انواع آنتی بیوتیک ها(لیست آنتی بیوتیک ها)

دسته بندی آنتی بیوتیک ها,انواع آنتی بیوتیک ها و موارد مصرف,انواع آنتی بیوتیکها و مکانیسم اثر,انواع آنتی بیوتیک ها وموارد مصرف,آنتی بیوتیک سفکسیم,قرص آنتی بیوتیک برای عفونت ادراری,قویترین آنتی بیوتیک شیمیایی,پماد آنتی بیوتیک زخم

آنتی بیوتیکهای مهار کننده همانند سازی DNA

آنتی بیوتیکهایی که از همانند سازی DNA جلوگیری می‌کنند عبارتند از:میتومیسین (Mytomycin) که به دو رشته DNA مکمل متصل شده و از جدا شدن آنها از یکدیگر جلوگیری می‌کند. آنتی بیوتیک دیگری به ناماکتینومایسین D درغلظتهای زیاد همانندسازی DNA را مهار می‌کند. این آنتی بیوتیک دارای دو حلقه مسطح با پیوندهای مضاعف است و می‌تواند خود را بین نوکلئوتیدها جای داده و بدین ترتیب همانند سازی را مختل کند.

آنتی بیوتیکهای مهار کننده سنتز RNA

اکتینومایسین آنتی بیوتیکی است که به DNA (به باز گوانین) متصل شده و از سنتز RNA پیک جلوگیری می‌کند. از این آنتی بیوتیک در پژوهشهای بیوشیمی برای مطالعه اثر برخی از مواد شیمیایی بر روی سنتز RNA پیک استفاده می‌شود مثلا برای تعیین طول عمر RNA پیک. اکتینومایسین یکی از داروهای ضد سرطانی خوب محسوب می‌شود. آنتی بیوتیک ریفامپسینبا آنزیم RNA پلیمراز ترکیب شده و سنتز RNAها را متوقف می‌کند.

آنتی بیوتیکهای مهارکننده پروتئین سازی

موثر در پروکاریوتها

تعداد زیادی از این آنتی بیوتیکها وجود دارد که به بعضی از آنها اشاره می‌شود. یورین تری کربوکسیلیک اسید در مرحله آغازی سنتز پروتئین ،آنیزومایسین و کلرامفنیکل و تتراسایکلین در مرحله طویل شدن و تتراسایکلین و استرپتومایسین در مرحله آخر از پروتئین سازی ممانعت به عمل می‌آورند.

موثر در یوکاریوتها

پورومایسین و اسپارسومایسین و استرپتومایسین از پروتئین سازی در یوکاریوتها جلوگیری می‌کنند.

انواع آنتی بیوتیک ها

بااینکه بیشتر از ۱۰۰ نوع مختلف آنتی بیوتیک وجود دارد، اما اکثریت آنها از چند نوع خاص دارو ساخته می شوند. در زیر به اصلی ترین انواع آنتی بیوتیک اشاره می کنیم.

·پنی سیلین مثل پنی سیلین (penicillin) و آموکسی سیلین (amoxicillin)

·سفالوسفورین مثل سفالکسین (cephalexin)

ماکرولید مثل اریترومیسین (erythromycin) یا ای میسین (E-Mycin)، کلاریترومیسین (clarithromycin) یا بیاکسین (Biaxin)، و آزیترومیسین (azithromycin) یا زیتروماکس (Zithromax)

·فلوروکینولون  ها (fluoroquinolones) مثل سیپروفلوکساسین (Cipro)، لِووفلوکساسین (Levaquin)، و اوفلاکساسین (Floxin)

·سولفونامیدها مثل کو-تروموکسازول (Bactrim) و تریمتوپریم (Proloprim)

·تتراسایکیلین ها مثل تتراسایکیلین (Sumycin, Panmycin) و دوکسیسایکیلین (Vibramycin)

·آمینوگلیکوسیدها مثل جنتامایسین (Garamycin) و توبرامایسین (Tobrex)

اکثر آنتی بیوتیک ها دو اسم دارند، یکی نام تجاری آنهاست که توسط کارخانه تولیدکننده دارو روی آن گذاشته می شود و دیگری نام علمی آن است که ساختار شیمیایی یا طبقه شیمیایی آنرا مشخص می کند.ابتدای نام های تجاری مثل Keflex و Zithromax با حروف بزرگ نوشته می شود. در نام های علمی مثل cephalexin نیازی به این کار نیست.

هر آنتی بیوتیک فقط برای برخی عفونت های خاص موثر است و پزشک شما به بهترین شکل می تواند نیازهای بدن شما را با داروهای موجود مطابقت دهد. همچنین برخی افراد دارای حساسیت هایی هستند که استفاده از برخی آنتی بیوتیک ها را برای آنها ممنوع میکند، مثل حساسیت به پنی سیلین که باعث می شود پزشکتان برای شما آموکسی سیلین تجویز نکند.

در اکثر موارد پزشک آنتی بیوتیک را براساس علت وقوع عفونت انتخاب می کند. برای مثال، اگر گوش درد داشته باشید، پزشک می داند که کدام نوع باکتری اکثر گوش دردها را ایجاد می کند. به همان ترتیب آنتی بیوتیکی انتخاب می کند که به بهترین صورت بتواند با این باکتری ها مبارزه کند.

عوامل دیگری هم در انتخاب آنتی بیوتیک مناسب نقش دارند. قیمت دارو، برنامه مصرفی، و عوارض جانبی آن نیز باید مد نظر قرار بگیرند.

در برخی موارد آزمایشگاه ها به پزشک برای انتخاب آنتی بیوتیک کمک می کنند. برخی تکنیک ها خاص درتشخیص نوع باکتری عامل عفونت کمک می کنند. در این بررسی ها، نمونه باکتری عفونت شما در آزمایشگاه رشد داده می شود. نوع رشد باکتری و وضعیت ظاهری آن در هنگام رشد می تواند به تشخیص نوع آن کمک کند.

خصوصیات آنتی‌بیوتیک موفق برای درمان بیماریها

یک آنتی بیوتیک وقتی می‌تواند برای درمان بیماریها با موفقیت بکار رود که دارای خصوصیات زیر باشد.
روی عامل بیماری اثر داشته باشد بدون اینکه آثار جانبی سمی قابل توجهی ایجاد نماید.
باید به حد کافی پایدار باشد بطوری که بتوان آنرا از محیط کشت جدا نمود و برای مدت معقولی ذخیره کرد بدون اینکه اثرش کاهش یابد.
سرعت دتوکسیفیکاسیون (سم زدایی) و دفع دارو از بدن به گونه‌ای باشد که غلظت کافی را برای مدت معینی در خون نگاه داشته و احتیاجی به دوزهای مکرر نباشد.
دفع دارو به حد کافی سریع و کامل باشد و پس از قطع مصرف دارو بطور کامل دفع گردد.

فقط پزشک شما می تواند بهترین نوع آنتی بیوتیک را برحسب نیازتان انتخاب کند.

عوارض جانبی

آنتی بیوتیک ها می توانند عوارض جانبی داشته باشند. برخی از متداولترین عوارض جانبی آنها عبارتند از:

·اسهال

·دل درد خفیف

درصورت مشاهده عوارض جانبی زیر باید حتماً به پزشک خود اطلاع دهید:

·استفراغ

·اسهال آبکی شدید و دل پیچه

·واکنش حساسیتی (تنگی نفس، کهیر، ورم کردن لب ها، صورت یا زبان، نفس نفس زدن)

·خارش دستگاه تناسلی یا ترشحات

·ایجاد لکه های سفید روی زبان

لیست کلی آنتی بیوتیک ها

 • انواع ویال آنتی بیوتیک
  • سفازولین (سفالسپورین ها-ویال)
  • سفتازیدیم (سفالسپورین ها -ویال)
  • سفتریاکسون (سفالسپورین ها-ویال)
  • استرپتوسین (ویال)
  • مروپنم (ویال)
  • ایمیپنم+ سیلاستاتین (ویال)
  • سفوتاکسیم (ویال)
  • ونکومایسین (ویال)
  • سفتی زوکسیم (ویال)
  • آمپی سیلین (ویال)
  • کلوگزاسیلین (ویال)
  • پنی سیلین (ویال)
  • آمپی سیلین +سولباکتام (ویال)
  • پیپراکتام (ویال)
  • کلرام فنیکل (ویال)
  • سفپیم (ویال)
  • سفوروکسیم (ویال)
  • اریترومایسین (ماکرولیدها) (ویال)
  • سیپروفلوکسین (ویال)
  • آزیترومایسین (ماکرولیدها) (ویال)
  • آمپی سیلین (پنی سیلین ها) (ویال)
  • کلرامفنیکل (آمپول)
  • کلوکساسیلین (آمپول)
  • مترونیدازول (ویال)
 • انواع پماد، کرم، ژل و لوسیون آنتی بیوتیک
  • تتراسایکلین (پماد)
  • جنتامایسین (پماد)
  • اریترومایسین (پماد)
  • کلیندامایسین (کرم،ژل)
  • مترونیدازول (کرم.پماد.ژل)
  • مفناید (پماد، کرم، ژل)
  • تریپل سولفا (پماد، کرم، ژل)
  • نیتروفورازون (کرم)
  • موپیروسین (کرم.پماد.ژل)
 • انواع سوسپانسیون آنتی بیوتیک
  • سفالکسین (سفالسپورین ها-سوسپانسون)
  • اریترومایسین (ماکرولیدها-سوسپانسون)
  • کو آموکسی کلاو (پنی سیلین ها-سوسپانسون)
  • آموکسی سیلین (پنی سیلین ها-سوسپانسون)
  • سفکسیم (سفالسپورین ها-سوسپانسون)
  • آزیترومایسین (ماکرولید-سوسپانسیون)
  • آمپی سیلین (سوسپانسیون)
  • وی بنزاتین (پنی سیلین)(سوسپانسیون)
  • کلاریترومایسین (سوسپانسیون)
  • بنزوئیت مترونیدازول (سوسپانسیون)
  • کلرامفنیکل (سوسپانسیون)
  • کلاویسیلین (سوسپانسیون)
 • انواع قطره آنتی بیوتیک
  • سولفاستامید (قطره)
  • کلرامفنیکل (قطره)
  • سیپروفلوکساسین (قطره)
  • جنتامایسین (قطره)
  • ریفامپین ( قطره)
 • انواع محلول آنتی بیوتیک
  • کلیندامایسین (محلول)
  • اریترومایسین (محلول)
 • انواع شربت آنتی بیوتیک
  • آموکسی سیلین (سفالوسپورین ها- شربت)
  • اریترومایسین (ماکرولیدها- شربت)
  • سیپروفلوکسین (شربت)
  • آزیترومایسین (ماکرولیدها)(شربت)
  • آمپی سیلین (پنی سیلین ها- شربت)
  • آموکسی کلاو (پنی سیلین ها- شربت)
  • تتراسایکلین (تتراسایکلین)(شربت)
  • داکسی سایکلین (تتراسایکلین)(شربت)
  • سفالکسین (سفالوسپورین ها- شربت)
  • سفکسیم (سفالوسپورین ها)(شربت)
  • فورازولیدون (شربت)
  • کلرامفنیکل (شربت)
  • کلوکساسیلین (پنی سیلین ها)(شربت)
  • کوتریماکسازول (شربت)
  • کیلیندامایسین (شربت)
  • مترونیدازول (شربت)
  • آمیکاسین (آمینوگلی کسید)(شربت)
  • استرپتومایسین (آمینو گلی کسید)(شربت)
  • جنتامایسین (آمینوگلی کسید)(شربت)
  • نئومایسین (آمینو گلی کسید)(شربت)
  • وی پتاسیم (شربت پنی سیلین)
  • پنی سیلین (شربت)
 • انواع کپسول آنتی بیوتیک
  • آمپی سیلین (کپسول)
  • آموکسی سیلین (پنی سیلین- کپسول)
  • کلوکسا سیلین (پنی سیلین ها) کپسول
  • سفالکسین (سفالوسپرین ها)کپسول
  • آموکسی کلاو (پنی سیلین ها- کپسول)
  • سفکسیم (سفالوسپورین-کپسول)
  • کیلیندامایسین (آنتی بیوتیک) کپسول
  • کوتریماکسازول (کپسول)
  • آزیترومایسین (ماکرولیدها)(کپسول)
  • اریترومایسین (ماکرولیدها) کپسول
  • داکسی سایکلین (کپسول)
  • تتراسایکلین ( کپسول )
  • کلرامفنیکل (کپسول )
  • سیپروفلوکسین (کپسول)
  • فورازولیدون (کپسول)
  • مترونیدازول (کپسول)
  • کوآموکسی کلاو ( کپسول)
  • آزیترومایسین (کپسول)
  • ریفامپین ( کپسول )
  • سفیکسیم (کپسول)
 • انواع قرص آنتی بیوتیک
  • اریترومایسین (ماکرولیدها- قرص)
  • سیپروفلوکساسین (قرص)
  • جمی فلوکساسین (قرص)
  • آمپی سیلین (پنی سیلین ها-قرص)
  • آموکسی سیسلین (پنی سیلین ها- قرص)
  • آموکسی کلاو (پنی سیلین ها- قرص)
  • استرپتومایسین (آمینو گلی کسید- قرص)
  • تتراسایکلین (تتراسایکلین -قرص)
  • جنتامایسین (قرص آمینوگلی کسید)
  • داکسی سایکلین (تتراسایکلین-قرص)
  • سفالکسین (سفالوسپورین ها- قرص)
  • فورازولیدون (قرص)
  • کلرامفنیکل (قرص)
  • کلوکساسیلین (قرص)
  • کوتریماکسازول ( قرص)
  • کیلیندامایسین (قرص)
  • مترونیدازول (قرص)
  • نئومایسین (آمینو گلی کسید- قرص)
  • کوآموکسی کلاو ( قرص)
  • آزیترومایسین (قرص)
  • نالیدیکسیک اسید (قرص)
  • هیدروکسی کلروکین سولفات (قرص)
  • وی پتاسیم (قرص)
  • سفیکسیم (قرص)
  • سفیوروکسیم (قرص)
  • کلاریترومایسین (قرص)
  • نیتروفورانتوئین (قرص)
  • پیرازینامید (قرص)
  • فنازوپیریدین (قرص)
  • مایکوفنولیت ( سل سپت ) قرص
  • آرتمتر – لومفانترین (قرص)
  • اوفلوکساسین (قرص)
  • ایزونیازید (قرص)
  • تریپل سولفا واژینال (قرص)
  • اتامبوتول (قرص)
  • لووفلوکساسین (قرص)
  • موکسی فلوکساسین (قرص)
 • انواع آمپول آنتی بیوتیک
  • داکسی سایکلین (تتراسایکلین) (ویال)
  • کوتریماکسازول (آمپول)
  • کیلیندامایسین (آمپول)
  • مترونیدازول ( آمپول)
  • جنتامایسین (امپول)
  • آمیکاسین (آمپول)
  • کلیندامایسین( آمپول)
 • انواع ساشه آنتی بیوتیک
  • آموکسی کلاو (ساشه)

 

آنتی‌بیوتیک به گروهی از داروها اطلاق می‌شود که قادرند بیماری‌های با منشأ باکتریایی را از بین ببرند. این داروها در مقابله با بیماری‌های ویروسی از جمله سرماخوردگی یا آنفلوآنزا هیچ ‌نقشی ندارند.

مطالعات نشان داده است بسیاری از افراد با این که مبتلا به بیماری‌های غیرباکتریایی هستند، آنتی‌بیوتیک مصرف می‌کنند. اگرچه آنتی‌بیوتیک‌ در بهبود وضع جسمی بیماران نقش بسزایی دارد و تجویزش در موارد ضروری اجتناب‌ناپذیر است، عوارض جانبی متعددی دارد که نباید نادیده گرفته شوند.

ازجمله عوارض جانبی آنتی‌بیوتیک‌ها می‌توان به استفراغ، اسهال یا واکنش‌های آلرژیک اشاره کرد.

این داروها، باکتری‌هایی را که به‌طور طبیعی در بدن رشد می‌کنند از بین می‌برند. به همین دلیل، مصرف نابجای آنتی‌بیوتیک‌ها می‌تواند به مشکلاتی در سلامت منجر شود.

مصرف زیاده از حد آنتی‌بیوتیک‌ها نیز مقاومت باکتریایی ایجاد می‌کند، زیرا باکتری‌ها بتدریج یاد می‌گیرند چطور اثرات دارویی را خنثی کنند.

در اندک مواردی، تجویز غیرضروری آنتی‌بیوتیک‌‌ها توسط درمانگران اتفاق می‌افتد، اما ناگفته نماند در بسیاری موارد نیز خودِ خانواده‌ها به محض بیمار شدن فرزندشان، خودسرانه برایش آنتی‌بیوتیک تجویز می‌کنند و در صورت مراجعه به مراکز درمانی، اصرار دارند پزشک معالج آنتی‌بیوتیک تجویز کند. برای این که درباره باورهای رایج اما غلط پیرامون آنتی‌بیوتیک‌ها بیشتر بدانید، به این پرسش‌ها پاسخ دهید.

پرسش (درست یا غلط): اگر پزشک تشخیص دهد فرزندتان به عفونت گوش مبتلا شده، تجویز آنتی‌بیوتیک ضروری است.

پاسخ: غلط. بسیاری از انواع عفونت گوش بدون مصرف آنتی‌بیوتیک درمان می‌شود. در برخی موارد، مثلا عفونت‌های حاد، در نوزادان یا کودکانی که با اختلال سیستم ایمنی مواجهند، حتما آنتی‌بیوتیک تجویز می‌شود. اما در کودکانی که مشکل خاصی ندارند، معمولاً فقط استامینوفن یا ایبوپروفن کفایت می‌کند.

پرسش: کدام دسته از نشانه‌های زیر نشان می‌دهد فرزندتان به بیماری سینوزیت مبتلاست؟

۱ـ تب و سرفه

۲ـ ترشحات سبز بینی، تب و سرفه

۳ ـ موارد ۱ و ۲

۴ ـ هیچ‌کدام

پاسخ: ۴ـ سرماخوردگی‌های معمولی با منشأ ویروسی با علائمی نظیر تب، سرفه و ترشحات سبز بینی همراه هستند. در این قبیل سرماخوردگی‌ها، تجویز آنتی‌بیوتیک‌ هیچ فایده‌ای ندارد.

پرسش: فرض کنید فرزندتان گلودرد و تب دارد. پزشک معالج جز قرمزی گلو و اندکی چرک، مورد نگران‌کننده‌ دیگری مشاهده نمی‌کند. حالا چه باید کرد؟

۱ـ‌ فرزندتان باید آنتی‌بیوتیک مصرف کند، چرا که هر چرکی به معنی عفونت باکتریایی است.

۲ ـ فرزندتان باید علاوه بر دریافت آنتی‌بیوتیک آزمایش استرپتوکوکی انجام دهد.

۳ ـ فرزندتان باید ابتدا آزمایش استرپتوکوکی انجام دهد و در صورت مثبت بودن جواب آزمایش، آنتی‌بیوتیک مصرف کند.

پاسخ: ۳ ـ هر چرکی به معنی عفونت باکتریایی نیست. برخی عفونت‌های گلو منشأ ویروسی دارند و با آنتی‌بیوتیک درمان نمی‌شوند.

پرسش (درست یا غلط): گاهی سرماخوردگی‌ها به عفونت گوش، سینوزیت یا ذات‌الریه منجر می‌شوند. به همین دلیل مصرف آنتی‌بیوتیک می‌تواند از پیامدهای بعدی سرماخوردگی جلوگیری کند.

پاسخ: غلط. در بسیاری از موارد، سرماخوردگی‌ها به عفونت‌های باکتریایی نمی‌انجامند. در صورت بروز سرماخوردگی می‌توانید با مراجعه به پزشک از منشأ بیماری (باکتریایی یا ویروسی) آگاه شده و مناسب‌ترین درمان را دریافت کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *