چرا در اکثر زنان سینه چپ بزرگتر است؟

عدم تقارن پستان ها در دوران بلوغ شروع میشود و دلیل آن پاسخ بیشتر یکی از سینه ها به هورمون استروژن است.
حالا چرا سینه ی چپ؟
عوامل به شکل کامل شناخته نشده اند ولی تحقیقات نشان داده اند سیستم ایمنی میتواند در این عدم تقارن نقش داشته باشد.
سیستم ایمنی نیمه چپ بدن بسیار حساس تر از نیمه ی راست بدن است.
گیرنده های ایمنی نقش مهمی در پاسخ گویی به هورمون ها  از جمله استروژن  بازی میکنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.