چه عواملی باعث افزایش ترشح پرولاکتین می شوند؟

تومورهای غدۀ هیپوفیز (پرولاکتینوما)
داروها: ترشح پرولاکتین توسط ترشح هورمون مغزی دیگری به نام دوپامین سرکوب می شود. بنابراین داروهایی که ترشح دوپامین را سرکوب کرده یا ذخایر دوپامین مغزی را تخلیه می کنند، می توانند مانع ترشح پرولاکتین از هیپوفیز شوند.
این داروها که به طور عمده از دستۀ آرامبخش ها هستند، شامل تری فلوپرازین و هالوپریدول، متوکلوپرامید (برای درمان ریفلاکس و تهوع ناشی از برخی از داروهای سرطان مورد استفاده قرار می گیرد) و با شیوع کمتر آلفا متیل دوپا و رسرپین (برای کنترل فشارخون مورد استفاده قرار می گیرند) هستند.

سایر تومورهای هیپوفیز: سایر تومورهای هیپوفیز ممکن است ترشح دوپامین مغزی را که به طور طبیعی ترشح سلول های ترشح کننده پرولاکتین را مهار می کنند، سرکوب کنند.
چنین تومورهای ترکیبی در غدۀ هیپوفیز یا در مجاورت آن ایجاد شده و شامل تومورهایی می شوند که باعث ترشح زیاد هورمون رشد شده (آکرومگالی) و یا تومورهایی که ترشح کورتیزول را افزایش می دهند (سندرم کوشینگ)؛ این دسته از تومورها همچنین ممکن است هیپوفیز را برای ترشح بیشتر پرولاکتین تحریک کنند.

برخی از تومورهای غیرهیپوفیزی: برخی از سرطان ها مانند سرطان ریه عامل دیگر تحریک ترشح پرولاکتین هستند.

کم کاری تیروئید: معمولاً در افراد مبتلا به کم کاری تیروئید میزان بالای پرولاکتین مشاهده شده و پزشکان معمولاً برای بیماران با سطوح بالای پرولاکتین، آزمایش ارزیابی هورمون تیروئید نیز درخواست می کنند.

تحریک پستان: تحریک پستان ها ممکن است باعث افزایش متوسط در سطوح پرولاکتین خون شود.

آسیب قفسه سینه: (برای مثال، فشاری که فرمان ماشین در یک تصادف ممکن است ایجاد کند) می تواند منجر به افزایش سطوح پرولاکتین خون شود.

مواد مخدر: برخی از موادمخدر مانند ماری جوانا پرولاکتین خون را افزایش می دهد.

نظرات بسته شده است.