یک قاشق غذاخوری آب انار را به مخلوطی از یک زرده تخم‌مرغ، یک دوم قاشق غذاخوری خامه و یک قاشق غذاخوری شیر اضافه کنید. ماسک به دست ‌آمده را به مدت 15 دقیقه روی پوست قرار داده؛ سپس با آب گرم آبکشی کنید.

ماسک برای تمیزی پوست‌های‌ چرب
دو عدد پسته را با پوست آسیاب کنید. دو قاشق غذاخوری آب انار و یک قاشق چایخوری آبلیمو را به آن اضافه کنید. مواد را به خوبی مخلوط کنید و روی صورت خیس به مدت یک الی دو دقیقه بمالید. در پایان با آب سرد آبکشی کنید.

ماسک خانگی روشن کننده
دو قاشق غذاخوری آب انار را با مقدار مشابه خامه ترش کم چرب و آبلیمو مخلوط کنید. مواد را روی صورت قرار داده و پس از 15 دقیقه با آب سرد آبکشی کنید.

خواص پوست و ریشه و برگ و گل درخت انار
1. جوشانده پوست ریشه درخت انار كرم معده و روده را از بین می برد .

2. جوشانده پوست درخت انار نیز اثر ضد كرم درد .

3. برای برطرف كردن گلو درد و زخم گلو از جوشانده پوست انار و یا جوشانده برگهای انار استفاده كنند .

4.خانم هائیكه عادت ماهیانه شان منظم نیست می توانند از جوشانده برگهای انار استفاده كنند.

5.برگهای له شده انار را اگر روی پوست بگذارید خارش را از بین می برد .

6.برای برطرف كردن سوختگی پوست ، گلهای انار را له كرده و با روغن كنجد مخلوط كنید و این پماد را روی قسمت سوختگی بمالید .

7. جوشانده پوست درخت و پوست ریشه درخت انار كرم كش است .

8.دم كرده گل انار اسهال مزمن را برطرف می كند .

9.دم كرده گلهای انار را بصورت غرغره برای از بین بردن زخمهای دهان بكار ببرید .

10.برای برطرف كردن دندان درد ، دم كرده ریشه درخت انار را در دهان مضمضه كنید .

11.انار ترش و شیرین (میخوش )ادرار را زیاد می كند .

12. برای برطرف كردن بواسیر باید معقد را با جوشانده پوست انار شستشو داد .

پوست انار، درمان كم خونی
انار، میوه ای است با دانه های یاقوتی كه ۵ هزار سال قدمت دارد و در سراسر جهان كشت می شود. این میوه خواص متعددی دارد كه در این مطلب به نقل از «ehow»، به بخشی از خواص آن می پردازیم.
* گل، برگ و پوست این میوه قابل خوردن است و خواص دارویی دارد * پوست خشك شده آن برای درمان كم خونی، اسهال خونی، اسهال، بیماری قلبی و كرم روده موثر است * پوست این میوه از ورم و التهاب پیش گیری می كند * پوست خشك این میوه، سیستم گوارشی را تقویت می كند * پوست انار سرشار از آنتی اكسیدان است و علاوه بر كاربرد دارویی، برای نگهداری مواد غذایی نیز از آن استفاده می شود * پوست این میوه خاصیت ضدباكتریایی دارد *برای از بین بردن جوش، آكنه و تاول، پودر پوست كباب شده انار را با گلاب یا آب لیمو مخلوط كنید و روی پوست بمالید *ماساژ لثه با این پودر از ورم، التهاب و خون ریزی پیش گیری می كند * برای جلوگیری از پوسیدگی دندان، با پودر پوست انار و كمی پودر تازه فلفل سیاه مسواك بزنید * غرغره با جوشانده پوست انار برای درمان گلودرد مفید است.

طرز خشك كردن پوست انار
تنها از پوست انار ارگانیك استفاده شود.
پوست انار راتكه كنید و در سینی جدا از هم پهن كنید و زیر آفتاب قرار دهید تا پوست سفت شود و رطوبت خود را از دست بدهد.
پس از این كه كاملا خشك شد، پوست را در یك پلاستیك یا ظرف دردار بریزید.

جداول تركيب و ارزش غذايي انار در يك صد گرم قسمت خوراكي ميوه

(gr)مقدارمواد غذائي
65 (cal)انرژي
78.85رطوبت
0.54پروتئين
0.13چربي
4.5فيبر
0.47خاكستر
15.5كربوهيدرات بدون فيبر
8.9قند
5گلوكز
4.67فركتوز
0.39ساكاروز
(mgr)مقدارمواد غذائي
10كلسيم
2آهن
4سديم
271پتاسيم
12فسفر
3منيزيم
0.001سلنيوم
0.03B1 ويتامين
0.03B2 ويتامين
0.3B3 ويتامين
0.596B5 ويتامين
(mgr)مقدارمواد غذائي
0.1B6 ويتامين
3C ويتامين
0.55آتوكوفرول
6فولات
90اسيدهاي چرب تك غير اشباعي
10اسيدهاي چرب چند غير اشباعي
33 grباقيمانده خوراكي

درصد تركيبات فوق بسته به انواع و ارقام مختلف انار متفاوت ميباشد. علاوه بر آن روش توليد و محل رويش درختان در اين امر نقش بسزا دارد. در جداول ذيل جنبه تباين و ارزش كيفي چند رقم انار ايران جهت مقايسه آورده شده است.

مقايسه پوست،دانه،عصاره و هسته در انار جنگلي و پرورشي
نوع انارپوست %دانه %عصاره %هسته %
انار جنگلي56442519
انار جنگلي مازندران28725814
انار پرورشي23776314

 

ميزان مواد مختلف در عصاره انارهاي جنگلي و پرورشي
نمونه هاماده خشك %خاكستر %وزن مخصوص g/cm^3اسيديته بر حسب اسيد سيتريك %PHتركيبات ازته %قند قبل از هيدروليز %قند %انرژي cal/100 cc
انار جنگلي گيلان120.651.07كل 6.5 – فرار 0.052.40.74.965.224
انار جنگلي مازندران17.50.671.24كل 2.53 – فرار 0.063.160.7314.0215.0863
انار پرورشي15.50.661.106كل 2.27 – فرار 0.053.470.7414.1515.2565

 

ميزان مواد معدني موجود در عصاره انارهاي جنگلي و پرورشي
نمونه هاNa mg/100K mg/100Ca mg/100Mg mg/100P mg/100Fe mg/100Mn mg/100Cu µg/100Cd µg/100Co µg/100Zn µg/100Pb
ppm
انار جنگلي2.92536.616.4300.360.85160اثر111484
انار جنگلي مازندران2.2516714.213.6250.010.4260اثر72530.16
انار پرورشي8.51329.42623اثر0.3300اثر111440.12

 

مقايسه ميزان ويتامينها در انار جنگلي و پرورشي
نمونه هاويتامين C mg/100ويتامين B1 mg/100ويتامين B2 mg/100بتاكاروتن mg/100
انار جنگلي130.020.030.7
انار جنگلي مازندران120.020.030.73
انار پرورشي110.020.030.71

 

ميزان و حد مطلوب عناصر موجود در 100 گرم قسمت خوراكي ميوه تازه و با كيفيت انار پرورشي
عنصرازتفسفرپتاسيممنيزيمگوگردآهنمنگنزرويمسبر
مقدار mg/100g170826030.30.40.150.120.15

نظرات بسته شده است.