آزمایش ایدز hiv (تفسیر جواب،شرایط،هزینه)

مراکز آزمایش ایدز,آزمایش ایدز در خانه,جواب آزمایش ایدز چقدر طول میکشه؟,خواندن جواب آزمایش ایدز,کجا آزمایش ایدز بدهیم,هزینه آزمایش ایدز,تست ایدز با گوشی موبایل,جواب آزمایش ایدز non reactive

آزمایش ویروس نقص ایمنی انسانی(HIV)،مشخص می کند که آیا فرد به HIV- ویروسی که سیستم ایمنی را ضعیف می کند و می تواند منجر به نشانگان اکتسابی نقص ایمنی(AIDS)شود – آلوده است یا نه.برخی از آزمایشات HIVسطح پادتن هایی را که سیستم ایمنی در پاسخ به عفونت HIVتولید می کند بررسی می کنند.باقی آزمایشات در پی یافتن شواهدی از خود ویروس هستند.آزمایش های سریع می توانند طی ۳۰ دقیقه نتیجه را مشخص کنند.

موارد استفاده
آزمایش HIVبرای آهسته نمودن سرعت پخش شدن عفونت HIVضروری است.بسیاری از مردم از آلوده بودنشان به ویروس ایدز ناآگاهند،بنابراین احتمال زیادی دارد که احتیاط های مربوط به جلوگیری از انتقال ویروس به دیگران را رعایت نکنند.تشخیص زودهنگام منجر به اقدام زودتر برای دارو درمانی می شود که ممکن است پیشرفت بیماری را به تعویق بیندازد.
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها(CDC)به تمام افراد ۱۳ تا ۶۴ ساله توصیه می کند که از نظر HIVمورد آزمایش قرار گیرند.این آزمایش می تواند از طریق تیم درمان یا مرکزهای آزمایش HIVانجام گیرد.

آزمایش HIVدر زنان باردار از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که ممکن است این ویروس را طی بارداری،وضع حمل یا شیردهی به فرزندانشان منتقل کنند.مصرف داروهای ضدHIVطی بارداری و وضع حمل احتمال انتقال ویروس به کودک را کاهش می دهد.

آزمایش باید هر چند وقت یکبار تکرار شود؟
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها(CDC)به تمام افراد ۱۳ تا ۶۴ ساله توصیه می کند یکبار مورد آزمایش HIVقرار گیرند.آزمایش سالانه به افراد در معرض خطر بالای ابتلا به آلودگی توصیه می شود.در صورتی که در گروه های زیر قرار دارید سالی یکبار و پیش از برقراری ارتباط جنسی با شخصی جدید ،مورد آزمایش قرار گیرید:

در صورتی که فرد بعد از آخرین غربالگری با بیش از یک شریک جنسی یا شریک جنسی ناشناسی ارتباط جنسی محافظت نشده ای از طریق واژن،دهان یا نشیمن گاه داشته است.
در صورتی که مردی با مرد دیگر ارتباط جنسی برقرار کرده باشد.
در صورت مصرف وریدی مواد مخدر.
در صورتی که فرد مبتلا به سل(توبرکلوزیس) یا یک بیماری منتقل شونده از راه جنسی(STI)مثل هپاتیت یا سفلیس باشد.
برقراری ارتباط جنسی محافظت نشده با فردی که در یکی از گروه های فوق قرار می گیرد.
چه انتظاراتی باید داشته باشید:

معمولا HIVبا آزمایش خون یا نمونه ای از سلول ها که از سطح داخلی لپ به وسیله پنبه برداشته می شود انجام می شود تا وجود پادتن های علیه ویروس بررسی شود.برای این منظور می توان از نمونه های ادراری نیز استفاده کرد اما صحت نتایج کمی کمتر است.

متاسفانه،صحت این آزمایش ها بلافاصله پس از آلودگی،کم است چرا که مدتی طول می کشد تا بدن علیه ویروس پادتن تولید کند.بیشتر مردم ۳ تا ۶ ماه پس از آلوده شدن پادتن می سازند.

اگر نتیجه آزمایش مثبت باشد-بدان معنی که فرد علیه HIVپادتن تولید کرده است-تکنسین های آزمایشگاه،آزمایش را روی نمونه تکرار می کنند.اگر نتیجه آزمایش دوم نیز مثبت باشد فرد تحت آزمایش تائید کننده ای به نام آزمایش خون وسترن(Western)  قرار می گیرد،که وجود پروتئین های HIVرا بررسی می کند.

فرد در صورتی مبتلا شناخته می شود که پاسخ هر سه آزمایش مثبت باشد.آماده شدن نتایج هر سه آزمایش ممکن است چند هفته طول بکشد.

آزمایش سریع ایدز HIV

چندین آزمایش سریع وجود دارند که اطلاعاتی با صحت بالا را طی ۲۰ دقیقه به دست می دهند.این آزمایش ها وجود پادتن ها را در نمونه خونی که از ورید یا نوک انگشت گرفته شده یا نمونه بزاقی که از طریق مالیدن پدی به لثه ها به دست می آید،بررسی می کند. آزمایش دهانی به اندازه آزمایش خونی حساسیت دارد و نیاز به خون گیری را مرتفع می سازد.پاسخ مثبت در آزمایش های سریع لازم است توسط آزمایش تائید کننده تائید شود.

آزمایش خانگی HIV
به منظور آزمایش خانگی HIVکافی است نمونه ای از خون خود را پست کنید و پس از ۳ تا ۷ روز کاری نتیجه را از طریق تلفن دریافت کنید.این رویکرد ناشناس ماندن فرد را تضمین میکند چرا که فرد فقط از طریق رمز عددی که روی کیت نمونه خون فرستاده است شناسایی می شود. بهتر است فرد پیش از انجام آزمایش،مادام که منتظر نتیجه است و پس از دریافت نتیجه با یک مشاور در تماس باشد.

آزمایش تشخیص زودهنگام HIV
برخی از آزمایشات می توانند عفونت HIV  را زودتر تشخیص دهند،پیش از آنکه پادتن ها در آزمایش استاندارد HIVقابل شناسایی باشند.این آزمایشات خون را از نظر وجود ماده ژنتیکی ویروس یا پروتئین های آن که در هفته های نخستین پس از آلودگی تولید می شوند،بررسی می کند.

آزمایشاتی که زودتر از آزمایشات استاندارد می توانند آلودگی را تشخیص دهند گران تر هستند و ممکن است کمتر در دسترس باشند.همچنین شخص بعدا باید برای تائید نتایج،مورد آزمایش استاندارد پادتن نیز قرار گیرد چرا که ممکن است.

نتایج ،مثبت کاذب یا منفی کاذب باشند.

چگونه آماده شوید:
هیچ آمادگی خاصی برای انجام آزمایش HIVمورد نیاز نیست.فقط کافی است برای وقت گرفتن از پزشک اقدام کنید.بعضی از کلینیک های بهداشت عمومی ممکن است شرایط انجام این آزمایش را فراهم کنند.

نتایج:

نتیجه آزمایش HIV منفی
نتیجه منفی آزمایش HIV،می تواند دو معنی داشته باشد:اینکه شما مبتلا نیستید یا اینکه هنوز برای تشخیص زود است.
اگر فرد به تازگی با ویروس مواجه شده است،ممکن است نتیجه منفی باشد به این علت که بدن فرصت کافی برای تولید پادتن علیه ویروس نداشته است.فرد باید بعد از چند ماه مجددا مورد انجام آزمایش پادتن قرار گیرد یا یکی از آزمایشات تشخیص سریع را انجام دهد.

نتیجه آزمایش HIV مثبت
اگرچه درمانی برای ایدز وجود ندارد،در این باره طی دهه های اخیرکارهای زیادی انجام شده و توصیه های زیادی جهت بهبود کیفیت زندگی در این افراد وجود دارد.اگر مراقبت خوبی از افراد مبتلا به عمل آید،می توانند امید به زندگی طبیعی را انتظار داشته باشند.مراقبت های به موقع و زودهنگام می تواند کمک کند که حال فرد خوب بماند و علائم ناشی از بیماری(ایدز)به تاخیر بیفتد.در صورت مثبت بودن پاسخ، فرد باید به شریک خود اطلاع دهد تا او هم از این نظر بررسی شود و مراقبت های احتمالی در مورد او نیز به عمل آید.

هزینه ابتدایی این آزمایش تقریبا ۳۵۰۰۰ تومان می باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.