چه کنیم بینایی قوی داشته باشیم؟

برای داشتن چشمانی سالم و بینایی قوی از این ۱۳ عادت مخرب دوری کنید:
۱- به اجسام سفید و خیلی شفاف نگاه نکنید.
۲- از نگاه کردن به خطوط ریز و نقشه های خیلی دقیق خودداری کنید.
۳- زیاد گریه نکنید.
۴- جلوی آتش شدید ننشینید.
۵- به آفتاب شدید و خورشید نگاه نکنید.
۶- سعی کنید که باد قوی به چشمتان بر خورد نکند.
۷- به اجسام مدت زیاد بطور قائم زل نزنید.
۸- از ورود گرد و خاک و دود به چشم جلوگیری کنید.
۹- از هوای بسیار گرم و هوای بسیار سرد و دیدن اشیاء روشن و درخشان که بازتاب آنها موجب آزار چشم می شود،خودداری کنید.
۱۰- از زیاد بر پشت خوابیدن و خواب در هنگام پری شکم و خوردن غذای غلیظ و دیر هضم و خیلی گرم و خوابیدن بلافاصله بعد از خوردن پیاز خودداری کنید، زیرا موجب زیان چشم است.
۱۱- از مصرف بیش از اندازه نمک و غذاهای شورپرهیز کنید.
۱۲- از  زیاد بیداری و زیاد خوردن در شب اجتناب کنید.
۱۳- اگر یبوست شدید دارید، سریعا آن را درمان کنید، چرا که به قدرت بینایی آسیب جدی وارد می کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.